| 2016. április. 27. | 1 perc olvasás

A Szent György-templom búcsúja – új kanonokokkal

Szent György vértanú ünnepén, szentmise keretében iktatták be a Soproni Társaskáptalan új kanonokjait.

A búcsúi ünnepi szentmisét, melyen részt vett Firtl Mátyás országgyűlési képviselő és dr. Fodor Tamás polgármester, a város papságának közreműködésével dr. Pápai Lajos ezüstmisés megyéspüspök mutatta be.

– A megtiszteltetés, amelyet az egyház egyes fiainak ad, elsősorban Isten kegyelme azért, hogy a hit, a remény és a szeretet jobban ragyogjon – idézte Robert Sarah afrikai bíborost Horváth Imre a beiktatást követően, a városplébános az új kanonoki testületben az éneklőkanonoki címet viseli. A testület további tagjai: Erdész Ferenc prépost–kanonok, Turner Lajos őrkanonok, dr. Reisner Ferenc kanonok és Bindes Ferenc olvasókanonok, aki betegsége miatt nem tudott részt venni a beiktató szertartáson.

Sopronban több mint kétszáz éves múltra tekint vissza a kanonoki testület. Amikor Mária Terézia a győri egyházmegyéből kiszakította és megalapította a szombathelyi püspökséget, akkor mintegy kárpótlásként 1779. novemberében egy társaskáptalant alapított Sopronban. Az első kanonokokat, élükön Keln János préposttal, Zichy Ferenc győri püspök iktatta be, 1780. április 24-én, Szent György napján.

– A káptalan, vagyis a kanonokok testülete nevét a capitulum (fejezet) szóból eredezteti, ugyanis egykoron naponta összegyűltek és a Szentírásból egy-egy fejezetet olvastak föl  –tudtuk meg Henczel Szabolcstól, a Szent György-templom plébánosától.

A soproni Szent György-templom éppen azért Dómtemplom, mert rendelkezik kanonoki stallumokkal, melyhez egykor komoly jövedelem is tartozott, a Soproni Társaskáptalan esetében például a Fertő tó úgynevezett nádpénze illette őket. Manapság egyfajta egyházi rang, és egyúttal komoly megtiszteltetés egy pap számára a kanonoki cím.

 

 

Legnépszerűbb cikkek