Beiskolázás

Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, és Óvoda

Az intézményt Dr. Kovács András igazgató mutatja be a leendő elsősök szüleinek.

Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI

Az intézményt Sipos Ferenc igazgató mutatja be a leendő elsősök szüleinek.

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola

Az intézményt Tormáné Bakody Noémi igazgató mutatja be a leendő elsősök szüleinek.

Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola

Az intézményt Forrás Valéria igazgató mutatja be a leendő elsősök szüleinek.

Lackner Kristóf Általános Iskola

Az intézményt Forrás Béla igazgató mutatja be a leendő elsősök szüleinek.

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola

Az intézményt Raffai Balázs igazgató mutatja be a leendő elsősök szüleinek.

Deák Téri Általános Iskola

Az intézményt Asbóth Imre igazgató mutatja be a leendő elsősök szüleinek.

Online tájékoztató a beiskolázásról - KASZC Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Sopron)

Fontos szerep jut intézményünkben a nevelésnek, amely során elődeink példáját követve a mai viszonyok között igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ne csak szakmailag, hanem emberileg is felkészítsük tanulóinkat az élet kihívásaira. Az iskolával közös igazgatású kollégium ebben a munkában jelentős szerepet vállal. Természetesen minden hozzánk jelentkező tanuló számára tudunk biztosítani kollégiumi elhelyezést.

Online tájékoztató a beiskolázásról - Soproni Széchenyi István Gimnázium

21 osztályunkba több mint 600 tanuló jár. 58 képesített pedagógus dolgozik az intézményben. 4 szaktanterem, 2 számítástechnikai terem, 1 nyelvi labor és iskolai könyvtár könnyíti munkánkat. Az iskola tantermeinek több mint 40%-a interaktív táblával van felszerelve. 180 tanulói laptop áll diákjaink rendelkezésére. Tehetséggondozó szakkörök (pl. Felfedező klub, biológia, történelem, matematika), egészségtudat-formáló szakkörök (pl. művészetterápia, élménypedagógia, drogprevenció, mediáció), érettségi felkészítők közül választhatnak az érdeklődő diákjaink. Sportolásra egy nagyméretű tornaterem, egy edzőterem és egy sportudvar nyújt lehetőséget.

Online tájékoztató a biskolázásról - SSZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum (Sopron)

A Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma olyan iskola kíván lenni, amely a tanulók egyéniségére építve, ahhoz igazítva differenciáltan oktat, biztosítva a tanulók számára mindazokat a képességeket és kompetenciákat, amelyek szükségesek további életünkben. A középpontban az egyes tanulók személyiségfejlesztése, készségeik és képességeik kibontakoztatása, a társadalomba való beilleszkedésre való felkészítésük, szakmai ismereteik megalapozása áll.

Online tájékoztató a beiskolázásról - SSZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum (Sopron)

2015-ben a kor elvárásainak megfelelve angol, illetve német két tanítási nyelvű közgazdasági osztályok indultak. Új irányba is nyitottunk: várjuk az iskolába a versenyszerűen sportoló tanulókat. A 2016/2017. tanévtől kezdődően az érettségivel együtt szakmai képesítést is szereznek a tanulók. További egy a Fáyban töltött év után pedig emelt szintű OKJ-s végzettséggel a kezükben hagyhatják el a diákok az iskolát. Új hagyományaink lettek a régiek tisztelete mellett. Múlt, jelen, jövő tehát így fonódik össze. A múltra büszkén nézve, a jelent kiélvezve – bizakodva tekintünk a jövőbe!!

Online tájékoztató a beiskolázásáról - SSZC Handler Nándor Technikum (Sopron)

1994. szeptember 1-től iskolánk Handler Nándor soproni építész nevét viseli, aki a Halász utcai épületünk terveit is készítette. 1996 őszén az iskola új, 120 férőhelyes központi tanműhellyel gazdagodott; ebben a fa-, ruha-, és építőipari szakmák gyakorlati oktatása folyik korszerű körülmények között. 1997-ben vizsgáztak az utolsó távközléstechnikai osztály tanulói iskolánkban. A korszerűsödő távközlési technika túllépte a középfokú oktatás kereteit, de iskolánk történetében fontos 20 év volt az első szakközépiskolás szakma tanítása. 1997 végén megkezdődik a Halász utcai épület újabb, 10 tantermes bővítése, amely a több évtizedes méltatlan állapot után, a soproni szakképzés legpatinásabb iskolájának oktató-nevelő munkájához méltó körülményeket biztosít

Online tájékoztató a beiskolázásról - SSZC Porpáczy Aladár Technikum (Fertőd)

Intézményünk a térség munkaerő piaci igényeire reagálva a szakképzésbe bevont cégek, vállalkozások és a Fertőszéplaki Tájházak adottságait kihasználva korszerű, széles gazdasági és marketing ismeretekkel, német, angol magas szintű nyelvismerettel rendelkező szakemberek képzését vállalja fel. A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.

Online tájékoztató a beiskolázásról - SSZC Vas- és Villamosipari Technikum (Sopron)

Sopron egyetlen olyan iskolája vagyunk, amely a közoktatás szinte teljes skáláját felöleli, a szakgimnáziumi képzéstől a szakközépiskolán át a felnőttoktatásig és felnőttképzésig. Sokrétűségünk ellenére biztosítanunk kell, hogy a nevelés, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységével, a pedagógiai alapelvek következetes érvényesítésével tegyük lehetővé tanulóink eredményes ismeretszerzését és ismeretbővítését, képességeik és készségeik hatékony fejlesztését, egyéniségük kiteljesedését. Együttműködünk a város sportegyesületeivel, lehetőséget biztosítunk a fiatal sportolók egyesületi munkájához, versenyzéséhez, kiemelkedő fontossággal kezeljük az iskolai testnevelés kérdését.

