| 2021. február. 26. | 3 perc olvasás

A párduc is ősi szakrális jelképeink közé tartozik

Tudtad, hogy az Árpád nemzetsége által viselt párducbőr kacagány nem csak hatalmi, de beavatási rangjelző is volt?

„Az párduckápákkal, fényes sisakokkal, forgókkal szép mindenik.”
Balassi Bálint

Szekeres Lukács Sándornak a Székely Mózes erdélyi fejedelemről szóló tanulmánykötetében (Székelyudvarhely, 2007) olvashatjuk egy Székely András nevű katonai vezető 1581-es végrendeletét, aki anyagi javakkal bőven rendelkezett. A listából az derül ki, hogy – többek között – három darab párducbőrrel is. Ezek szerint ennek a vadállatnak a bundája még mindig rangjelző lehetett a török és a német ellen küzdő, XVI. századi Erdélyben.

Kinek vagy minek volt a párduc – mint totemállat – a szimbóluma? Árpád honfoglaló vezérünket szokás „Párducos Árpádként” emlegetni, ő viszont a maga idejében a Kárpát-medencében a legfőbb Hadúr volt. Milyen leszármazási vonalat jelöl ez meg? Ez a nemes vadállat kizárólag az iráni hegyekben, fennsíkokon és a Kaukázusban volt honos.
A kacagány nyakba akasztható vagy köthető, a hátat borító prémes állatbőr. Eredetileg párduc vagy tigris bőréből készült felsőruha, amelynek helyébe később a mente lépett.


https://hu.wikipedia.org/

Isteni származásúnak tartották magukat az egyiptomi fáraók, mikor név szerint Dioniszosztól, Oszirisztől, de ami a mi szempontunkból legfontosabb, Nimrudtól származtatták magukat.
Ezek az uralkodók tudtak égi származásukról, s ezért nevezték magukat a királyi ház ivadékai a "Nap-isten fiának". Az ősi hagyomány ilyennek tartotta azt a nemzetséget is, amelyből Árpád származott. A Nap-király első leszármazottja a felső-nílusmenti Kusan földjéről származó Dioniszusz volt, aki hol mint felmagasztalt istenfi jelent meg, párduc-kacagánnyal a vállán, hol meg keresztre feszítve görög gemmákon volt látható.

A beavatottban életre kelő belső isteni én feltámadásának és újraszületésnek pedig egykor a foltos párducbőr-kacagány volt a jele. A párducbőrt viselő beavatottat Nebrodesznek hívták, s azóta ennek a fogalomnak az emlékét a foltosbőrű párducot jelölő Nibru, Nib-ur, vagy Nimru szó őrzi.

H. P. Blavatsky írja, hogy "Assyria was the land of Nimrud, from Nimr-spotted, and Nimrud was Bachus with his spotted leopard skin." Tehát Assziriát Nimrud földjének nevezték, Nimrud pedig foltos(bőrű)-t jelent, és ő volt a párduc-bőrös Bacchus.
A héber Targum-irodalomban, mely egymás mellett tünteti fel a héber és a latin szöveget, ezt lehet olvasni; "nec opus habeamus filiis Hagar, filiae Pharaoni, filii Nimrod, qui projecit te in fornacem ignis." Magyarul: Ne legyen nekünk semmi közünk olyan fiakkal, akiknek Hágár az anyjuk, mert ez a Hágár annak a Nimródtól származó fáraónak a lánya, aki téged a tüzes kemencébe vetett.

Szkíta lelet - párduc
Szkíta lelet - párduc
http://emf-kryon.blogspot.com/

Az egyiptomi Halottak könyve szerint holta után minden fáraó királyi ősével: a halottak birodalmának főbírájával, a párducbőrös Oszirisszel kívánt eggyé lenni.
A közös tőről szakadt turáni népeknél mindenkor élt az ősi mágus hagyomány, mert Fettich Nándor szerint művészetükben például a Nap-isten állatattribútumát általában három variánssal, a griffel, vadkannal és párduccal fejtették ki. Ez például az avar szíjvégek egész tömegében látható, ami hajdan a kagáni hatalom képviselőjének mágikus erőt biztosított.
Az avarok párduchagyománya mellett szól még egy régi történet is, mikor a Bizáncban járt avar követek "lépteit" például egy korabeli szemtanú és udvari költő a vállukon viselt párducbőr-kacagány láttán - költői allegóriával - a párducéhoz hasonlította.

Erre utal az ócsai avar kori keresztyén templomban talált kép is, amely Jézust, az "Isten bárányát", ősi mágushitünk misztikus hiedelme szerint mint Isten párducát, Pantera-Deit ábrázolta a nép előtt.

Hunor és Magyar apját, a bibliai nagy vadászt, Nimrudot a párduc szimbolizálta. A párducbőr-kacagány így őseink szemében egyben a nimrudi származást, a szabir-hun-avar-magyar testvériséget is kifejezte.

Kiket illetett meg a párduc-kacagány? A szakrális fejedelmi méltóság az ősmagyaroknál nem volt átruházható, arról krónikáink is tanúskodnak. A nagyfejedelmi méltóság: a kendéé meg a kurszáné, és a többieké is öröklődött; kurszán, kündü, vagy kaplony csak a kündü családjából származó személy lehetett.

Forrás: Oláh Imre: A ​Nimrud hagyomány. Kárpátia Műhely, Budapest, 2006.

https://magyarnemzet.hu/

Wikipédia

Borítókép: Munkácsy Mihály: Honfoglalás (részlet)

Forrás: https://hu.wikipedia.org/

Legnépszerűbb cikkek