| 2022. augusztus. 7. | 2 perc olvasás

40 év szolgálat után vonult nyugdíjba dr. Vladár Gábor református lelkipásztor

Vasárnap a Soproni Református Egyházközség ünnepi istentisztelettel búcsúzott el dr. Vladár Gábortól, aki mintegy negyven éven át szolgált a gyülekezetben. A református lelkipásztor az elmúlt évtizedekben meghatározó szerepet töltött be Sopron szellemi életében. Kimagasló tudományos, oktatói és lelkipásztori munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben, valamint Károli Gáspár-díjban is részesült. Sopron Önkormányzata 2009-ben PRO URBE SOPRON díjjal tüntette ki.

Az elmúlt negyven év ajándék volt számomra. A megosztott idő amit másokkal töltünk el minden ember életében különös jelentőséggel bír. Az elmúlt évtizedekben sok mindenről köztük életről, világról, társadalomról és élethelyzetekről is sokat gondolkodtam. 1983-ban egy maroknyi közösséggel kezdtem meg a lelkipásztori szolgálatomat a Soproni Református Egyházközség gyülekezetében, melyhez évről-évre egyre többen csatlakoztak az ország minden pontjáról és határon túlról

– osztotta meg velünk ünnepi gondolatait dr. Vladár Gábor.

A Bibliában van egy szép idézet, mely szerint ha másokat megvendégelünk és befogadunk, akkor ezek az emberek angyalok lesznek - tette hozzá a református lelkipásztor. 

fotó: Máthé Alexandra 

Az ünnepi istentiszteleten dr. Simon István, Sopron alpolgármestere is részt vett. 

fotó: Máthé Alexandra 

Dr. Vladár Gábor életútja:

1952. január 6-án született Nyírmada községben. Érettségi bizonyítványt a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában szerzett 1970-ben. Teológiai tanulmányait a debreceni (1970-1974) és a budapesti (1974-1975) református teológiai akadémiákon végezte, lelkészképesítő vizsgáit 1975., illetve 1976. őszén Budapesten tette le.

Ezután az Egyházak Világtanácsa ösztöndíjasaként két szemesztert töltött el a Heidelbergi Egyetem Teológiai Fakultásán az 1976/77-es tanévben. Hazatérése után, 1977. októberétől, Takácsi község református gyülekezetének lelkipásztora lett. Egyúttal a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek (Pápa) munkatársaként is dolgozott. Mindkét minőségében 1982. december 31-ig szolgált.

1983. január 1-jei hatállyal a Soproni Református Egyházközség választotta meg lelkipásztorának. Megszervezte a Sopron környéki reformátusok lelkigondozását. Az Erdélyi Kör és a Kálvin-kör alapító tagja, elindításának aktív résztvevője és munkájuknak szervezője és befogadója.

fotó: Máthé Alexandra

1990. szeptemberétől 1995 júliusáig a Debreceni Református Teológiai Akadémia „Bibliai-teológiai és vallástörténeti tanszékének” vezetőjeként részt vett a lelkészképzés munkájában, soproni lelkészi állása fenntartásával. Közben 1993 szeptemberében doktorált a Debreceni Református Teológiai Akadémián.

1996 májusában a Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése a Pápai Református Teológiai Akadémia szervező-főigazgatói tisztével bízta meg. Az újra indult intézményben 1998. május 15-től tanszékvezetőként dolgozott. 1999. július 1-től egyetemi tanári kinevezést kapott, majd az intézmény rektora lett.

2003-ban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által alapított Károli Gáspár-díjban részesült.

fotó: Máthé Alexandra

2009-ben Sopronért érzett elkötelezettsége, a város szellemi életében betöltött szerepe, több évtizedes gyülekezetépítő és -gyarapító lelkipásztori szolgálata, a hazai református teológiai oktatás pápai újraindítása, országosan is elismert magas színvonalú hitoktatói, hittudományi tevékenysége elismeréseként Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a PRO URBE SOPRON díjat adományozta dr. Vladár Gábornak.

2017-ben kimagasló tudományos, oktatói és lelkipásztori munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben részesült.

2022-ben a Pápai Református Teológiai Akadémia Szenátusa az Akadémia oktatói-nevelői céljainak megvalósításában nyújtott kiemelkedő és áldozatos munkásságért emlékplakettel tüntette ki, az intézmény egyúttal professor emeritus címet is adományozott neki.

 

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek