| 2023. január. 12. | 1 perc olvasás

A Soproni Egyetem minden feltételt biztosít a hallgatók és oktatók nemzetközi mobilitásához

"Az Erasmus+ támogatások esetleges felfüggesztésével kapcsolatban megjelent hírek ellenére, a Soproni Egyetem minden körülmények között biztosítja hallgatói és oktatói számára a külföldi tanulmányok és oktatói munka folytatásához szükséges ösztöndíjakat" - áll az intézmény közleményében. A tájékoztatóban az is olvasható: az egyetem meggyőződése, hogy hallgatóknak és oktatóknak európai uniós állampolgári joga részt venni a nemzetközi mobilitási programokban. "Amennyiben az Európai Bizottság döntésével ezt nem teszi lehetővé, akkor Egyetemünk fogja megteremteni ennek feltételeit. Reméljük azonban, hogy hamarosan belátják a döntéshozók, hogy diákjaink és kollégáink tudására és kreativitásra szüksége van az európai közösségnek. Kutatóink pedig nélkülözhetetlenek Európa számára" - fogalmazott közleményében a Soproni Egyetem.

A Soproni Egyetem elmúlt években megszerzett nemzetközi hírneve jelentősen megerősödött és meg­tisz­­te­lő helyre ke­rült az európai felsőoktatási térben. Többek között Magyarországon egyedüliként el­nyer­te az ENSZ által támogatott Zöld Talár díjat, a közelmúltban pedig arany fokozatú minősítést ka­pott a fenntartható egyetemek vi­lág­ranglistáján, a Green Metric rangsorban. Kiemelkedően nagy szakmai el­is­merést jelent számunkra, hogy az Ox­ford University, egyedüli magyar egyetemként, a Természet­po­zitív Egyetemek Nemzetközi Szövetségé­nek alapító tagjai közé invitált minket. Mindez bi­zo­nyí­ték arra, hogy helyünk van Európában, és egyetemi polgáraink jogosultak részt venni Európa és Magyar­or­szág jövőjének formálásban.

„A Soproni Egyetem stratégiájában kiemelten fontos szerepe van a nemzetközi tanulmányokat kül­földön foly­­tató hallgatók, továbbá oktatói tehetségüket külföldön is bemutató kollégáink támo­ga­tá­sá­nak. Számunkra nem kérdés talentumaink ösztönzése, hanem kötelesség. Szerteágazó euró­pai kap­cso­lat­rendszerünket felhasználva, szükség szerint, mi magunk fogjuk megszervezni hallgatóink és okta­tó­­ink nemzetközi mobilitását. Az ehhez szükséges forrásokat az egyetem, amennyiben nem változik meg az Európia Bizottság álláspontja, szükség esetén, saját anyagi forrásainak felhasználásával, de biz­­to­­sít­ja” - mondta el prof dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora. 

A Soproni Egyetem számos angol nyelvű képzési programot kínál gazdaságtudományi, agártudományi, műszaki és pedagógiai területen, melyre várja az Európai Uniói országaiból érkező Erasmus-hallga­tókat.

Röviden: mind a jelenlegi, mind a jövőbeni hallgatóink számára biztosítottak a mobilitási ösztöndíjak, a külföldi részta­nulmányok és szakmai tapasztalatszerzések feltételei. Az így megszerzett tudást és szak­mai gyakorlatot a Soproni Egyetem automatikusan elfogadja majd.

Legnépszerűbb cikkek