| 2017. március. 28. | 2 perc olvasás

Az uniós források felhasználásáról tartottak politikai vitanapot a Parlamentben

A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban egy új mozgástér nyílt meg azzal, hogy a Kormánya gazdaságfejlesztésre helyezte a prioritást, amit csaknem konszenzusosan fogadott el minden oldal: így a források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre kell költeni - fejtette ki Firtl Mátyás, Sopron és térsége országgyűlési képviselője a vitanapon elhangzott felszólalásában.

Firtl Mátyás hangsúlyozta a regionális fejlesztések az, egymást erősítő és egymásra építő projektek fontosságát.

- A forrásfelhasználás akkor lesz igazán eredményes és sikeres, amennyiben a 2020-at követő időszakban ez a magyar gazdaság teljesítményében is megmutatkozik majd, oly módon, hogy egy stabil, fejlődőképes gazdaság megteremtését érjük el. Ez azt jelenti, hogy akár külső források nélkül is megáll a saját lábán. 2020-ra a magyar gazdaságnak olyan helyzetben kell lennie, olyan erővel kell rendelkeznie, hogy a gazdasági növekedés nem a küldő források beáramlásának, hanem a gazdaság belső teljesítményének függvényeként legyen meghatározó és egyben fenntartható.

A rendelkezésre álló uniós források felhasználásával kapcsolatban fontos elemként - hangsúlyozta Firtl Mátyás azt is, hogy a nemzeti érdekeink erős képviselete érdekében az EU-s jogszabályi keretek között, a transzparencia betartása mellett, hátrányos megkülönböztetés nélkül, de kötelességünk érvényt szerezni a magyar gazdasági szereplői azon jogos elvárásának, hogy az európai uniós vagy hazai fejlesztési források döntő mértékben a magyar gazdaság szereplőinek megerősödését segítsék elő. A versenyképességi előny megteremtését eredményezheti az, ha a hazai kkv-k minél nagyobb arányban vehetik igénybe a forrásokat, külön tekintettel az exportképes kis- és középvállalkozásokra, illetve mindazokra, akik a foglalkoztatásban részt vállalnak.

Az országos adatokhoz hasonló előrehaladás regionális szinten is megtapasztalható, mert a 2014-2020 közötti európai uniós pénzügyi időszakban már 2017. márciusáig 9,98 milliárd Ft európai uniós támogatást nyert el, továbbá folyamatban van 2,25 milliárd Ft támogatási igényű pályázat bírálata.

A jelenlegi tervek alapján 2017. évben az előzőeken túl legalább 15 milliárd Ft értékű európai uniós pályázat kerülhet benyújtásra. A pályázatok főként a TOP és a GINOP operatív programok keretében kerülnek finanszírozásra.

- A vitanap anyagai, a beszámolók és hozzászólások, és főképpen a településeinken tapasztaltak megerősíthetnek mindannyiunkat abban, hogy Magyarország jó úton jár az uniós források felhasználásában, amelynek az áttekinthetőségét, átláthatóságát segítik a vitanapok és azt a célt, hogy minden támogatás az ország megerősödését szolgálja. Az ország megerősödését egy erős, jól működő dinamikus fejlődő gazdaság megerősítése szolgálja, amely alapja és motorja a közjó megteremtésének, a jóllétnek, és ezzel összefüggésben minden más területnek: így a szociális ellátásra, az egészségügyre, az oktatásra, a kultúrára, a sportra is így fog több jutni, és természetesen mindenek előtt: családtámogatásra, idősek támogatására, otthonteremtésre,– és minden terület és érték minőségi fejlesztésére.

Legnépszerűbb cikkek