| 2016. november. 28. | 2 perc olvasás

A projekt célja, hogy elősegítsék Sopronban az elhelyezkedést

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumot hozott létre Győr-Moson-Sopron Megye Kormányhivatala, a Soproni Városfejlesztési Kft. és a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete részvételével.

A Konzorcium „Helyi foglalkoztatási együttműködés Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében” címmel benyújtotta pályázatát, amelyet az Irányító Hatóság támogatásban részesített.

A projekt támogatási összege 903 000 000 Ft, a megvalósítás időszaka: 2016. július 1. - 2021. június 30.


fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

A Projekt forrást biztosít a Soproni Foglalkoztatási Paktum létrehozására, a paktum működtetésére, paktumiroda létrehozására valamint a paktum koordinációs, operatív feladatainak ellátására, a paktum szakmai tevékenységeire. Ilyen tevékenység a térségi helyzetfelmérés és elemzés készítése valamint a helyzetelemzésre alapozott és a tagok által közösen elfogadott foglalkoztatási stratégia és akcióterv kialakítása.

A Projekt forrást biztosít továbbá a célcsoport tagok helyzet- és igényfelmérésen alapuló képzésére, bértámogatás és bérköltség-támogatás nyújtására, munkába járáshoz és munkatapasztalat szerzéshez kapcsolódó utazás támogatására, mobilitás támogatására, egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtására, a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó támogatásokra, önfoglalkoztatóvá válás támogatására, foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok költségeinek megtérítésére.

A Projekt célcsoportjai a térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak. A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek az alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek.


fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

A helyi foglalkoztatás bővítése, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi foglalkoztatási együttműködések megerősítése, illetve azok képzési és foglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében 2016. november 28-án létrejött a Soproni Foglalkoztatási Paktum. A Paktumszervezet alapító tagjai között szerepelnek Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr-Moson-Sopron Megye Kormányhivatala és Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata, valamint érdekvédelmi és képző szervek mellett soproni vállalkozók és vállalkozások a gazdasági élet minden szegmenséből. A várostérség munkaerő-piaci problémáinak kezelésében érdekelt felek – a széles körű partnerségi hálózat keretében – összehangolják a foglalkoztatási és humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseiket és közös megoldásokat keresnek a feltárt problémákra. A Paktumszervezet nyitott, ahhoz bármely munkaerő-piaci szereplő csatlakozhat, aki egyetért annak alapvető céljaival.

Legnépszerűbb cikkek