| 2021. július. 2. | 7 perc olvasás

Átadták a város rangos kitüntetéseit

A járványhelyzet miatt elmaradt a város kitüntetések átadása 2020-ban. A június 24-i közgyűlésen döntöttek róluk, szombaton délelőtt pedig ünnepélyes keretek között adták át az elismeréseket a Fő téren. Az ünnepségen dr. Farkas Ciprián polgármester úgy fogalmazott: a kitüntetettek hivatásukkal, szorgalmukkal példát mutatnak a következő generációk számára is.

Az ünnepségen elhangzott: az elmúlt másfél évben három nagyra becsült díszpolgárunkat vesztettük el: Soproni Józsefet, Andrássy Pétert és az idei évi kitüntetettünket, dr. Kárpáti Lászlót. Néma főhajtással emlékeztek rájuk a jelenlévők, majd a polgármesteri beszéd és a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar Kamaraegyüttesének előadása következett.

Dr. Farkas Ciprián polgármester ünnepi beszédében elmondta: "Szokatlan időpontban és szokatlan helyszínen adhatjuk ma át a városi kitüntetéseket. Sok feladatot adtunk az elmúlt másfél esztendőben az isteni gondviselésnek. Örülünk azonban, hogy ma újra itt lehetünk. Hisszük és tudjuk, hogy városunk újdonsült díszpolgára, prof. dr. Kárpáti László is itt van ma velünk lélekben, s föntről figyel bennünket. Osztozunk szerettei gyászában!

Egy világjárvány rúgta ránk az ajtót. Felülírta terveinket, megnehezítette mindennapjainkat. Nehéz másfél év áll mindannyiunk mögött. Óriási energiákat emésztett fel a vírus elleni védekezés. Emiatt köszönettel és hálával tartozunk a frontvonalban harcolóknak. Az orvosoknak, az ápolóknak, a mentősöknek, a rendőröknek. És a sort még hosszan folytathatnánk. Munkájukat a magyar kormányhoz hasonlóan Sopron városa is nagyra becsüli!"

 - Mint említettem, valóban szokatlan az időpont és a helyszín is. A járvány az életünket, az egészségünket, így a hagyományainkat és a szokásainkat sem tartja tiszteletben. 2020-ban városunk legnagyobb ünnepét, a soproni népszavazás évfordulóját sem tudtuk együtt, közösen, méltó módon megünnepelni. A sikeres oltási programnak és a polgárok összefogásának köszönhetően ma viszont végre lehetőségünk nyílik a kitüntetések átadására.

Szokatlan, de mégis felemelő a mai helyszín mindehhez. Itt állunk és foglalunk helyet a csodaszép Tűztorony lábánál, mely a nemzet hálájaképp városunk hűségét hirdeti. Itt áll a városháza lépcsőjén a korszakos polgármester, Thurner Mihály szobra, aki előtt minden soproni megemeli kalapját.

Szakrális tér ez a szó legszorosabb értelmében. Az ókorban itt szelte át a várost a borostyánút. Itt éltek és alkottak városunk nagyjai. A Storno-ház még Mátyás királynak is otthont adott, s nyögte is bús hadát Bécsnek büszke vára. Sopron mind történelmében, mind kultúrájában gazdag, tiszteletreméltó és szerethető város. Nemcsak nekünk, hanem az egész nemzet számára. Mindez erőt és bátorságot ad nekünk a jelenben és a jövőben is. Különösen fontos ez most, az újraindítás időszakában. Úgy hiszem, hogy mi, soproniak jó úton járunk. Ahogyan 100 évvel ezelőtt, úgy bizony most is nagy dolgok történnek. 2010-ben Magyarországon új korszak kezdődött, amely lehetővé tette városunk számára is, hogy a kommunizmus keserves és szögesdrótok közé szorított évtizedeit, majd az azt követő bizonytalanságot felváltsa a fejlődés időszaka.

Teljesült a soproniak több évtizedes álma, hiszen az M85-ös megépítésével becsatlakoztunk az országos gyorsforgalmi úthálózatba, a munka pedig folytatódik az osztrák határig. Visszanyerte régi pompáját a történelmi belváros, a Lenck-villa és a Szent Mihály-templom. Új, modern, minden igényt kielégítő uszodával gazdagodtunk a Lőverekben. Épül a Múzeumnegyed, mely lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk mindazt a kincset, amit elődeink ránk hagytak. Gőzerővel épül a Rendészeti Integrált Központ, hogy a soproniak biztonságát még magasabb szintre emeljük. A jövőben szomszédunkhoz hasonló színvonalon élvezhetik a soproniak a Fertő-part szépségét, emellett pedig a város gazdasági lehetőségeit is tovább erősítjük.

A munka azonban nem ér véget. Megértéssel olvassuk a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István intelmeit, mely szerint „a jól elrendelt munka minden gyarapodás talpköve”.

Mi azért dolgozunk, hogy a soproni emberek a lehető legjobb környezetben és lehetőségek között, biztonságban éljék mindennapjaikat. Amit száz évvel ezelőtt a magyar hazának adtunk, azt most a nemzet újra megbecsüli, melynek látható és kézzel fogható eredményei vannak.

Hogy mindezt megőrizzük, nincs más hátra, mint előre. Folytatnunk kell a megkezdett utat. Mert Sopron a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is! Köszönöm Önöknek mindazt, amit szeretett városunkért tettek és tesznek mind a mai napig. Hivatásukkal, szorgalmukkal példát mutatnak a következő generációk számára is. Szívből gratulálok minden díjazottnak és kitüntetettnek" - hangsúlyozta a polgármester.

A díjakat dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármesterek, valamint Barcza Attila országgyűlési képviselő adta át.

Sopronért Emlékéremben részesültek:

Drázsnyák Istvánné férfi fodrász, Dr. Gasztonyi Károly, fogorovos, többszörös magyar veterán bajnok vívó, Gecse Éva, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. főkönyvelője, a Soproni Petőfi Színház örökös tagja, Horváth Árpádné, vállalkozó, a Soproni Ipartestület korábbi elnökségi tagja, Horváth Gyula, kick-boksz edző, a magyar kick-box válogatott csapatkapitánya, többszörös kick-boksz világ-, Európa- és magyar bajnok sportoló, Horváthné Seregély Jolán, a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási osztályának korábbi, a Sopron Holding ingatlankezelési divíziójának nyugalmazott vezetője, Kissné Mayer Mária, a SOSZI "Virágfüzér" Sérültek Napközi Otthonának vezetője, dr. Kővágó István, urológus főorvos, Láng Lajos, nyugdíjas fodrász mester, Pápai László, egyetemi oktató, rendező, Rajnai Károly, nyugdíjas pedagógus, a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola korábbi igazgatója, dr. Tárkányi Sándor, Sopron történelmi belvárosának műemléki felügyelője.

Boros Ákos Sopron Ifjú Tehetsége díjat vehetett át, aki középiskolás éveit a Berzsenyi Líceumban töltötte és kiválóan érettségizett, néptáncosként számos eredményt elért. Babelláné Lukács Katalin rendőr őrnagy, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó Sopron Szolgálatáért díjat vehetett át. A kitüntetett az általános és középiskolákban is hasznos prevenciós előadásokkal tájékoztatja a diákságot, az előadások magas színvonalúak, a tanulók érdeklődéssel követik. Gyurátz László épületgépész technikus, gázvezeték és készülékszerelő 1991-ben alapította vállalkozását, most Ifj. Flandorffer Ignác díjat kapott. Kadnár Béla - Wälder József díjas, az okleveles gépészmérnök éveken át a GYSEV vasúttársaságnál gépészeti tervezéssel és műszaki ellenőrzéssel foglalkozott. Bauer Ferenc nyugdíjas testnevelőtanár, Sopron Sportjáért díjat kapott, egyebek mellett a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI-ban végzett magas színvonalú nevelő-oktató tevékenységének elismeréseként. Mák Tünde tanító, a Soproni Suli TV műsorvezetője Sopron Kiváló Pedagógusa díjban részesült. Kuntár Csaba, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója szintén Sopron Kiváló Pedagógusa díjat vehetett át. Sopron Kultúrájáért díjban Zentai László író részesült, aki 2014 óta a város egyik legfontosabb kulturális kiadványának, a Soproni Füzeteknek a főszerkesztője.  Bratl Antalné vezető gondozó Humanitás díjat kapott, a kitüntetett 1981-ben a csecsemőotthonban kezdte segítő pályáját.  Dr.Berkesné dr. Ács Gabriella járási tisztifőorvos munkáját Dr. Király Jenő díjjal ismerték el, mint elhangzott: a COVID-19 járvány elleni védekezésben betöltött szerepe, lelkiismeretes munkája kiemelkedő. 

A Civitas Fidelissima-díjból évente kettő adományozható. Egyiket egy magánszemély, a másikat egy közösség kaphatja. Közös bennük, hogy Sopron városáért, nemzetközi hírnevének növeléséért, fejlődéséért, az élet bármely területén kiemelkedő tevékenységet végeznek. 

Dr. Friedrich András a Juventus Koncert Fúvószenekar karnagya és a Soproni Szociális Intézmény védőnői szolgálata Civitas Fidelissima díjban részesült. Dr. Friedrich András Sopron kulturális és zenei életének meghatározó alakja, 65 éves zenei múltja példaképül szolgál sok zenésztársa és követője számára! A közösségnek járó díjat a Védőnői Szolgálat nevében Sasgáti Zsófia, csoportvezető területi védőnő és Jakabné Vanyó Henrietta, csoportvezető iskolai védőnő veszi át. A Szolgálat gondozza Sopron város 7 év alatti gyermekeit, a várandós kismamákat, a kisgyermekeket nevelő családokat és a soproni alap- és középfokú oktatási intézmények tanulóit. 

Frank Spengler, a Konrad-Adenauer-Stiftung budapesti irodájának korábbi vezetője Pro Urbe díjat vehetett át. A budapesti iroda vezetőjeként, Frank Spengler az elmúlt években a német-magyar kétoldalú kapcsolatok egyik legfontosabb alakítója volt. Rendíthetetlen elkötelezettséggel támogatta és folytatta az alapítvány azon tevékenységét, amelyet az 1989-es Páneurópai Piknik és határáttörés szellemiségének megőrzése érdekében folytatott. Frank Spengler levélben köszönte meg a kitüntetést, melyet a Páneurópai Piknik-emléknapon fog átvenni. A díjjal járó összeget pedig a német-magyar kapcsolatok erősítése céljára felajánlotta. 

A Sopron Város Díszpolgára cím, a város legmagasabb rangú kitüntetése. Azon személyeknek adományozható, akik Sopron város fejlődéséért, a közélet, a gazdaság, a tudomány, a művészet, az oktatás, az egészségügy vagy a sport területén maradandót alkottak, illetve kimagasló eredményt értek el, gazdag életművükkel a város, az ország, a világ egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan szolgálták.

Sopronért tett munkásságáért néhai dr. Kárpáti Lászlónak, címzetes egyetemi tanárnak a Fertő-Hanság Nemzeti Park alapító igazgatójának díszpolgári címet adományoztak, melyet özvegye, Dr. Kárpátiné Ugron Anikó vett át.

A díszpolgárt a kivételes lehetőség érte, hogy nemcsak vezetője, hanem szülőatyja is lehetett a Fertő–Hanság Nemzeti Parknak. Munkásságának eredményeképpen a Fertő-Hanság Nemzeti Park az egyik legelismertebb, határon átnyúló védett terület Európában. Kárpáti Lászlónak kiemelkedő érdeme volt abban, hogy a Fertő-táj határokon átívelő világörökségi rangot kapott 2002-ben. Szakmai tevékenysége mellett, mindig élénk figyelmemmel és elkötelezettséggel vett részt a közéletben is.

Az esemény végén Barcza Attila országgyűlési képviselő is méltatta a kitüntetetteket. 

- Sopron a mai napon önökre figyel, a centenárium dicsőséges évében szép ez a mai nap. A méltatásokat hallva, sokuk munkáját ismerve, minden soproni büszke lehet kitüntetettjeinkre, minden soproni büszke lehet önökre. Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött és értékeli azok munkáját, akik a múltban a jelen nagyságának építőköveit rakták le. Az a jelen, amin most dolgozhatunk, az elődök helytállásán építve fejlődött, az ő munkájuk, szorgalmuk és emberségük alapján jött létre. Nincs olyan ember, aki ne tudna hozzátenni valamit a másik ember életéhez és bizony vannak olyan dolgok, amelyeket csak az egyén tud, amelyet csak önök egyes egyedül tudnak hozzátenni a világhoz, Sopronhoz és közös sorsunk alakításához. A múlt ápolásához, a jövő építéséhez példaképek kellenek és önök teljesítményükkel, életművükkel példaképekké váltak, akikre szabad, érdemes és kell alapozni a jövő nemzedékeinek. Én hiszem, hogy a jókat kell támogatni, hogy még jobbak legyenek és általuk a világ is jobbá váljon. Köszönjük a munkájukat, az önzetlen szolgálatot!- mondta Sopron és térsége országgyűlési képviselője.


fotó: Griechisch Tamás

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek