| 2017. március. 29. | 2 perc olvasás

A soproni képviselő-testület közgyűlése lesz csütörtökön

Közgyűlés lesz Sopronban 2017.03.29-én csütörtökön, ahol a képviselő-testület először a rendes ülés keretein belül tizennégy előterjesztést tárgyal, majd a rendkívüli ülésen várhatóan további négyben hoznak határozatot.

Szabó Jenő soproni rendőrkapitány beszámolójával kezdődik majd csütörtökön a képviselő-testület márciusi ülése, melyben a 2016. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről kapnak tájékoztatást a képviselők. Ezt követően a Nemzeti Ovi-Sport Program pályázati lehetőségéről, majd pedig a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról tárgyal a testület. Az ovódai felvételekkel kapcsolatban várhatóan döntés fog születni arról, hogy a törvény által meghatározott maximális csoportlétszámokat húsz százalékkal átléphetik-e az intézmények, melyek önkormányzati fenntartásban vannak. A képviselő-testület dönt majd az önkormányzati fenntartású szociális intézmények térítési díjairól is, valamint a szintén önkormányzati tulajdonban lévő cégek beszámolóit hallhatják, valamint azok üzleti terveinek elfogadásáról is döntenek.

illusztráció / archívum
illusztráció / archívum
fotó: Leczovics Zsolt

A rendes közgyűlés napirendi pontjai: 

- Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2016. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről.

- Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázati felhívásra.

- Előterjesztés a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról.

- Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2017. évi intézkedésekről.

- Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás).

- Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás).

- Előterjesztés a Soproni Tankerületi Központtal kötött Vagyonkezelési szerződés és Átadás-átvételi megállapodás módosításának elfogadásáról.

- Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését érintő egyes tételek módosításáról.

- Előterjesztés a Soproni Református Egyházközséggel a TOP-6.2.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról.

- Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.

- Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv).

- Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló és 2017. évi üzleti terv).

- Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv).

- Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2016. évi közhasznúsági jelentés, 2017. évi üzleti terv).

 

A rendkívüli ülés napirendi pontjai: 

- Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről.

- Előterjesztés a Soproni Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó véleményezésről.

- Előterjesztés Sopron, Fertői Vízitelep településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítése kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett észrevételekről.

- Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás).
 

 

 

Legnépszerűbb cikkek