| 2016. december. 16. | 6 perc olvasás

Átadták a város legrangosabb díjait a Liszt Ferenc Központban

Pénteken a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban rendezett hűség napi ünnepségen átadták az önkormányzat legrangosabb díjait, majd azt követően a Széchenyi téren megkoszorúzták a Hűség zászlót.

Az ünnepségen Fodor Tamás polgármester, Firtl Mátyás országgyűlési képviselő és Simon István alpolgármester a város történelmében, továbbá gazdasági, kulturális, egészségügyi, szociális, oktatási, művészeti és sportéletében kiemelkedőt alkotott személyeknek nyújthatta át az elismeréseket. 

A város legrangosabb díjainak átadó ünnepségén Dr. Fodor Tamás köszöntötte a meghívott vendégeket és mondta el ünnepi gondolatait.


fotó: Leczovics Zsolt

Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármesterének köszöntője:

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Asszony, Képviselő Úr!

 

Tisztelt Alpolgármester Úr, önkormányzati Képviselők!

 

Tisztelt Kitüntetettek, Vendégeink!  Hölgyeim és Uraim!

 

95 évvel ezelőtt a magyar történelemben példa nélküli esemény történt Sopron városában. Az első nagy világégést lezáró trianoni békediktátum feldarabolta a történelmi Magyarországot és sokmillió magyar embert ítélt kisebbségi sorsra.

 

 Nyugat-Magyarország öntudatos polgárai az Ágfalvi csatában fegyverrel harcolták ki a győztes Antant hatalmaknál, hogy ők dönthessenek sorsukról. 1921. december 14-e és 16-a között Sopron és a környező falvak lakossága a velencei egyezmény alapján népszavazással döntött jövőjéről és területi hovatartozásáról. Döntésükkel a magyar hazát választották.

 

Sopron és környéke összességében 65,1 százalékban döntött Magyarország mellett, közel 90 százalékos részvétel mellett. A Magyar Távirati Iroda korabeli tudósítója 1921. december 18-án ezt jelentette:

 

„a népszavazás eredménye a városban óriási örömet keltett. Az ántánt-városparancsnokság rendelete folytán szombaton délután 4 órától kezdve mindenféle csoportosulás, gyülekezés és fölvonulás tilos volt, de azért az utcán mégis nagy tömeg hullámzott”.

 

Sopront és környékét az antant képviselői hivatalosan 1922. január 1-jén adták át Magyarországnak, az antant csapatai pedig 1922. január 5-én hagyták el a várost. A magyar nemzetgyűlés a népszavazás emlékét törvénybe iktatta, és Sopronnak a „Civitas fidelissima”, a „Leghűségesebb város” címet adományozta, melyet azóta is büszkén visel címerében.

 

A magyar kormány 2001-ben december 14-ét a hűség napjává nyilvánította.  Sopron neve elválaszthatatlanul összefonódott a Hűséggel.

 

A népszavazás örök jelképpé vált minden magyar ember számára, hiszen tanúságot tett a magyar történelmi múlt mellett és a veszni látszó helyzetben reményt adott, egy szebb jövő iránt. Legszebb magyar szavaink egyike a hűség. Nemzetünk nagy költői gyakran fogalmazták meg gondolataikat és fejezték ki érzéseiket vele. A hűség nem egyszerűen áldozatvállalás, hanem védelem is. A haza iránti hűség védi a benne élőket. A családunk iránti hűség védi a családtagjainkat, feleségünket és gyermekeinket. Szavainkhoz és tetteinkhez való hűség védi becsületünket.

 

A Hűség-kút szoboralakjai és Gróf Bánffy Miklós m. kir. külügyminiszter szobra városunkban az örök hűségre figyelmeztetnek bennünket.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

1921. december 14-e a Civitas Fidelissima városában örökre ünnep lett.

 

A Hűség Napja nekünk, Sopronban a haza, a nemzet és a város szeretetét jelenti. De jelenti azt a reményt is, amellyel bízunk a Gondviselésben, saját és városunk jövőjében.

 

Évszázadok során a hűség végigkíséri városunk történelmét. Sopron polgárai már a XIII. században tanúbizonyságot tettek hazafias érzéseikről és a magyar nemzethez a koronához való ragaszkodásukról.

 

Abban az időszakban is kegyetlen választás elé állította a történelem a soproniakat. Dönteniük kellett gyermekeik élete és a Haza iránti hűség között. A város életében ez az időszak fontos mérföldkövet jelentett, hiszen 1277. január 17-én kelt királyi adománylevél szabad királyi városi rangot adott Sopronnak.

 

Sopron városának későbbi fejlődését ez az 1277-es királyi oklevél biztosította. Sopron Magyarország egyik legjelentősebb városává fejlődhetett.

 

A rohamos gazdasági fejlődést a soproniak bátor helytállása, szorgalma és áldozatos hazaszeretete alapozta meg.

