| 2021. november. 15. | 1 perc olvasás

50 éves a soproni szennyvíztisztító telep

A középkori kezdetleges csatornázás fejlesztése, a szennyvízcsatorna-hálózatok építése Sopronban az 1910-es években kezdődött. A munkák különböző intenzitással folytak, nagy változást a II. világháborút követő évtizedek, valamint az ezredforduló környéke hozott. Napjainkban a fejlesztéseken kívül erőteljesen előtérbe került a csatornahálózatok rekonstrukciós igénye is.

A csatornahálózat építése mellett, több előkészítő tervezést követően a Sopron városban keletkező szennyvizek szennyvíztisztító telepen történő kezelése 50 éve, 1971-ben indult el. Ekkor még csak mechanikai tisztítási fokozat kiépítésével, amely durva rácson történő szűrést és ezt követő ülepítést jelentett, így a telepre érkező szennyvizeket közel 30 százalékos tisztítás után vezették be a befogadó Ikva-patakba. A telep hidraulikai kapacitása akkor 9.000 m3/nap volt.

Nagy előrelépést az 1987-ben megvalósult biológiai tisztítási fokozat üzembe helyezése jelentett. Az ezt követő években a telepen különböző, az iszapkezelést érintő fejlesztések történtek. Kiemelt újításként említhetjük, hogy megszűntek az iszapszikkasztó ágyak, azaz az iszapok szikkasztó ágyakból történő kézi kilapátolását felváltotta a gépi iszapvíztelenítési technológia. 


fotó: Soproni Vízmű

A város fejlődése miatti kapacitásbővítés és a telep korszerűsítésének igénye a 2000-es években erőteljesen jelentkezett. Hosszú előkészítő tervezési munkát követően 2008-ban ISPA-támogatott beruházás keretében megvalósult a soproni szennyvíztisztító telep teljes átépítése, komplett új szennyvíztisztítási és iszapkezelési vonal kiépítésével, 21.000 m3/nap hidraulikai kapacitással. A beruházás révén a telepre érkező szennyvizek 96-98 százalékos tisztítását sikerült elérni.

További kiegészítő fejlesztések révén sikerült megvalósítani a telep automatikus üzemét, magára hagyhatóságát.

A soproni szennyvíztisztító telep fejlődése folyamatos és töretlen, az ISPA-beruházás óta eltelt közel 15 év alatt további fontos fejlesztésekre került sor úgy az iszapkezelő vonalon, mint a mechanikai tisztítási egységeken. A telepen jelenleg is több előkészítő munka van folyamatban, melyek megépítését pályázati forrásokból történő támogatás segítheti elő.

Az elmúlt 50 év munkássága, a folyamatos fejlődés megtartása iránymutató a jövőre nézve, hogy a szennyvíztisztítással kapcsolatos elvárásokat a soproni szennyvíztisztító telep mindenkor, magas színvonalon biztosítani tudja.

Borítókép; Soproni Vízmű Zrt.

Legnépszerűbb cikkek