| 2020. november. 13. | 1 perc olvasás

Digitális Oktatás - A Soproni Egyetem tájékoztatója a legfontosabb tudnivalókról

A Soproni Egyetem Rektori Utasítása a 2020/21-es tanév 1 félévének oktatási rendjével, valamint annak lezárásával kapcsolatos intézkedésekről.

A Rektori Utasítás főbb pontjai:

 •  Egyetemünk 2020.11.11-től visszavonásig távolléti oktatásra áll át.
 • Az oktató kötelesek tájékoztatni hallgatóit a távolléti oktatás formájáról, feltételeiről, a hallgatók digitális jelenlétének és visszajelzési kötelezettségének rendszerességéről, a számonkérés módjáról és digitális elérhetőségeiről.
 • Az oktatóknak biztosítani kell, hogy a hallgatók digitálisan hozzáférjenek a kurzus tananyagaihoz.
 • Az egyetem a Mircosoft Teams és a Moodle rendszer használatát támogatja.
 • A hallgatókkal megosztott digitális tananyagok szerzői jogvédelme alatt állnak, azokat harmadik félnek továbbadni nem lehet.
 • Ebben az időszakban a szakdolgozatok leadása digitális formában lehetséges.
 • A szakmai gyakorlatokat - lehetőség szerint - a tervezett keretek között kell megtartani, ha ez nem lehetséges, az oktató ad tájékoztatást annak más módon történő lebonyolításáról, pótlásáról vagy halasztásáról.

 A vizsgáztatás történhet távolléti és jelenléti formában

 •  jelenléti forma esetén a vizsgák a járványügyi előírások szigorú betartása mellet valósíthatók meg (maszk, védőtávolság, gyakori szellőztetés, létszámkorlát, stb.)
 •  távolléti formában lehet írásban és szóban vizsgáztatni
 • a videón keresztüli vizsgáztatás esetén az oktató kérheti a
 •  a hallgató kamerája a hallgatót olyan távolságról mutassa, mely vizsga alatti tevékenységének ellenőrzésére alkalmas (pl. látható legyen a hallgató mindkét keze);
 • a hallgató vele folyamatos szemkontaktust tartson;
 • a hallgató a videó kapcsolatot biztosító kameráját körbe forgatva megmutassa a vizsgázó közvetlen környezetét;
 • a hallgató adott kérdésekre behunyt szemmel válaszoljon.
 • annak bemutatását, hogy a hallgató semmilyen segédeszközt (pl. „fülhallgatót”) nem használ.

A záróvizsgáztatás  - dékáni döntés alapján - történhet távolléti és jelenléti formában

 • a záróvizsgákra vonatkozó speciális előírásokról a hallgatókat előzetesen tájékoztatni kell.
 •  Doktori cselekmények megtarthatók a záróvizsgáztatásra vonatkozó előírások betartása mellett. Ezen események során a nyilvánosság biztosítására kiemelt figyelmet kell fordítani.

Legnépszerűbb cikkek