Online tájékoztató a beiskolázásról - SSZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola (Csorna)

Hunyadisnak lenni jó - ezt nem csak jelenlegi tanulóink állítják, hanem az „Öreg-diákok” is, akik rendszeresen visszatérnek hozzánk. Aktív diákönkormányzatunk sok programot szervez. Az intézmény képzési kínálata az elmúlt években letisztult. Mára szakgimnáziumi tagozatokkal rendelkezünk: a helyi és a régiós igényeket figyelembe véve az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítés mellett elsősorban OKJ-s szakmai végzettség megszerzésére ösztönözzük diákjainkat. Fontos feladatunknak tekintjük a felnőttképzésbe való bekapcsolódást. Ehhez adott a megfelelő szakmai tudással és pedagógiai módszerrel rendelkező tantestület.

Online tájékoztató a beiskolázásról - SSZC Hunyadi János Technikum (Csorna)

Hunyadisnak lenni jó - ezt nem csak jelenlegi tanulóink állítják, hanem az „Öreg-diákok” is, akik rendszeresen visszatérnek hozzánk. Aktív diákönkormányzatunk sok programot szervez. Az intézmény képzési kínálata az elmúlt években letisztult. Mára szakgimnáziumi tagozatokkal rendelkezünk: a helyi és a régiós igényeket figyelembe véve az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítés mellett elsősorban OKJ-s szakmai végzettség megszerzésére ösztönözzük diákjainkat. Fontos feladatunknak tekintjük a felnőttképzésbe való bekapcsolódást. Ehhez adott a megfelelő szakmai tudással és pedagógiai módszerrel rendelkező tantestület.

Online tájékoztató a beiskolázásról - SSZC Berg Gusztáv Szakképző Iskola (Kapuvár)

Intézményünk hagyományainkra, illetve kiemelkedő színvonalú tárgyi és személyi feltételeinkre alapozott általános műveltséget is megalapozó, munkaerő-piaci igényekhez igazodó szakmai képzést folytat. Az elméleti oktatást jól felszerelt tantermeinkben tartjuk. Tanműhelyeinkben fémipari, faipari és építőipari szakmák szakmai képzése történik. Iskolánk rendelkezik egy modern tankonyhával, ahol a vendéglátás-turisztika, valamint az élelmiszeripar szakterület diákjai készülnek a választott szakmájukra. Eladó szakmát választó tanulók tanboltunkban ismerkedhetnek szakmájuk alapjaival. Iskolánkban idegen nyelvként német nyelvet tanítunk, az informatikai képzést modern számítógépekkel biztosítjuk.

Online nyílt nap a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon 2020

Intézményünk a Soproni Egyetem legfiatalabb Kara, idén 20 esztendős. Ennek megfelelően fiatalos dinamizmussal és lelkesedéssel elemezzük a szűkebb és tágabb környezetünk gazdasági eseményeit. A Soproni Egyetem stratégiájával párhuzamos, fenntartható, környezettudatos szemléletünk és gondolkodásunk az innovativitás, valamint a proaktív működés és oktatás garanciája. Campusunk központi helyen, Sopron történelmi belvárosától, a pályaudvartól és a kollégiumoktól is csak néhány perc sétára található, Sopron egyik legszebb épületében, a Pénzügyi Palotában.

Online nyílt nap a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon 2020

Karunk különleges helyet foglal el a hazai felsőoktatásban, hiszen magyar és angol nyelven is meghirdetett faipari mérnökképzésünk országosan egyedülálló. Három – műszaki tudományok, informatika és művészet – képzési területen bocsátunk ki szakembereket, akik ezek szinergiája révén komplex felkészültséggel, jó elhelyezkedési eséllyel indulnak.

Online nyílt nap a Benedek Elek Pedagógiai Karon 2020

Egy nagy múltú intézmény kapuján lép be, aki a Benedek Elek Pedagógiai Karra látogat: a jogelőd intézményben 1899-ben kezdték meg először az óvodapedagógusok képzését. A Kar képzési kínálata iránt az utóbbi években egyre fokozódó kereslet mutatkozik, az alapképzési területen a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus, a gyógypedagógia és a szociálpedagógia szak közül választhatnak a jelentkezők. Mesterképzés területén neveléstudomány (kora gyermekkor pedagógiája, valamint fenntarthatóság és társadalom specializációkkal), mérnöktanár, közgazdásztanár és emberi erőforrás tanácsadó szakokra várjuk leendő hallgatóinkat. Az erdő- és környezetpedagógia doktori program az intézmény új büszkesége, ahogy a kommunikáció- és médiatudomány alapképzés is újdonságnak mondható a képzési palettában.

Online nyílt nap az Erdőmérnöki Karon 2020

Az országban egyedül az Erdőmérnöki Karon képzünk erdőmérnököket, amely szak az osztatlan, ötéves képzés végén MSc diplomát nyújt. Az újraindult földmérő és földrendező mérnöki, illetve a több évtizede futó környezetmérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki szakon alap- és mesterképzés folyik. A mesterképzésekre építve doktori programot kínálunk. Több mint kétszáz éves múltjával, az ország egyetlen erdészeti felsőoktatási intézményeként az Erdőmérnöki Kar megtestesíti a XXI. század egyetemét, ahol a hagyományok és a természet tisztelete jól megfér a modernitással és dinamikus fejlődéssel.

Kérem, várjon... Kérem, várjon...