| 2017. október. 2. | 2 perc olvasás

A Magyar Művészeti Akadémia tagozati programja Nagycenken

Gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka iránti tiszteletből a Magyar Művészeti Akadémia kihelyezett tagozati ülésének egyik helyszíne volt a nagycenki Széchenyi Mauzóleum és -kastély is, ahol Firtl Mátyás, Sopron és térsége országgyűlési képviselője köszöntötte a művészeket.


A Magyar Művészeti Akadémia csaknem 40 fős IparmŰvészeti és tervezőművészeti tagozata tartotta kihelyzett tagozati ülését Sopronban, Fertődön, Sopronbánfalván és Nagycenken.

A három napos kihelyezett ülés alatt, a dr. Fekete György, MMA-elnök részvételével zajlott szakmai program során a tagozat ellátogatott Fertődre, megtekintette a felújított Esterházy kastélyegyüttest, a sopronbánfalvi pálos kolostort. A soproni városházán dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere is fogadta a tagozatot, ahol a Modern Városok Program keretében megvalósulandó fejlesztésekről kaptak szakmai tájékoztatást, majd a fejlesztésekben érintett helyszínen is bejárást tettek a művészek.

A kihelyezett tagozati ülés utolsó helyszíne Nagycenk volt.

A Széchenyi Mauzóleumban Firtl Mátyás, Sopron és térsége országgyűlési képviselője köszöntötte a tagozat tagjait, akikkel közösen koszorút helyeztek el gróf Széchenyi István nyughelyénél, majd megtekintették a rendeltetésének visszaadott, helyreállított kastélykápolnát.

Firtl Mátyás, a Széchenyi Mauzóleumnál tartott köszöntőjében Széchenyi Istvánnak a Mauzóleumhoz vezető járdalapba vésett, egyik mondatát idézte: "Tőlünk függ minden, csak akarjunk!".

Sopron és térsége országgyűlési képviselője kifejtette: a Széchenyi-örökség 2014-et követő sorsa is ezt a mondatot igazolja, amikortól a Magyar Kormány elhatározta a Széchenyi-örökség megmentését, fejlesztését, a hely nemzeti zarándokhellyé tételének céljával.

Ez egy Széchenyi mondat, amelyben benne van a felelősség, a tenni akarás és a tettre való felszólítás - mondta Firtl Mátyás.
Hozzátette: Széchenyi életművét az előttünk álló időkben a jövő nemzedéke számára átörökíteni, a példát  felmutatni hitbeli, becsületbeli és hazafias kötelességünk, ezért a 2014 óta megkezdődött fejlesztések fő célja nemzeti zarándokhellyé tenni a Széchenyi-örökséget, annak helyszíneit.

Gróf Széchenyi István keresztény, magyar és európai. Olyan rendszeres és gyökeres szellemi átalakítást indított meg, amilyen csak kettő volt ezer esztendő alatt: egyik Szent István korában, a másik, az újkor kezdetén, Széchenyi Istvánnak köszönhetően. 

Széchenyi szellemi hagyatéka, életművének mozgatóereje, éltető eszméje a hazaszeretet. Ezért időszerű  Széchenyi életműve 2017-ben.

Amint Illyés Gyula fogalmaz: ,, Széchenyi István szellemi hagyatéka olyan örökség, amely a nemzet életének sorsfordító pillanataiban a közösség számára mindig spirituális erőforrást jelentett, bizonyságául annak, hogy életműve hatott olyan mértékben a magyar közgondolkozásra, hogy a kiutat kereső szándék útmutatást meríthessen belőle. ”

-  Meggyőződésem, hogy a nemzet felemelkedésében elvégzendő munkánk alapja – mint ahogyan teljes közéleti tevékenységünk alapja  – így az Önök művészetek területén végzett szolgálatának is alapja kell hogy legyen Széchenyi életszemlélete - fogalmazott Firtl Mátyás. "Tőlünk függ minden, csak akarjunk!"
 

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek