| 2017. december. 16. | 21 perc olvasás

Átadták Sopron legrangosabb díjait és kitüntetéseit

Szombaton a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban rendezett hűség napi ünnepségen átadták Sopron Megyei Jogú Város legrangosabb díjait.

Az ünnepi alkalmon elsőként Dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte a vendégeket, aki felidézte a soproni 1921. decemberi népszavazáson történteket, amelynek eredményeképpen a város és nyolc környékbeli települése is magyar maradhatott. Sopron polgármestere emlékeztetett arra is, hogy ez volt az egyetlen esemény, amely a trianoni szerződést módosította és amely által Sopron kiérdemelte a Leghűségesebb Város a Civitas Fidelissima címet is.  


fotó: Leczovics Zsolt

Dr. Fodor Tamás, Sopron megyei Jogú Város polgármesterének ünnepi beszéde: 

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Asszony, Képviselő Úr!

Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Urak!

Tisztelt Alpolgármester Úr, önkormányzati Képviselő Hölgyek, Urak!

Tisztelt Dr. Parragh László Elnök Úr!

Tisztelt Kitüntetettek, Vendégeink!

 

Sopron Megyei Jogú Város nevében sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt e jeles alkalomból a város ünnepén, amely 2001 óta állami ünnep is, „A hűség napja”.

 

 

„Magyarok maradtunk!” – hirdették büszkén az 1921-es népszavazást követően megjelent napilapok. Ebben a két szóban minden benne van.

Benne van, hogy megőriztük Szent István örökségét és magyarságunkat.

Benne van, hogy megőriztük az évszázados küzdelmekkel megharcolt, megszerzett kárpátmedencei hazát.

Benne van, hogy megőriztük a kultúránkat, a népszokásainkat, a keresztényégünket, miközben befogadtuk és békességben együtt éltünk a „magyar szívű” más nemzetiségekkel.

 

 

Ma sem más a feladatunk, mint annak idején 1921-es népszavazáson:

 

 „Magyarnak maradni”

 

Európában magunkért, nemzeti függetlenségünkért, magyarságunkért ma ismét nagy küzdelmeket kell folytatni. Reméljük, hogy ebben a küzdelemben a józan ész és az élni akarás, itthon és Európában, tágabb hazánkban előbb, vagy utóbb győzni fog. Történelmi tapasztalatunk alapján a Civitas Fidelissima városában meggyőződéssel valljuk, hogy Európa jövője csak erős nemzetállammal és keresztény kulturális gyökerekkel képzelhető el.

 

1921 -ben, az ágfalvi csatában megvédtük Sopron és környékét, a trianoni békediktátummal szemben. Örök hála a csata hőseinek.

 

 

Ezt követően gróf Bánffy Miklós külügyminiszter sikeres diplomáciája eredményeként megszülethetett a velencei egyezmény, mely lehetővé tette a népszavazást az antant hatalmak ellenőrzése mellett. A külügyminiszternek ebben a diplomáciai sikerben elévülhetetlen érdemei voltak, amelyért az utókor csak hálás lehet, mi soproniak pedig szerencsésnek mondhatjuk magunkat.

 

Így emlékezett egykoron a népszavazásra gróf. Klebelsberg Kuno a belügyminiszter:

 

„Sopron készült a népszavazásra, nem azért mintha itt valaki akadt volna, akinek legcsekélyebb kétsége lett volna a népszavazás kimeneteléről, hanem készült a népszavazásra azért, hogy minél hatalmasabban adhasson kifejezést a magyar haza iránti tántoríthatatlan ragaszkodásának. …”

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Sopron a hűség jelképe ma is. Az 1921. december 14-16-ai népszavazáson Sopron és még nyolc község úgy döntött, hogy Magyarországhoz kíván tartozni.

 

A „magyar szívű” német és horvát ajkú lakosság nagy számban támogatta a magyar szavazatokat, hála nekik.

 

A történelmi jelentőségű döntést követően, 1922. január 1-jén adták át Magyarországnak, Sopront és a várost övező nyolc községet a szövetséges nagyhatalmak képviselői. A népszavazás eredményét kitörő lelkesedéssel ünnepelte Sopron és az egész ország közvéleménye. 1922. január 10-én tartott diadalünnepen eljöttek a város falai közé a kormány és az ország majd minden fontosabb városának képviselői.

 

Ezen az ünnepségen gróf Klébesberg Kunó miniszter, a magyar kormány nevében a következőket mondta:

 

„Ma ünnepel Sopron népe és az egész nemzet. S ha a nemzet ünnepel, azt törvénybe szokás iktatni. 1896-ban a honfoglalás ezeréves emlékét foglalták törvénybe ma, Sopron hűségét. Sopron kapuin a hűség képe lesz művésziesen kiképezve s jelmondata ez: civitas fidelissima.”   

 

1922-ben a kitűnő szavakat tett követte.

 

Az első Orbán kormány 2001-ben december 14-ét a „Hűség napjává” nyilvánította.  Sopron neve elválaszthatatlanul összefonódott a Hűséggel.

 

A Hűség Napja nekünk, Sopronban a haza, a nemzet és a város szeretetét jelenti.

 

De jelenti azt a reményt is, amellyel bízunk a Gondviselésben, saját és városunk jövőjében.

 

 

 

Tisztelt ünneplő Közösség!

 

Valódi ünnep a mai, hiszen nem csak az 1921-es sikeres népszavazás évfordulójára emlékezünk, hanem átadjuk a közgyűlés által alapított elismeréseket is.

 

Olyan tiszteletre méltó soproniakat köszöntünk ma, akik önzetlen módon szolgálják városukat és tevékenységükkel hozzájárulnak Sopron hírnevének öregbítéséhez.

 

Szándékosan választottam a szolgálat kifejezést, hiszen minden díjazott esetében többről van szó, mint munkáról, hivatásról. Sopronért tenni ugyanis valódi szolgálat. A Hűség és a szolgálat összetartozik, egy és ugyanaz.

 

Megköszönöm minden kitüntetettnek szeretett városunkért érzett elkötelezettségét és további sikereket és jó egészséget kívánok életükhöz. 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 

Dr. Fodor Tamás

Sopron Megyei Jogú Város polgármestere

Sopron, 2017.12.16.

 


fotó: Leczovics Zsolt

A Hűség Napji ünnepségen a köszöntőt követően elsőként a város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíját adományozták oda, amelyet azok a 30 évnél nem idősebb, legalább 5 éve soproni állandó lakhellyel rendelkező egyetemisták és főiskolások kaphatnak meg, akik a pályázatuk beadását megelőző két szemeszterben, legalább 4 egész 51 százados átlagnál jobb tanulmányi eredményt értek el, és szakmai elhivatottságukat intézményük dékánja is igazolja.

Az idei esztendőben a Széchenyi István ösztöndíjat az alábbi felsőfokú intézmények hallgatói kapták meg: 

Pintér László Tamás, a Soproni Egyetem, Simonyi Károly Műszaki Faanyagtudományi és Művészeti Kar, 3. szemeszteres, gazdaságinformatikus, mesterszakos hallgatója.

Teleki Blanka Ágnes, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Savaria Egyetemi Központ, 9. szemeszteres, Angol-Rajztanár szakos hallgatója.

Horváth Máté, a Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, 9. szemeszteres, Tájrendező és Kertépítő Mérnöki szakos hallgatója. (Horváth Máté külföldi egyetemi úton vett részt az ünnepség alatt, így az oklevelet édesapja vette át.)

Bór Dorina, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, 3. szemeszteres Ipari Termék- és Formatervező szakos hallgatója.

Bujtás Gergő Márk, a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 7. szemeszteres Általános orvos szakos hallgatója.

Az ösztöndíjak átadása után a városi díjak átadása következett!

Elsőként a Sopronért Emlékérmek átadására került sor, amely elismeréseket Firtl Mátyás országgyűlési képviselő, Dr. Fodor Tamás polgármester és Dr. Simon István alpolgármester adott át. 

A Sopronért Emlékérem azoknak a soproni magánszemélyeknek, illetve közösségeknek adományozható, akik jelentős mértékben hozzájárultak Sopron város jó hírnevének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a város érdekeinek előmozdításához. Az érem Sz. Egyed Emma szobrászművész alkotása.

Az egykori Sopron bemutatásáért, a Retro-Sopron sorozat elindításáért és vezetéséért, a hely- és fotótörténeti munkájának elismeréseként, a fotózás technikatörténetének kutatásáért Sopronért Emlékérmet kap Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum munkatársa.

A soproni gyermekgyógyászatért végzett odaadó munkájáért, az időszakosan fellépő ellátási gondok önfeláldozó megoldásáért, a kis betegek gyógyulásának érdekében kifejtett magas színvonalú és lelkiismeretes tevékenységéért, Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Sopronért Emlékérmet adományoz dr. Mikola Teréz Zsuzsanna csecsemő- és gyermekgyógyász főorvos részére.

A hazai műemléki rekonstrukció, a kőfaragás és szobrászat terén elért kimagasló tevékenysége, a Sopronban működő Országos Műemléki Felügyelőség Kőszobrász műhelyének nemzetközi hírű vezetése és a műemlékvédelemben végzett több évtizedes magas színvonalú munkájának elismeréseként, Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Posztumusz Sopronért Emlékérmet adományoz néhai Faragó János, kőfaragó-kőszobrász mester, okleveles kőrestaurátor, építőipari technikus részére. Az elismerést fia, Faragó Zsolt vette át.

A klasszikus balettművészet kimagasló oktatásáért, a Sopron Balett létrehozásának támogatásáért, művészeti ágaktól függetlenül, a pályakezdő művészek önzetlen pártfogásáért, a város művészeti életében való aktív közreműködésének elismeréseként Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Sopronért Emlékérmet adományoz Gara Lídia, balettmesternő, a Cinege Alapfokú Művészeti Iskola tanára részére.

Az új nemzedékek odaadó neveléséért, a Fenyő téri, mai nevén a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola oktatási és nevelési programjának kialakításáért, és a pedagógus hallgatók kimagasló pártfogói munkájáért Sopronért Emlékéremben részesül Gálosné Andrási Adrienne, tanító, a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola korábbi igazgató-helyettese.

A kalapos mesterség hagyományainak ápolásáért, a soproni polgárok évtizedek óta tartó kimagasló és kitartó kiszolgálásáért, a kalaposság, mint családi örökség önzetlen fenntartásáért Sopronért Emlékérmet kap Horváth Péter egyéni vállalkozó, kalapkészítő kiváló mester.

A soproni oktatási-, kulturális- és egészségügyi intézmények, valamint egyházi- és műemléképületek kimagasló szinten történő renoválásában, díszítésében, szigetelésében és festésében végzett példamutató, pontos és közel 50 éve tartó kiváló munkájának elismeréseként Sopronért emlékéremben részesül: Nagy Sándor egyéni vállalkozó, szobafestő-mázoló-tapétázó mester.

A sopronbánfalvi hitélet odaadó fejlesztéséért, a rábízott hívek közösségi életének lelkes előmozdításáért, a hősi temetőben végzett önzetlen szolgálatáért, valamint az ökumené előmozdítása érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréseként, Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Sopronért Emlékérmet adományoz főtisztelendő Németh Attila címzetes kanonok, sopronbánfalvi plébános részére.

A fizika és filozófia tanítás új módszertanának meghonosításáért, a fiatalság természettudományos képzésében elért kimagasló pedagógiai tevékenységéért, a helyi és országos tanulmányi versenyek főszervezői feladatainak ellátásáért, Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Sopronért Emlékérmet adományoz Pápai Gyula, nyugalmazott pedagógus részére.

A soproni utánpótlás sportban, a korosztályos labdarúgás területén végzett több évtizedes kiváló és eredményes edzői munkájának elismeréseként Sopronért Emlékérmet kap Poór Béla testnevelő tanár, az SC Sopron Utánpótlás labdarúgó edzője.

A soproni borvidék és a Kékfrankos szőlő-fajta népszerűsítéséért és a város szőlész-borász hagyományainak őrzéséért, az új technológiák kutatásáért és azok hazai alkalmazásának elősegítéséért Sopronért Emlékéremben részesül Taschner István, borász, hegybíró, a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.

A városért végzett kimagasló és önzetlen, zenei és kulturális munkásságának elismeréseként, megköszönve az évek óta önerőből finanszírozott színvonalas és ingyenes karácsonyi koncertek szervezését, Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Sopronért Emlékérmet adományoz Varga Gábor zongoraművész, jazz-zenész részére.


fotó: Leczovics Zsolt

A díjátadás a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttesének előadása után folytatódott. 

Az idei évben a Sopron Ifjú Tehetsége-díjban Kocsis Ábel részesült.

Kocsis Ábel 1998-ban született Sopronban. A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskolába, majd a Széchenyi István Gimnáziumba járt. Hamar megmutatkozott kivételes tehetsége a matematika és az informatika iránt. Számtalan tanulmányi és egyéb versenyen szerepelt. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb díja: 1. helyezett lett az Infósok Viadala Országos Középiskolai Gazdaságinformatikai Versenyen, szintén a dobogó legmagasabb fokán állhatott a Természet Világa tudományos folyóirat, Természet-Tudományos Diákpályázaton, önálló kutatások, elméleti összegzésének kategóriájában. Első lett a Tudományos Diákkörök 17. Kárpát-medencei Konferenciáján, és megnyerte a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyt. Hazánkat képviselte több nemzetközi bolygókutató és programozó versenyen. Jelenleg az ELTE informatikai karának, első éves programozótervező informatikus szakos hallgatója. Felvételt nyert az Egyetem legrégebbi szakkollégiumába, az Eötvös József Collegiumba és tagja az Informatikai Kar Neumann János Tehetséggondozó körének.

2017-ben Sopron Szolgálatáért-díjban: dr. Tatár Ágnes bíró, a Soproni Járásbíróság korábbi elnöke részesült.

Dr. Tatár Ágnes Miskolcon született jogászcsaládban. Jogi végzettséget Szegeden szerzett, és rögtön az igazságszolgáltatásban kezdett el dolgozni. Miskolcon megyei bírói beosztásig jutott. 1996-ban került Sopronba. Polgári peres bíróként vállalkozási, öröklési, kötelmi, tulajdon-, illetve családjogi eseteket tárgyalt. 2002 és 2004 között elnökhelyettes, 2004 és 2016 között elnök a Soproni Városi, később Járásbíróságon. Jelenleg is aktív bíró. Tevékenyen közreműködött a Klebersberg téri új bírósági épület megvalósulása körüli munkákban. 2014-ben az egyik kezdeményezője, illetve azóta is vezetője a Soproni Jogász Egyesületnek.

Az ifj. Flandorffer Ignác-díj idei kitüntetettje: Bognár Csaba.

Bognár Csaba egyik igazán maradandó alkotása a Sopron Bánfalvi út 4/d alatt kialakított kereskedelmi és szolgáltatói negyed. Az egykori Déli pályaudvarral szemközti, hosszú évek óta elhanyagolt terület igényes megszépítése, hasznosítása a tulajdonos lokálpatriotizmusát is dicséri, ahol a régi Sopron vármegye jellegzetes építményeinek makettjei is megtekinthetők. A korábban városképi szempontól is gondozatlan terület rehabilitációjával Bognár úr egy, városképi szempontól is példaértékű üzleti negyedet alakított ki. A fentieken túl számtalan példaértékű, önzetlen közösségi vállalást is fel tud mutatni, jó példa arra, hogy egy hazai vállalkozó hogyan tud szorgalommal és elkötelezettséggel a saját gazdasági érdekein túl a városáért is tenni. 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évben „Wälder József-díjat” adományozott Józsa Dávidnak.

Józsa Dávid okleveles építészmérnök. Dolgozott műemléki felügyelőként, majd 2004-ben megalapította saját vállalkozását. Rengeteg magán- és középület tervezése és kivitelezése köthető a nevéhez. A teljesség igénye nélkül, a Szent Orsolya Gimnázium felújítása és bővítése, a GYSEV állomás felvételi épületegyüttesének energetikai korszerűsítése és átalakítása, a Fertőrákosi Kőfejtő koncepció- és kiviteli terve, a Petőfi tér színház és térrekonstrukciója, az egykori Greilinger-malom rekonstrukciója, a soproni Zeneiskola épületének rekonstrukciója és bővítése. Kiérdemelte a Városszépítő Egyesület Winkler Oszkár-díját és kitüntették a Megye Építészetéért-díjjal is. 

A Sopron Sportjáért-díjat idén Páder Vilmos kapta.

Páder Vilmos lassan 50 éve szolgálja a labdarúgást. A játékvezetői vizsgát 1970-ben tette le. A Nemzeti Bajnokságban játékvezetőként és partjelzőként is hosszú évekig sikeresen működött. 1981-ben az év játékvezetője lett. Több évig volt a soproni játékvezetői csoport vezetője, majd 1995-ben Megyei Játékvezető Bizottság elnöke lett. Szakmai reformokat vezetett be az elméleti és gyakorlati képzésben. 4 évig az NB III. Bakony csoport Játékvezetői Bizottságát elnökként vezette. Több cikluson keresztül képviselte megyénket a labdarúgás legmagasabb fórumán, az MLSZ küldöttközgyűlésen. Mindezek mellett soproni labdarúgás első NB I-es csapatának sajtófőnöke volt 2 éven keresztül, majd a Matáv sajtóreferense lett. Öt éve az SC Sopron sajtóreferense. Sportújságírói hivatását 1985-től gyakorolja, leggyakrabban a Soproni Téma és a Kisalföld című lapokban publikál. 2013-ban a Győr-Moson-Sopron megye Sportjáért kitüntetésben részesült. 


Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évben „Sopron Kiváló Pedagógusa-díjat” adományozott Kovácsné Bella Irén részére.

Kovácsné Bella Irén magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett 1985-ben. A diploma átvétele után általános iskolában helyezkedett el. Tanári munkáját a Handler Nándor Szakképzőben folytatta, ahol több mint húsz évig dolgozott. Jelenleg a Széchenyi Gimnázium tanáraként neveli, oktatja a rábízott fiatalokat. A kezdetektől sok gondot fordít a mesterségbeli tudás fejlesztésére, ügyelve az alaposságra, igényességre. Céljait sok munkával és szorgalommal éri el. Tanári tevékenységét az újító, ötletekben gazdag szakmaiság jellemzi. Óráit rendkívüli alapossággal tervezi, tanulóit megdolgoztatja, a sikerért sokat ad és sokat vár el tőlük. Fontos feladatának tartja a nehéz helyzetű diákok felkarolását. Osztályfőnökként is aktív. Tanórán kívüli tevékenysége az iskola arculatát is meghatározza, városi vetélkedőket és iskolai programokat szervez.

Szintén Sopron Kiváló Pedagógusa-díjat kapott: Dr. Kovács András.

Dr. Kovács András a Győri Hittudományi Főiskolán, a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián, a Janus Pannonius Tudományegyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte felsőfokú tanulmányait. 1988-tól a Győri Egyházmegye szolgálatába állt, azóta is főállású alkalmazottja. 2006-tól a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója. Több, mint egy évtizedes irányítása alatt szinte teljesen megújult az iskola épülete, és a beruházások mellett kiemelkedő szakmai sikereket könyvelhetett el az intézmény. Országosan is jegyzik Sopron egyetlen katolikus, és egyetlen tizenkét évfolyamos iskoláját, legutóbb ugyanis felkerült arra az országos toplistára, melyet az egyik hetilap minden évben összeállít. Elkötelezettsége, szakmai tudása és önzetlen hivatástudata hozzájárult az elért szép sikerekhez. A pedagógia munkája mellett, sikeres tudományos, civil, és szépirodalmi életpályával is rendelkezik. Többek közt tagja a Magyar Kánonjogi Társaságnak, a Magyar Újságírók Közösségének és a Szent György Lovagrend soproni priori tisztségét is betölti. 1990 óta jelennek meg szépirodalmi alkotásai és publicisztikái különböző napilapokban, folyóiratokban és antológiákban. Igazgató Úrnak szívből gratulálunk!

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évben „Sopron Kulturájáért-díjat” adományozott: Kótai Mónika részére.

Kótai Mónika 2011-ben pusztán kedvtelésből hozta létre a Sopron Anno facebook oldalt, amely rövid idő alatt olyan népszerűségre tett szert, hogy a látogatók és a szerkesztő által közzétett archív, az egykori soproni életet bemutató anyagok, már nem voltak kezelhetők a közösségi felületen. 6 év után Wallon-Hárs Viktor webmesterrel közösen a sopronanno.hu oldalt hozták létre, amelyen már rendszerezhető és szinte végtelen mennyiségű helytörténeti dokumentum, fénykép, videó kaphat helyet. Az oldal nagyon látogatott és a soproniak nagy szeretettel közölnek olyan egykori eseményeket, fényképeket, amelyek várostörténeti lelőhellyé varázsolták a weblapot. Az oldal a városon túl is hírnevet szerzett magának. A Magyar Marketing Szövetség 2013-ban, az „Egyéni és Portfólió oldalak” kategóriájában az „Év honlapja” címet adományozta a sopronanno.hu-nak. Kótai Mónika egy spontán ötletből létrehozott, ám az idők alatt szinte az ország leglátogatottabb múzeumává vált kezdeményezésével kiérdemelte a Sopron Kultúrájáért-díjat!

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évben „Humanitás-díjat” adományozott Dr. Koltai Miklósné részére.

Dr. Koltai Miklósné Ági, immáron több mint tíz éve vezeti a 41 éves múltra visszatekintő Lővér Nyugdíjas Klubot, amely önálló civil szervezetként a város és a Jereván-lakótelep életének aktív részese. Irányítása alatt a klub tagjai tervezhetően és aktívan vesznek részt a közösségi életben. Évtizedes jegyzői tapasztalata, melynek során egy város, valamint több hivatal működését kellett átlátnia és irányítania elegendő muníciót jelent ahhoz, hogy ösztönözze a tagtársakat a tevékeny élet és a felelősségérzet vállalására. Ismeretterjesztő előadásokat, kirándulásokat szervez. Részt vesz az országos, a nyugdíjasok életét befolyásoló döntések véleményezésében. A Nyugdíjas Klub tagjainak alkotótáborokat és kiállításokat, fellépéseket szervez. Példamutató tevékenysége alapján érdemelte ki Sopron város Humanitás-díját.

A Dr. Király Jenő-díj idei díjazottja: Dr. Sztancs György. 

Dr. Sztancs György 1986 óta a Soproni Kórház orvosa. Valamennyi tanulmányát „cum laude” minősítéssel végezte. Előbb a sebészeti osztályon, majd a 2000-es évek elejétől az önálló Traumatológiai osztályon dolgozik. 1996-tól a városi kosárlabda csapatoknál sportorvosi, 2007-től a többszörös bajnok női együttesnél csapatorvosi feladatokat lát el. 2012-től osztályvezető főorvosként vezeti a Traumatológiát. Vezetése alatt egy fiatal, ütőképes orvosi és szakdolgozói team alakult az osztályon. 2015-ben az osztály Semmelweis-napi kitüntetésben részesült. Főorvosként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kollégái szakmailag fejlődjenek, és az osztály a tudományos életben is jelen legyen. A soproni traumatológián az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a várólistán szereplők száma, köszönhetően azoknak az új technikáknak, melyet dr. Sztancs György vezetésével az osztályon alkalmaznak. A főorvos úr tervei között szerepel egy Kézsebészeti és Szeptikus osztály kialakítása is.

A Civitas Fidelissima-díjból évente kettő adományozható.

Egyiket egy magánszemély, a másikat egy közösség kaphatja. Közös bennük, hogy Sopron városáért, nemzetközi hírnevének növeléséért, fejlődéséért, az élet bármely területén kiemelkedő tevékenységet végeznek. A díjjal járó gyönyörű érem Soltra E. Tamás szobrász, éremművész alkotása.

Elsőként a magánszemélynek járó díjat adták át a városvezetők.

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évben „Civitas Fidelissima-díjat” adományozott Babos Tímea részére.

A soproni születésű és azóta is a városban élő Babos Tímea idén októberben a cseh Andrea Hlavacskovával párban, Szingapúrban a WTA Finals teniszversenyen párosban világbajnok lett, így ő a magyar teniszsport első női világbajnoka. Tímea édesapja irányításával kezdett el teniszezni Sopronban. 3-szoros junior Grand Slam tornagyőztes, ifjúsági olimpiai bronzérmes, 2-szeres olimpikon. 2011-ben kezdte el profi pályafutását, azóta egyéniben kettő, párosban 16 WTA-tornát nyert. Az egyéni világranglistán a legjobb eredménye a 25., párosban a 7. hely. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szavai szerint: Tímea személyében egy új példakép született, ő a magyar teniszsport királynője! Ehhez csak annyit tennénk hozzá, hogy a soproninak pedig a császára is! ( A díjat Babos Tímea távollétében édesapja vette át.

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évben „Civitas Fidelissima-díjat” adományozott a Sopron Basket női kosárlabda-csapat részére.

A klub jogelődjének, az 1921-ben megalakult Soproni VSE-nek a keretein belül a II. világháború után indult hódító útjára a kosárlabda. Az élvonalba 1989-ben jutottak fel a hölgyek. 1993-ban történelmi sikert ér el az immáron SVSE-GYSEV néven futó csapat. A diadalittas tömeg előtt megszületik Sopron város első csapatbajnoki aranyérme. A bajnokok újonnan alapított Sopronért címet és kosárlabda aranymedált vehettek át a város vezetőitől. 1998-ban a nemzetközi porondon is a csúcsra ér a klub! 15 év után nyert magyar csapatként európai Ronchetti-kupát a GYSEV-RINGA. 2007-ben az első Magyar Kupa elsőséget is kiharcolja magának a klub! 2009-ben újra Sopron nevétől hangzik a nemzetközi kosárlabda világ! Az Euroliga legfiatalabb csapata óriási bravúrt végrehajtva bejut a legjobb négy közé. 2013-ban hazai vonalon íródnak tovább a klub történetének aranyoldalai. A soproni csapatsportok tekintetében történelmet írva, veretlenül lesz bajnok a klub! A 11 bajnoki cím, a 7 Magyar Kupa győzelem és a több mint százezer dobott pont is hozzájárult ahhoz, hogy a Sopron Basket csapata immáron elmondhatja, hogy a Civitas Fidelissima-díjat is birtokolja.  A díjat Abdai Géza, társadalmi elnök vette át.

Sopron Megyei jogú város Közgyűlése „Pro Urbe- Sopron-díjat” adományozott Dr. Czike Albert részére. 

Czike Albert Tótkomlóson született. Nagyapja a híres soproni Reál Gimnázium tanára, majd igazgatója volt, édesapja bányamérnök. Ő a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát. Felesége és fia szintén jogász, leánya vállalkozó. A rendszerváltásig Sopronban dolgozott ismert és jól megbecsült ügyvédként. A '80-as évek végén csatlakozott a szárnyait bontogató ellenzéki mozgalomhoz. A Magyar Demokrata Fórum színeiben 1990-ben önkormányzati képviselőnek választották, majd az első szabadon megválasztott képviselőtestület alpolgármestere lett. Szakértelmének és hatalmas munkabírásának köszönhetően szinte zavartalanul vezette át a város irányítását a tanácsi rendszerből az önkormányzati rendszerbe. Jogi képzettségének és ügyvédi tevékenységének köszönhetően elkészültek a legfontosabb szabályok. A város közgyűlését nagy hozzáértéssel vezette, munkáját az akkori ellenzék is elismerte. Kormánypárti alpolgármesterként sikerült jó kapcsolatokat kiépítenie a város és a kormány között, amelynek eredményeként Antall József miniszterelnök személyes támogatásával megkapta a város a kormánygaranciát a kórházfejlesztés finanszírozásához. Egyik kezdeményezője volt a lepusztult, használaton kívüli színházépület korhű felújításának és ezzel egyidejűleg a befogadó színház helyett állandó társulattal működő színház létrehozásának. 1994-től ismét ügyvédként szolgálta városát. Czike Albertet, Sopronért végzett munkája érdemessé teszi a Pro Urbe- Sopron kitüntető címre. 


fotó: Leczovics Zsolt

A Sopron Város Díszpolgára cím azon személyeknek adományozható, akik Sopron város fejlődéséért, a közélet, a gazdaság, a tudomány, a művészet, az oktatás, az egészségügy vagy a sport területén maradandót alkottak, illetve kimagasló eredményt értek el, gazdag életművükkel a város, az ország, a világ egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan szolgálták.

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke részére, a város gazdasági életében betöltött szerepvállalása elismeréseként Sopron Város Díszpolgára címet adományozott. 

 

Dr. Parragh László életútja:  

Dr. Parragh László 1962-ben született a Sopronhoz közeli Undon.

Középiskolai tanulmányait Sopronban, a Széchenyi István Gimnáziumban végezte. Erre, és Sopron vármegyeiségére a mai napig büszke. Vallja: máig hat rá a hűség városának szellemisége. Jogi diplomáját a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. Angolul, németül és oroszul beszél. Fiatalon, 27 évesen a rendszerváltás évében hozta létre első sikeres önálló vállalkozását. A Gyáriparosok Országos Szövetsége igen fiatalon, 33 évesen alelnökké választotta. Tagja volt 1998 és 2002 között az első Orbán-kormány 12 fős közvetlen gazdasági tanácsadó testületének, a kormánnyal azóta is töretlen jó kapcsolatot sikerült fenntartania. Ennek a jó együttműködésnek köszönhetően mára az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kormány egyik legfontosabb stratégiai partnere. Az elnökké választása óta eltelt 17 évben folyamatosan erősíti a kamarai- és stabilizálta a feladatrendszert, országosan elismert vállalkozóként és gazdasági tanácsadóként nem véletlen, hogy 2016-ban ötödször is megválasztották a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökévé.  2017. márciusától a magyar kormány mellett működő tanácsadó testület, a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. Elismertsége „nem ismer határokat”, tagja a World Chambers Federation (WCF) irányító testületének, illetve 2005-2008 között az International Chamber of Commerce (ICC) ügyvezető elnökségének. 2005-ben Magyar Gazdaságért Díjat kapott, 2009-ben két felsőoktatási intézmény is, a Budapesti Gazdasági Főiskola, illetve a Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes főiskolai docenssé választotta. Két könyvet jegyez társszerzőként, a 2008-ban megjelent „Túl az idők jelein” és 2015-ben a „Magyarország a változó világban” címűt. Nagy szerepe van a mostani kormány újszerű gazdaságpolitikájának kialakításában. A jelenlegi magyar gazdaság egyik kiemelkedő alakja, formálója. Munkája mellett mindig szakít időt arra, hogy Győr-Moson-Sopron Megyét képviselje, szem előtt tartsa és érvényesítse a város érdekeit. Sopronnal töretlen a kapcsolata. Mindig figyelemmel kíséri a soproni eseményeket, részt vesz az új vállalkozások ünnepélyes avató ünnepségein. A városi Iparkamarával közösen jelentős részt vállal a társadalmi eseményekben. 

A díjátadást követően Dr. Parragh László köszönő szavai mellett maghatodóttságát is megosztotta a jelenlévőkkel, majd hangsúlyozta azon elhatározását is, miszerint a díszpolgári címmel járó összegből - amelyet a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara is kiegészít - egy alapítványt hoz létre a jövő soproni ifjú mestereiért. Bízik abban, hogy az alapítvány szellemiségét a vállalkozások is támogatásban részesítik majd  a jövőben. 


fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

Extra képeink a 2017 évi díjazottakról: 

fotók: Griechisch Tamás


fotó: Griechisch Tamás

A városi ünnepség a Széchenyi téren a Hűség zászlónál folytatódott, ahol Ács Tamás, a Soproni Petőfi Színház színművésze szavalt, amit Dr. Parragh Lászlónak,  városunk idén megválasztott díszpolgárának az ünnepi gondolatai követték.

Dr. Parragh László beszédében felidézte Sopronban töltött éveit és azt a rengeteg idekötő szálat az életéből, amelyek mélyen a szívében élnek. Kitért arra is, hogy a Leghűségesebb város már a fejlődés útjára lépett, aminek köszönhetően jelentős fejlesztések valósultak és valósulnak meg a közeljövőben és amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy a soproniaknak még különlegesebbé és modernebbé, élhetőbbé tegyék a szülőföldjüket. 

Az ünnepség zárásaként Firtl Mátyás országgyűlési képviselő,  Dr. Fodor Tamás polgármester, Dr. Simon István alpolgármester és Dr. Parragh László, Sopron Megyei Jogú Város Díszpolgára közösen helyezte el a város koszorúját a Hűség zászló talapzatán.  


fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek