| 2023. szeptember. 26. | 2 perc olvasás

150 éve született Roth Gyula, a magyar erdészet soproni legendája

1873. szeptember 26-án született Roth Gyula Kossuth-díjas egyetemi professzor, a magyar erdészet egyik kiemelkedő alakja. Roth Gyula nemcsak felismerte a korszerű állományápolás hatalmas erdő- és közgazdasági jelentőségét, hanem minden erejét az ügy szolgálatába állítva törekedett annak mind elméleti, mind gyakorlati megoldására.

Dr. Roth Gyula egy soproni iparoscsaládban született 1873. szeptember 26-án. Sopronban az Evangélikus Líceumban érettségizett, majd a selmecbányai Erdészeti Akadémia hallgatója lett, melyet  1896-ban kiváló eredménnyel fejezett be. Gyakorlati munkáját Erdélyben kezdte, majd 1904-ben Selmecbányára került az erdészeti kísérleti állomás központjába.

Selmecbányán az erdőállományok ápolását, a természetes és mesterséges felújítás különböző rendszereit tanulmányozta és ültette át gyakorlatba az ország legkülönbözőbb helyein létesített kísérleti területeken.  Foglalkozott még vetőmagvizsgálattal, az erdeifamagvak származásának és öröklődésének kérdésével, külföldi fafajok honosításával, vadtenyésztéssel és a vadkárok elleni védekezéssel.

Forrás: oee.hu

1919-ben Roth Gyula a kutatóintézettel és a főiskolával együtt Sopronba került. Az egyetemi professzornak hatalmas szerepe volt abban, hogy a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia az első világháború végén Sopronban leljen otthonra.

A nemzetközi szaktekintély kitűnő nyelvismerettel rendelkezett, s így 1929-ben alelnöke, 1932-ben elnöke, később örökös díszelnöke volt az erdészeti kutatóintézetek nemzetközi uniójának, a IUFRO-nak. Sopronban Roth Gyula tanszékvezető egyetemi tanár lett, vezette az Erdőműveléstani Tanszéket, melynek gondozásában akkor a vadgazdálkodással-vadászattal kapcsolatos tárgyak oktatása is zajlott. 1937-38-ban betöltötte a József Nádor Műszaki Egyetem Bánya- Kohó- és Erdőmérnöki Kar dékáni tisztét.

Roth Gyula nemcsak felismerte a korszerű állományápolás hatalmas erdő- és közgazdasági jelentőségét, hanem minden erejét az ügy szolgálatába állítva törekedett annak mind elméleti, mind gyakorlati megoldására.

A Soproni Egyetemen is megemlékeztek Roth Gyula születésének 150. évfordulójáról
Forrás: uni-sopron.hu1954-ben a Munka Érdemrend arany fokozatával, 1955-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. A magyar erdészeti kutatás egyik nagy alakja 1961-ben hunyt el. Sírja a soproni evangélikus temetőben található. Munkásságának egy mellszobor is emléket a Soproni Egyetem Botanikus Kertjében, nevét pedig a soproni erdészeti technikum viseli.
 

© Traumrune / Wikimedia CommonsForrás: erdeszetilapok.oszk.hu
wikipedia.org
oee.hu
uni-sopron.hu/

Borítókép: https://www.kozterkep.hu/

Legnépszerűbb cikkek