| 2022. április. 1. | 3 perc olvasás

A világhírű magyar repülőgép-tervező: Hoff Miklós

Tudtad, hogy a repülőgépek vékonyfalú szerkezete Hoff Miklós (Magyaróvár, 1906. január 3. – Stanford, Kalifornia, 1997. augusztus 4.) magyar gépészmérnök, fizikus, repülőgép-tervező, egyetemi tanár fejlesztése? Az ő tervei alapján gyártott úgynevezett vékonyfalú szerkezetet több katonai és polgári repülőgép építésénél alkalmazták, de felhasználták a „Tengeri farkas” atom-tengeralattjáró és az Apollo űrhajó készítésekor is.

Apja Hoff Mór orvos, fogorvos, aki a korabeli Magyaróvár legmodernebb fogorvosi rendelőjét mondhatta magáénak. Édesanyja Meller Lenke. 1914-ben költöztek Budapestre, ahol iskolatársai voltak Teller Ede, Kármán Tódor, Wigner Jenő, Szilárd Leó, Neumann János.

Hoff Miklós (Nicholas Hoff ) (Magyaróvár, 1906. január 3. – Stanford, Kalifornia, 1997. augusztus 4.) magyar gépészmérnök, fizikus, repülőgép-tervező, egyetemi tanár. (https://www.nap.edu/)

Gépészmérnöki diplomáját a zürichi egyetemen szerezte. 1929-1937 között a Weiss Manfréd Acél- és Fémművek repülőgép- és motorgyárában dolgozott. A konstrukciós osztályon felelős volt a statikai számításokért. Tevékenyen részt vett a WM–15 (futárgép), WM–16 Budapest (felderítőgép), WM–20 (kétfedelű gyakorlógép) és WM–21 Sólyom (közel-felderítőgép) típusok tervezésében. 1938-ban meghívták Amerikába, hogy kísérleteket végezzen. A második világháború kitörése miatt nem tért haza. 1939-ben a kaliforniai Stanford Egyetemen folytatta tanulmányait a szerkezeti stabilitás témakörében. 1940-1957 között Brooklynban a Politechnikai Intézet tanára, majd professzora. 1942-ben doktorált. 1957 végén létrehozták a Stanford Egyetem Aeronautikai és Asztronautikai Intézetét. Az intézet létrehozásával megbízott Frederick Terman, a Stanford igazgatója Amerika legnagyobb tekintélynek örvendő aeronautikusához, Kármán Tódorhoz fordult tanácsért: vajon kit javasolna az intézet vezető posztjára?
– Hoff Miklóst, ki mást? – felelte Kármán olyan hangsúllyal, mintha ennél kézenfekvőbb dolog nem is lenne a világon. Ezek után Hoff Miklós került a később világhírűvé váló intézet élére, mely tisztséget egészen 1971-ig, nyugalomba vonulásáig töltötte be. Utódja a szintén magyar Springer György lett.

A WM–21 Sólyom a Weiss Manfréd Művek 1937-ben kifejlesztett csillagmotoros, kétfedelű közelfelderítő repülőgépe, melyet a Magyar Királyi Honvéd Légierő rendszeresített és használt a második világháború időszakában (https://hu.wikipedia.org/)

Repülőgépek szerkezeti elemeinek mechanikai szilárdságával, hajlításokkal, feszültségekkel, rezgésekkel szemben bekövetkező változásokkal foglalkozott. Kutatásai ezen a területen a világon egyedülálló eredményeket hoztak. Munkássága során érdemeket szerzett a nagy sebességű repülőgépek számára készült alumínium-szerkezetek fejlesztésében. A tervei alapján készültek a repülőgépek úgynevezett vékonyfalú szerkezetei. Így pl. az Appollo űrhajóé is.

Az 1956-ban megjelent Szerkezetek elemzése (The Analysys of Structures) című művét alapműnek tekintik szakmai körökben, és ma is tankönyvként használják az egyetemeken.

Az Apollo űrhajórendszer parancsnoki egysége Hold körüli pályán (Apollo–15) (https://hu.wikipedia.org/)

Hoff Miklós kimagasló tudományos tevékenységéért a legmagasabb szakmai elismeréseket érdemelte ki, és gyakorlatilag minden fontos díjat elnyert.
Tagja volt az USA Nemzeti Tudományos Akadémiájának, a Magyar Tudományos Akadémiának, az Amerikai Légierő Vezérkara Tudományos Tanácsadó Testületének, a NATO Aeronautikai Kutatási-Fejlesztési Tanácsadó Bizottságának. Tudományos tanácsadója volt a NASA-nak, tagja volt az Amerikai Nemzeti Mérnökakadémiának és 1979–80 között az Amerikai Mechanikai Akadémia elnöki tisztét is betöltötte. Megkapta a New York Tudományos Akadémia Laskowitz-érmét, az Amerikai Aeronautikai és Asztronautikai Intézet Pendray-díját és Guggenheim-érmét, mert „egész életében kiváló mérnökként és tanárként hozzájárult aeronautikai szerkezetek tervezésének elméletéhez és gyakorlatához”.

 

Forrás: http://hgkmovar.hu/

https://karpatalja.ma/sorozatok/

Borítókép: WM–21 (https://tortenelem.blogstar.hu/)

Legnépszerűbb cikkek