Dr. Herpay Imre emlékére szobrot avattak a Botanikus kertben

Szobrot avattak a Botanikus kertben dr. Herpay Imre Bedő-díjas erdőmérnök, egyetemi tanár, az Erdészeti és Faipari Egyetem tiszteletbeli doktora, Erdőmérnöki Karának dékánja tiszteletére kedd délután.

Avatóbeszédében Zambó Péter, az Agrárminisztérium (AM) erdőkért felelős államtitkára arról beszélt, hogy Herpay Imre úttörője és szószólója volt annak a folyamatnak, amelynek eredményeként ma fenntartható erdőgazdálkodásról beszélhetünk. A professzor munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a gazdasági szempontokon túl az erdők kezelésének gyakorlatába integrálódott az egyéb társadalmi hasznok feltárása, így napjainkra az erdőgazdálkodás szerves része a természet védelme, az ökoturizmus, a klíma-, vagy az egészségvédelem.

Hozzátette, hogy Herpay Imre gondolatának megfelelően a megújulás élére állt a Soproni Egyetem, amikor küldetését újrafogalmazva a fenntarthatóság oktatását és kutatását tűzte zászlajára. A gyakorlat és az oktatás összekapcsolódása záloga annak, hogy a természeti erőforrások hasznosításának 21. századi kérdéseire valós válaszokat adó szakembereket neveljen az egyetem – fogalmazott.

Az államtitkár hangsúlyozta azt is, hogy a kormányzat kiemelt célként tekint a meglévő erdők megőrzésére, az erdőterület gyarapítására.


Fotó: Magasi Dávid

Dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere emlékező beszédében azt emelte ki, hogy az avatóünnepség időpontja jelképes, egy nappal az ágfalvi csata századik évfordulója előtt. A száz éve lezajlott csata indította el azt a patrióta küzdelmet, amelynek eredményeként a soproni népszavazást megtarthatták, és Nyugat-Magyarország egy része megmaradhatott magyarnak. A korabeli felkelők és a lakosság ellenállása, Magyarországhoz való ragaszkodása példaértékű, mindennek megismerése pedig erősíti az önazonosság-tudatunkat és a közösségért tenni akarás gyakorlatát – fogalmazott a polgármester.

Hozzátette, hogy Sopron és az egyetem összeforrt, ahogy Herpay Imre élete és munkássága is elválaszthatatlanul összeforrt a Soproni Egyetemmel és Sopronnal. Munkásságával nem csak az egyetemet, de hazánkat és a városunkat is méltó módon és becsülettel szolgálta – mondta.


Fotó: Magasi Dávid

Kiss László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke azt mondta, hogy Herpay Imre a magyar erdészet meghatározó alakja és színes egyénisége volt. Azok közül való volt, akik a szakterületükben elmélyült kutatóként, oktatóként dolgoztak. Felidézte, hogy az egyesületnek 1979 és 1990 között volt az elnöke, és a lehető legnagyobb következetességgel, a saját egészségét sem kímélve védte az erdész szakma becsületét, az ágazat érdekeit.

Dr. Heil Bálint, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánja arról beszélt, hogy a professzor szakmai hagyatéka ma is él, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is sikerül megtartani azokat a fiatalokat, akik a zálogát jelentik a szakmai örökség továbbadásának.


Fotó: Magasi Dávid

Az ünnepségen dr. Csóka György, az Erdészeti Tudományos Intézet kutatója megosztott néhány emléket egykori professzoráról, majd Herpay Imre özvegye, Herpay Imréné köszönte meg a szobrot, amely közadakozásból készülhetett el. Az avatáson Herpay Imre lánya, Herpay Ágnes, valamint unokája, Németh Zsombor muzsikáltak.

Az avatáson részt vett még mások mellett Csányi Sándor, a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke és prof. dr. Fábián Attila rektor.


Fotó: Magasi Dávid

Dr. Herpay Imre erdőmérnöki oklevelét 1949-ben szerezte meg Sopronban. Ezt követően 1950-ig a MÁV Pécsi Osztálymérnökségén szakaszmérnökként dolgozott, majd 1950-ben és 1951-ben Pécsett erdőrendezőként tevékenykedett. 1951-ben tanársegédi kinevezést kapott az Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Karának Erdőfeltárási és Gépesítési Tanszékére, Sopronba. Ettől kezdve ott, illetve a jogutód intézményeknél dolgozott egyre magasabb beosztásokban. Kiemelkedő oktatómunkája és széleskörű tudományszervezési tevékenysége révén 1978 és 1984 között két ciklusban volt az Erdőmérnöki Kar dékánja. Közreműködött az ERFATERV Talajmechanikai Laboratóriumának létrehozásában. Minisztériumi kutatási megbízás alapján éveken keresztül irányította a mezőgazdasági utak és úthálózatok fejlesztésére irányuló kutatásokat. A IUFRO „Erdészeti útépítés” munkacsoportjának több éven át témavezetője, a „Fa szállítása” munkacsoportnak társelnöke volt. Számos kitüntetése közül kiemelendő a Bedő-díj, a Munka Érdemrend arany fokozata, valamint a Bernhard-Edouard Fernow Plakett. A Soproni Egyetem tiszteletbeli doktora.

Dr. Herpay Imre az Országos Erdészeti Egyesület elnökeként 1979 és 1990 között a korszerű erdőgazdálkodás megvalósításáért harcolt. Az elnöksége alatt kidolgozott erdészeti politika nyitást jelentett a jövő erdőgazdálkodásának egyetlen lehetséges útja, a humánökológia irányába. Az elnökségére jellemző, átmeneti időszakban jelentős politikai érzékkel segített megőrizni és növelni az egyesület tekintélyét, társadalmi elismertségét. 2007-ben, 83 éves korában hunyt el. 

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek