| 2021. július. 5. | 1 perc olvasás

Megújult a Soproni Egyetem logója

A Soproni Egyetem új logójában ligatúraként egy klasszikus pajzsos címer körvonalait formázó, Sopront szimbolizáló S betű foglalja magába az Universitasra utaló U betűt. A címerben megjelenik nagy múltú egyetemünk alapítási éve, az 1735-ös évszám is.

A Hűség Városával ápolt szoros köteléket a Sopron városcímerből átemelt, stilizált, háromormú ostrompárkányzat motívum szimbolizálja a pajzsforma felett. Ez elhelyezkedéséből fakadóan egy koronára emlékeztet, így egyszersmind a város rangjára, koronázóváros (1625) múltjára, valamint Egyetemünk III. Károly király általi alapítására is utal.

Az új logó több szempontból is átgondolt, és komplex munka eredménye. Az alkotói folyamat során grafikusok, grafikushallgatók, art directorok és marketingszakemberek bevonásával, közel 50 pályamű megtekintését és értékelését követően, többszöri, generációs megközelítésű fókuszcsoportos megkérdezések után -, melyekre az egyetem karai delegálhattak résztvevőket – alakult ki.

A tervezés során kiemelten fontos cél volt, hogy olyan logó készüljön, amely kivehető és felismerhető egy telefon kijelzőjén is, akár egy profilkép méretében is, tehát megfelel a 2020-as évek digitális kommunikációja által állított kihívásoknak. További fontos szempont volt, hogy az arculat és a logó egy intézményt, egy egyetemet képvisel, ennek okán legyen a karok szintjén is egységesebb a megjelenés, a kívülálló számára is egyértelműen és erőteljesen mutassa a négy kar intézményi kapcsolatát. Ezt az egységes forma kialakításával, de a karok tradicionális színeinek megtartásával érték el.

Új nevet kapott a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 

A Soproni Egyetem modellváltásával kapcsolatban a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2021. július 1-től Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar néven folytatja tevékenységét. A névváltozással hangsúlyozni szeretné a kar azt a két iparágat, amelyek képzéseikre, kutatásaikra és szolgáltatásaikra jellemzőek. Az unikális faipari mérnökképzés mellett a fafeldolgozás minden fajtája megjelenik képzéseikben, és mára már - igaz fás gyökerekkel - a kreatívipar is a kiemelt iparágaik közé tartozik.

Borítókép; Soproni Egyetem 

Legnépszerűbb cikkek