| 2017. szeptember. 27. | 2 perc olvasás

Közgyűlést tart városunk önkormányzata

2017.09.28-án 14.00 órai kezdettel tart közgyűlést városunk önkormányzata, ahol több mint húsz napirendi pont kerül terítékre. Mutatjuk a napirendi pontokat:

A rendes közgyűlés napirendi pontjai: 

 1. Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen, a Fehér út környékén
 2. Előterjesztés közterület elnevezéséről Jánostelepen
 3. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
 4. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 18/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)
 5. Előterjesztés a Központi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatásáról
 6. A SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. jogutód nélküli megszűnésének elfogadása
 7. Tájékoztató az Állami Számvevőszéknek a Soproni Vízmű Zrt. gazdálkodása ellenőrzése keretében készített jelentéséről
 8. Előterjesztés az Állami Számvevőszéknek a „FORENO” Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzése keretében készített Jelentéséről
 9. Előterjesztés a STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontjáról
 10. Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság telephelye helyrajzi számával kapcsolatos tulajdonosi döntésről
 11. Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. részéről biztonsági őrzés (szolgáltatás) megrendeléséhez történő hozzájárulásról
 12. Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról
 13. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)
 14. Előterjesztés útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)
 15. Előterjesztés közművesítési hozzájárulás kivetése tárgyában hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)
 16. Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai: 

 1. Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodásról és a HACS munkaszervezetének kijelöléséről
 2. Előterjesztés a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről
 3. Előterjesztés Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási kérelmekről
 4. Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. távhő-szektor energetikai korszerűsítése témájú pályázatának benyújtásához történő hozzájárulásról (Zárt ülés tartható!)
 5. Előterjesztés a „Sopron” név használatáról, a városi jelképekről és azok használatáról, valamint a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről szóló 10/2000. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Legnépszerűbb cikkek