| 2023. április. 26. | 5 perc olvasás

A soproni „Szürkék” temploma

A soproni Táncsics utcai templom hivatalos neve az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szeplőtelen Fogantatás (Jézus Szíve) temploma, ám a helyiek mindmáig leginkább a „Szürkék” templomaként ismerik, emlegetik. Az imaház létrejötte az Isteni Megváltó Leányai Kongregáció nővéreinek tevékenysége nyomán valósult meg, akik 1863 májusában érkeztek Bécsből Sopronba. Rövidesen a helyi oktatásból is egyre hangsúlyosabban kivették részüket. Egykori iskolaépületeik a szomszédos Ferenczy János utcában ma is képzés céljait szolgálják.

Az Isteni Megváltó Leányai rendet Boldog Eppinger Mária Alfonza (1814 – 1867) alapította 1849-ben. A würzburgi és a bécsi kolostorok után 1863-ban hozta létre a soproni rendházat. Bécsből érkezett Sopronba az Isteni Megváltó Leányai Kongregációjának négy nővére. Az akkoriban irgalmas nővéreknek nevezett apácák először betegápolási feladatokat láttak el, később bővült ki a munkájuk oktatási-nevelési feladatokkal. A Fürdőház utcában (a mai Ferenczy János utcában) vásároltak ingatlanokat, melyeken 1886-ban felépült zárdaépületük (a mai általános iskola) és egy kis kápolna. A hely nevezetes volt arról, hogy korábban itt épült meg a város első hengermalma Széchenyi István ösztönzésére. Sopron 19. század végi történelmében nagy szerepet játszott a belvárostól északnyugatra fekvő, ezelőtt külterületi térségek fejlődése. Az Újteleki kaputól indulva a Kossuth Lajos és a Flandorffer utak (a mai Táncsics utca) környezetében számos új fejlesztés valósult meg: laktanyák, ipari üzemek, borászati-szőlészeti létesítmények és ezek mellett lakóterületek jöttek létre. Így az apácák az akkori idők fogalmai szerint divatos, forgalmas helyen kezdték meg soproni működésüket.

Kép forrása: sopronimuzeum.hu

Kápolnájukat a következő évben templommá építették át, amelyet akkor a Szeplőtelen Szűz tiszteletére neveztek el. A bővítési terveket Handler Nándor, a kor kiemelkedő soproni építésze készítette. Egyik leghíresebb munkája az Orsolya rendi apácák templomának, iskolájának és zárdájának harmonikus együttese volt a nővérek után elnevezett Orsolya téren. A Szürkék új, nagyobb templomának megtervezése a kápolna szerkezeti elemeinek felhasználásával történt. Így nem véletlen, hogy a templombelsőbe lépve az első benyomás a viszonylag keskeny főhajó, amely még őrzi a kápolna méreteit. Keskeny csigalépcsőkön érhető el az emeleti szint, ahol egy kisebb terem, azaz oratórium és karzat található. A kápolnához kereszthajó és szentély épült, a korábbi famennyezetet keresztboltozattal cserélték ki. Még később egy udvarra nyíló felköríves bővítéssel és lakással alakult mai formájára az épület, ezt a kiegészítést Schármár Károly építész tervezte 1886-ban.

Kép forrása: visitsopron.com

A templom külső homlokzata sokban hasonlít az Orsolya téri temploméhoz – a soproni romantikus historizáló építészet igen becses emléke. A homlokzaton Szent Mónika, Szent Ágoston és Magyarországi Szent Erzsébet szobrai emelkednek a magasba. Közülük talán Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentje, Szent Ágoston édesanyja (332-387) a legkevésbé ismert.

Mónikát pogány patríciushoz adták feleségül. Sokat fáradozott azon, hogy férjét is megnyerje Krisztusnak. Hallgatag türelemmel tűrte férje hűtlenségeit és dühkitöréseit, míg végül férje a halálos ágyán megkeresztelkedett. Özvegysége éveit Mónika a tevékeny szeretetnek szentelte. Amikor Ágoston úgy határozott, hogy elszakad édesanyjától és Rómába költözik, Mónika vele akart tartani, ám fia nem engedte. Később Mónika mégis utána ment: akkor Ágoston már Milánóban élt és Szent Ambrus tanítványa volt. Itt is keresztelkedett meg 387 nagyszombat éjszakáján. Ezután elhatározták, hogy hazatérnek Afrikába, ám Mónika még a tengerre szállás előtt megbetegedett és meghalt. Kívánsága szerint Ostiában, Róma kikötőjében temették el.

Kép forrása: kozterkep/mapublic

Az épület főbejáratát egy bensőséges hangulatú mozaik díszíti: Szűz Máriát ábrázolja, amint karjait kitárva óvón pillant le a belépőre. Mária feje körül tizenkét csillag ragyog: az Ószövetségben Izrael 12 törzsére, az Újszövetségben a 12 apostolra való utalást jelenti. A keresztény ikonográfiának megfelelően, V. Pius pápa előírása értelmében piros ruhában és kék palástban ábrázolják a Szent Szűzt. A kék az ég színe, a legtöbb vallásban az isteni és szellemi tulajdonságok szimbóluma. Jelentősége olyannyira nagy, hogy a középkorban és a reneszánsz idején a legdrágább festéket, az ultramarinkéket csak Szűz Mária-ábrázolásokhoz használhatták a festők.

Legutoljára épült meg a templom égbe nyúló, karcsú tornya. 1887-ben volt a templomszentelés ünnepsége és ekkor felállt az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek rendjének önálló lelkészsége, illetve a plébániahivatal is. A következő évtizedek a rend bővülésének, növekedésének időszaka voltak. 1896-tól polgári leányiskolát, 1899-től tanítóképzőt, 1900-tól óvónőképzőt, 1923-tól női ipariskolát indítottak. 1928-ban a mai óvónőképző helyén is megindult az óvónőképzés.

A II. világháború után a kommunista hatalom betiltotta a szerzetesrendek működését, az iskolákat államosította, a rend tagjait - közel 1200 nővért - 1950. június 18-án internálták. A rendszerváltás után 1990-ben a rend újra indult 360 nővérrel és egyetlen épülettel. Ma a nővérek Budapesten és Piliscsabán élnek és dolgoznak, Sopronban fenntartói szerepük maradt.

A Táncsics utcában található a templom és a régi plébániából lett vendégház irodával, közösségi teremmel. A dísznövényekkel teli templomkertet és a régi plébániát ma már kőkerítés választja el az iskolától. A Ferenczy János utcában a régi iskolaépületekben működik napjainkban a Gárdonyi Általános Iskola, a Soproni SzC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikuma, illetve az 5. sz. alatt a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara és Kollégiuma, mellette gyakorló óvodával. 

A felsorolt épületek egyéb szempontokból is nevezetesek. A Szürkék rendházában többször is vendégeskedett Klebersberg Kunó Sopron országgyűlési képviselőjeként, majd pedig oktatási miniszterként 1928-ban a Szürkék új iskolaépülete (ma a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara –Ferenczy János utca) felavatásának díszvendége volt.

Kép forrása: hu.wikipedia.org

A templomhoz kapcsolódó másik neves személyiség Mindszenty József volt. A veszprémi püspököt paptársaival együtt 1944 decemberének végén Sopronkőhidán tartották fogva a nyilasok, de Boldog Apor Vilmos vértanú győri püspök és Papp Károly, az akkori soproni városplébános közbenjárásának köszönhetően a nővérek rendházába kerülhettek át házi őrizetbe. Mindszenty emléktábláját Renner Kálmán szobrászművész készítette el, felirata: Ebben a házban tartották fogva 1944. dec. 28 - 1945. ápr. 1. A mai Gárdonyi Géza Általános Iskola Ferenczy utcai bejárata mellett látható. Egy másik emléktábla emlékeztet arra, hogy a trianoni szerződés után a népszavazás egyik szavazatgyűjtő állomása is a Szürkék iskolájában működött.

Források:

szentimre-sopron.hu

visitsopron.com

kozterkep.hu

sopron.network.hu

Borítókép forrása: Sopron Média

Legnépszerűbb cikkek