 

Ritka pillanatai ezek egy ország sok évszázados történelmében, amikor a szellem, és a lélek ereje ilyen egyedülálló módon meg tud mutatkozni. Gróf Széchenyi István így írt erről: „…van valami ki nem mondható, mi a nemesebb embert ellenállhatatlan erővel csatolja hazájához…”

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Van abban is valami sorsszerű, hogy két fontos jubileumot is ünnepelünk az idei évben.

 

A Legnagyobb Magyar, Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulóját és az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulóját.

 

Hiszem, hogy Széchenyi munkássága és 1956-os forradalom szellemissége a legmélyebb tanúságtétel a hazaszeretet iránt.

 

 Tisztelt Kitüntetettek!

 

Sopron város Közgyűlése szép hagyományt teremtett azzal, hogy a Hűség Napján az arra érdemeseket kitüntetéssel jutalmazza, akik az élet különböző területein, hozzájárulnak Sopron jó hírnevének öregbítéséhez, itthon és a nagyvilágban.

 

A soproni népszavazás mellett idén az 1956-os Forradalom és Szabadságharc jubileumi évfordulójára is emlékezünk. Ezért a a Hűség Napján, városi kitüntetéssel fejezzük ki elismerésünket és köszönetünket Sopron 56-os hőseinek.

 

 

A mai ünnepségünkön  adjuk át az erre érdemes soproni tehetséges fiataloknak a Gróf Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjat. Gratulálunk az ösztöndíj elnyeréséhez, és bízom abban, hogy a jövőben is öregbítik szeretett városunk jó hírnevét, Széchenyi városát. Sok sikert kívánok tanulmányaik folytatásához!

 

Köszönöm minden kitüntetettnek szeretett városunkért érzett elkötelezettségét és további sikereket és jó egészséget kívánok életükhöz. 

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Városunkat, úgy mint régen, ma is, a benne élő polgárok tették, és teszik naggyá!

 

Sopron, 2016.12.16.


fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

Az ünnepséget a Szilágyi Miklós vezényelte Fidelissima Vegyes Kar fellépése illetve Jacsó Erika (fuvola) és Horváth Ábel (zongora) játéka színesítette nagy sikert aratva. 


fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

Ebben az esztendőben is átadták a tehetséges soproni fiataloknak a Gróf Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjat. Az ösztöndíj jutalmat átvehette: Árvay Erzsébet (Pázmány-egyetem), Horváth Dániel (Nyugat-magyarországi Egyetem), Horváth Máté (Szent István Egyetem), Pintér László Tamás (Nyugat-magyarországi Egyetem) és Katona Ramóna (Semmelweis-egyetem).

Sopronért Emlékérmet kapott Árendás György, Bognár István atya, Bolla Marianna, Borossay György, Csonka és Fiai Kft., dr. Tóka József,  dr. Brezvai Éva, dr. Szőnyi Edit, Forgácsné Egresits Éva, Rajnai Károly a Hunyadi-iskola nevében, Horváth Nándor, Kovács Judit Margit, L. Kovásznai Viktória, Renner Kálmánné és Ringhofer Alida.

Sopron Ifjú Tehetsége-díjjal Fábián Márkot jutalmazták.

 Ifj. Flandorffer Ignác-díjjal Horváth Józsefet jutalmazta az önkormányzat, aki az ezzel járó pénzjutalmat felajánlotta  a Handler-szakképző iskolának.

Wälder József-díjat vehetett át Fábiánkovits Ferenc.

Sopron Sportjáért díjjal  Sejber Istvánt jutalmazták.  

Sopron kiváló pedagógusa címmel Gondi Ritát és Hubert Pált tüntették ki.

A Sopron kultúrájáért-díjalj dr. Kovácsné Bircher Erzsébet jutalmazták.

Humanitás-díjjat Sipőcz Katalinnak ítélték oda.

Dr. Király Jenő-díjban Kocsis Erzsébet részesült.

Civitas Fidelissima-díjjal Tóth Kálmánt jutalmazták, aki a díjjal járó pénzjutalmat az Erzsébet-kórháznak ajánlotta fel.

A közösségi Civitas Fidelissima-díjat a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület vezetőjének, Sipos Ferencnek nyújtották át.

Pro Urbe Sopron-díjban (posztumusz) részesítették Katona Sándort és dr. Gimesi Szabolcsot.

Városunk egykori polgármesterének özvegye a díj összegét a kórház alapítványának ajánlotta fel.

Az 56-os soproni eseményekben nagy szerepet játszott Bujdosó Alpár és Várnai László megosztott Pro Urbe Sopron-díjat vehetett át.

Sopron város 2016-os díszpolgári címéhez Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas írónak gratulálhattak a résztvevők.
 


fotó: Leczovics Zsolt

A városi ünnepség a Széchenyi téren folytatódott, ahol Ács Tamás színművész szavait, Rakovszky Zsuzsa városunk díszpolgárának ünnepi gondolatai követték, majd ezt követően megkoszorúzásra került a Hűség zászló.


fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek