| 2017. augusztus. 16. | 4 perc olvasás

Az Ojtozi csata 100. évfordulójára emlékeztek a Kelet Kárpátokban fekvő Ojtozi szorosban

A hazát védő soproni hősökre is emlékeztek az ojtozi csata 100. évfordulóján a Keleti-Kárpátokban az ezeréves határon.

Az Ojtozi csata 100. évfordulójára emlékeztek a Kelet Kárpátokban fekvő Ojtozi szorosban, a történelmi Magyarország akkori  legkeletibb pontján,  ahol a Soproni 18-as Honvéd Gyalogezred hősies helytállással, hatalmas vesztességek mellett védte a hazát véres küzdelemben. Bereck község Önkormányzata és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa közös szervezésében tartották a kétnapos eseménysorozatot, amelyre Sopront is meghívták, mint azt a várost, amely hatalmas áldozatot hozott a csatában, tisztességes helytállással és hősiességgel, és mint azt a várost, amely fontosnak tartotta a soproni ojtozi hősök emlékezetét megtartani, azt  ápolni, nekik emlékművet állítani Sopronban is, majd Ojtozban is.

A város képviseletében résztvett küldöttség vezetője Firtl Mátyás, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, egyben a Magyar Parlament Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke volt, aki maga is messzemenően kezdetektől fogva támogatta a soproniaknak azt a törekvését, hogy újból emlékmű hirdesse a soproniak hősiességét az Ojtozi-szorosban annak az emlékműnek e helyén, amelyet 1919-ben leromboltak. Így kerülhetett sor 2007-ben, Sz. Egyed Emma, soproni érem- és szobrászművész alkotásaként,  Tóth Éva kezdeményezésére és a Soproni Erdélyi Kör szervezésében a Honvédkő újbóli visszaállítására az ojtozi templomkertben.

A jubileumi, Bereck-Ojtoz-ban tartott eseménysorozat része volt egy, az ojtozi csata évfordulója tiszteletére rendezett történészkonferencia és egy felemelő megemlékező ünnepség. A történészkonferencián a soproni vasezred története témában Brummer Krisztián tartott nagy sikert aratott előadást, olyan előadókat követően, mint. dr. Pollmann Ferenc hadtörténész, dr. Nagy Szabolcs történész, levéltáros, Illyésfalvi Péter hadtörténész, muzeológus, Gottfried Barna, Nagy József történészek.

Az eseményen adták át a résztvevőknek Sopron városa részéről a jubileumra készített ismeretterjesztő kiadványát, amely Osváth Ádám szerző: Ojtoz – A soproni honvédek hősies helytállása címmel jelent meg a Soproni Múzeum kiadásában, a Miniszterelnökség, Sopron Megyei Jogú Város és Firtl Mátyás, országgyűlési képviselő támogatásával.

Az Ojtoz-telepi római katolikus templomban ünnepi szentmisén emlékeztek meg a csatáról és hőseiről, amelyet Tamás József, Csíkszereda segédpüspöke celebrált, majd a magyar kormány támogatásával felújított templom kertjében emléktábla-avatásra, ünnepi műsorra és koszorúzásra került sor.

A megjelenteket Diményi Zoltán, Bereck polgármestere köszöntötte, majd Grezsa István kormánybiztos, Tamás Sándor, Kovászna megye Tanácsának elnöke, Firtl Mátyás, országgyűlési képviselő, a Parlament Honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke és Farkas Balázs, ideiglenes ügyvivő mondott beszédet, hangsúlyozva a nemzet összetartozásának fontosságát.

Firtl Mátyás, Sopron és térsége országgyűlési képviselője arról szólt, hogy a Kárpát-medencében és mindenhol, ahol magyar él a világon emlékműveink, emléktábláink jelek és üzenetek. Jelei nagy tetteknek és üzenetei a legnemesebb és legidőtállóbb eszméknek: az igaz és tántoríthatatlan istenhitből táplálkozó erkölcsi erőnek, amely hazaszeretetben, nemzetszeretetben  és szolgálatban nyilvánul meg.

Firtl Mátyás elhangzott beszéde IDE KATTINTVA olvasható! 


Örök jel és üzenet a nemzetet megosztóknak válaszul Ojtozban is ez az emléktábla, és a soproni 18-asok honvédköve is, meg a világháborús emlékmű is: mert mind azt hirdetik van az „ az országnak ereje”  „ a nemzet megszilárdítására” (gróf Bánffy Miklós). Hirdetik: él a nemzetszeretet, a hazaszeretet, az összetartozás érzése.
Igen, ebben az értelemben is üzenet minden emlékmű, amelyet magyarként állítunk széles e hazában.
Ezért összetartozik a soproni nyugati-határszélen az erdélyi Bánffy szobra és a soproni, pozsonyi, trencsényi, nyitrai és székely honvédek ojtozi emléktáblája, a soproni 18-as gyalogezred 100 év alatt háromszor, három helyen, újból és újból  Ojtozban és Sopronban is felállított honvédköve. Jelei annak, hogy vagyunk, hogy Isten gondviselése megtartott és, hogy elválaszthatatlanul összetartozunk!  Hogy nincs olyan ellenség, világrend, rendszer, diktátum, külső erő, vagy szándék, és nincs olyan határ, távolság – sem térben, sem időben - amely erősebb lenne a nemzetet összetartó erőnél, amely lám, 100 évvel az ojtozi csata után is összehoz, egybegyűjt. Azt üzeni: hogy egyetlen sorstragédia, történelmi esemény sem tudta és nem fogja megfojtani a magyarság életerejét, bizalmát Istenben, hazájában, a Szent István-i örökség beteljesítésébe vetett hitében. Mert EZ „az ország valódi megmaradt ereje”, EZ a nemzet valódi megmaradt ereje, amelyet a magyarság, és közöttünk is Erdély és a székelység külön is híven megőrzött „az ország” számára! – fogalmazott Firtl Mátyás.


A templom falán felavatott, az ojtozi csatában résztvett hősöknek emléket állító tábla leleplezése következett, amelyet a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alap, Bereck önkormányzata és Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa állíttatott az Ojtozi-szoros térségében 1916–17-ben harcolt és hősi halált halt magyar katonák emlékére. Az emléktáblát Tamás József segédpüspök áldotta meg. Ezt követően, Sopron város képviseletében Firtl Mátyás, országgyűlési képviselő,  Tóth Éva, Sopron Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője, a soproniak emlékezetére újból Ojtozban felállított Honvédkő  létrejöttének kezdeményezője és Brummer Krisztián polgármesteri irodavezető közösen helyezte el a megemlékezés koszorúját.

Az ünnepségen a Soproni Honvéd Hagyományőrző Egyesület hagyományőrző honvédjai is részt vettek, különös fényt adva a soproni honvédok hősiessége előtti tiszteletadásnak és emlékezésnek, a nemzet összetartozása erősítésének.

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek