A honvédelmi törvény módosításáról egyeztettek a pártok a Honvédelmi Minisztériumban

Firtl Mátyás, ma résztvett a Honvédelmi Minisztériumban a honvédelmi törvény módosításával kapcsolatos egyeztetésen, amelyen négy párt részvételével zajlott. Az eredetileg ötpártira tervezett egyeztetést alapvetően a gyakorlati tapasztalatok, a szakmai igények, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásai indokolták.

A honvédelmi törvény módosítása tartalmazná a katonai rendészet jogi keretek közötti szabályozását és feladatrendszerének pontosítását, a katonai rendész képesség fejlesztésének jogszabályi biztosítását. Módosulnának a jogorvoslatok szabályai is úgy, hogy katonai ügyészségi kontroll mellé beépítésre kerül - a rendőrségi törvényhez hasonlóan - a hatósági jogkörben elbírálható panaszjog intézménye.


firtl.sopron.hu

A honvédelmi tárca a törvénymódosításban Honvédelmi Sportszövetség megalapítására tett javaslatot, amely szervesen kapcsolódik az újjászerveződő és területi elveken nyugvó Önkéntes Tartalékos Rendszer kialakításához, így elősegítve az önkéntes szolgálatvállalás motivációját.

Mindezeken felül a módosítások megteremtenék a tárca személyi állományába tartozó Honvéd Egészségpénztár károsultak kártalanításának jogi alapjait is.

A résztvevők a tárgyalásokat egyértelműen hasznosnak és előremutatónak ítélték meg, amelyet minden párt részéről a konstruktív hozzáállás jellemzett. Az MSZP nem képviseltette magát ezen a konzultációs lehetőségen sem.

Legnépszerűbb cikkek