A magyar unitárius egyház és Észak-Amerika kapcsolata

  2021. október 31. - www.sopronmedia.hu

Tudtad, hogy az Erdélyben alapított magyar unitárius egyház meghódította Észak-Amerikát, és hat amerikai elnök is unitárius volt? Szellemisége bekerült az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatába is.

Az Erdélyi Unitárius Egyház 1568-ban alakult meg, mint az egyik első unitárius egyház. Létrejötte elválaszthatatlan a tordai országgyűléstől, ahol a világon elsőként lett kihirdetve a vallásbéke és a vallásszabadság a testvériség és az egyenlőség jegyében, amit végül 1948-ban az emberi jogok egyetemes nyilatkozata is deklarált.

A tordai országgyűlés négy vallás — a katolikus, evangélikus, református és unitárius — szabadságát és egyenjogúságát mondotta ki. Először a világon.

A tordai országgyűlés négy vallás — a katolikus, evangélikus, református és unitárius — szabadságát és egyenjogúságát mondotta ki. Először a világon.

https://unitarius.org/

Az unitárius egyházat Dávid Ferenc alapította a reformáció folytatásaként. 1568-ban a tordai országgyűlés kimondta a lelkiismeret és vallásgyakorlás szabadságát, és János Zsigmond erdélyi fejedelem az 1571-ben tartott marosvásárhelyi országgyűlésen megerősítette a tordai országgyűlés határozatát.

Az első unitárius gyülekezet Angliában 1774-ben, Amerikában 1782-ben jött létre, de az unitárius egyházszervezet csak William Ellery Channingnek az unitárius kereszténységről mondott 1819-es baltimore-i beszéde nyomán alakult ki.

William Ellery Channing (1780–1842) – lelkész, az amerikai unitárius kereszténység legjelentősebb teológusa

William Ellery Channing (1780–1842) – lelkész, az amerikai unitárius kereszténység legjelentősebb teológusa

https://en.wikiquote.org/

Mi köze van az Erdélyben alapított unitárius egyháznak az Amerikai Egyesült Államokhoz?

Unitárius volt Benjamin Franklin (1706–1790) – író, tudós, a villámhárító feltalálója, államférfi, a Függetlenségi Nyilatkozat társszerzője és a szabadságharc résztvevője, bölcselő, az Észak-Amerikai Bölcseleti Társaság megalapítója.

Unitárius volt John Adams (1735–1826) – az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban: AEÁ) második elnöke (1796–1800), a függetlenségi háborút követő alapnyilatkozatok egyik megfogalmazója.

John Adams, az Egyesült Államok 2. elnöke

John Adams, az Egyesült Államok 2. elnöke

https://hu.m.wikipedia.org/

Unitárius volt Thomas Jefferson (1743–1826) – az AEÁ harmadik elnöke (1801–1809), a Függetlenségi Nyilatkozat társszerzője, a Virginia Egyetem megalapítója.

Unitárius volt John Quincy Adams (1767–1848) – az AEÁ hatodik elnöke (1824–1828), később az Egyesült Államok történelmének egyik legsikeresebb államtitkára, a washingtoni Smithsonian Intézet létrehozója.

Unitárius volt Millard Fillmore (1800–1874) – az AEÁ alelnöke, majd tizenharmadik elnöke (1850–1852), az Észak-Dél konfliktus megoldásán munkálkodott.

Unitárius volt William Howard Taft (1857–1930) – az AEÁ huszonhetedik elnöke (1908–1912), a Fülöp-szigetek kormányzója, a Legfelsőbb Bíróság elnöke.

William Howard Taft, az Amerikai Egyesült Államok 27. elnöke

William Howard Taft, az Amerikai Egyesült Államok 27. elnöke

https://hu.m.wikipedia.org/

Részlet az Egyesült Államok Függetlenségi nyilatkozatából:

Mi tehát az Amerikai Egyesült Államok Képviselői, Általános Kongresszusba Összegyűlve a világ Legfelsőbb Bírájának ajánlva szándékaink tisztaságát, e Gyarmatok becsületes Népe Nevében és Felhatalmazása alapján, ünnepélyesen kinyilvánítjuk és kihirdetjük, Hogy ezek az Egyesült Gyarmatok immár természetüknek és joguknál fogva, Szabad és Független Államok; Hogy a Brit Korona iránti Alattvalói Hűség alól Felszabadultak, és hogy minden politikai kötelék, amely e gyarmatokat Nagybritánniához fűzte, megszakadt, illetőleg teljességgel meg kell szakadnia; és hogy mint Szabad és Független Államok, teljes Hatalmuk van Háborút viselni, Békét kötni, Szövetségre lépni, Kereskedelmet űzni és Mindazt tenni, amire Független Államok jogosultak. Az Isteni Gondviselés Védelmébe vetett szilárd hittel, mindnyájan kölcsönösen felajánljuk e nyilatkozat támogatására Életünket, Vagyonunkat és szent Becsületünket.

Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata

Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata

https://hu.wikipedia.org/

Forrás: http://tudastar.unitarius.hu/

Wikipédia

Borítókép: A hagyományos unitarianizmus fő tétele: Egy az Isten! – felirat a Budapesti Unitárius Egyházközség Gyülekezeti Terme bejáratán (https://hu.wikipedia.org/)

Kérem, várjon... Kérem, várjon...