| 3 perc olvasás

Érdekes információk a soproni mozdonyjavító műhelyről

A Győr-Sopron közötti vonal 1876.01.02-i megnyitásakor sem Győrben, sem Sopronban nem volt még kész a felvételi épület. A soproni állomás csak részeiben készült el, a fűtőházon még nem volt tető. A GYSEV üres szerelvényeit a megnyitást követő néhány hónapig a Déli Vasút soproni állomásán tárolta, mozdonyait is az ottani fűtőház fogadta be. A járműveket pedig a győri fűtőházban javították.

A GYSEV első soproni fűtőháza, amely az állomás északi (Ebenfurth) oldalán épült, 3 vágányú, 6 mozdonyállásos volt. A fűtőházon belül a vágányok alatt teljes hosszban vizsgálóaknákat alakítottak ki. A fűtőház Győr felőli oldala előtt voltak a külső tisztítógödrök és vízdaruk. A fordítókorong a fűtőház és a műhely mögött helyezkedett el.

1879-ben a forgalmi eszközök szaporodó fenntartási költségeinek mérséklése érdekében saját járműjavító műhely építéséről döntöttek. A Sopron GYSEV állomáson létesítendő műhelyének tervét a Magyar Királyi Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség 1879.10.21-én hagyja jóvá.

1880 őszére elkészült a GYSEV soproni műhelye a fűtőház mellett. A soproni műhelyt az állomás akkor még északi, Ebenfurth felőli oldalán álló fűtőház mellé építették. A 18,5 x 20,5 m alapterületű, kétszárnyú ablakokkal ellátott műhely háromvágányos volt 4,0 m-es nyílású kapukkal. Egy vágánnyal, 4,75 m x 10,25 m alapterületű rész volt a fénymázoló és kárpitosműhely számára leválasztva. A kerékpárok mozgatására egy vágány szolgált a mozdonyszín tatarozási helyrészében. A műhely területén fedett helyen egy mozdony és 4 kocsi, a szabadban 16 kocsi fért el egyszerre. Olajvilágítással és kályhafűtéssel volt felszerelve. A műhely működését egy főnök vezetése mellett 26 munkással kezdte meg. Munkájukat egy kezelő hivatalnok és egy gépápoló segítette.

A GYSEV járműállagának növekedése a műhely (mozdonyszerelde) bővítését tette szükségessé (1888, 1891). Az 1891. évi átalakítás érdekében a fűtőházat áthelyezték a soproni állomás Győr felőli végére a Kőszegi út mellé. (Ennek a helyén áll ma a GYSEV Zrt. kocsiműhelye.) Az 1896-évi bővítést követően fedett helyen 3 mozdony és 6 kocsi, a szabadban 20 kocsi fért el. A műhelyi munkások létszáma ekkor 47 fő volt.

1902. évi bővítést 1913-ban újabb követte, ugyanis a hazai kocsigyárak nagymérvű elfoglaltsága arra késztette a GYSEV-et, hogy a személykocsik gyártását soproni műhelyükben maguk kíséreljék meg. 1913-ban 4 darab II. osztályú, 1914-1917 között 10 darab III. osztályú személykocsi épült a soproni műhelyben.

1924-ben megkezdődött a villamos világítás bevezetése a soproni GYSEV állomáson. Elsőként a felvételi épület és a mozdonyszerelde kapott villanyvilágítást.

Az I. világháborút követően a GYSEV járműparkját fizikai értelemben nem bontották osztrák-magyar részre, azok javítása továbbra is egységesen a soproni műhelyben történt.

Az II. világháború előtti években ismét több személy- és kalauzkocsi épült.

1944. december 6-i, majd az 1945. március 4-i Sopront ért légitámadás során a mozdonyszerelde teljesen elpusztult. A helyén felépült új szereldét 1946. augusztus 21-én vették használatba. Ez az épület volt Sopron város első, háború utáni új épülete. A 70 m hosszú és 12 m széles, 8 mozdony és 3 motorkocsi egyidejű javítására alkalmas új mozdonyszerelde kivitelezési munkáit Kálmán Dezső és Nagy Árpád tervei alapján a soproni Boór építési vállalkozó végezte. A létesítmény teljes egészében 1947. február elejére készült el. Ez az épült áll ma is!

Az 1951. október 1-i hatállyal életbe lépő MÁV-GYSEV szerződés értelmében a GYSEV-nek magyar vonali pályafenntartási és vontatási (műhelyi) szolgálatát fel kellett számolnia, illetve át kellett adnia a MÁV-nak, jól felszerelt javítóműhelyét meg kellett szüntetnie, berendezéseit a MÁV-nak, helyiségeit a Kohó- és Gépipari Minisztérium kijelölt üzemének térítés nélkül rendelkezésre kellett bocsátania.

Az Autóalkatrészgyártó és Felújító Vállalat (AFIT) 1967-re elkészült új, soproni gyárának májusában megkezdett építésének elkészültével az 1951-ben elvett területet a GYSEV 1968. augusztusában visszakapta, ezen a helyen Diesel-mozdony javítóüzemet rendeztek be. Fokozatosan kiszorultak a Győr-Sopron közötti vasútvonalról a gőzösök, helyükre korszerű, nagyteljesítményű Diesel-vontatók állnak.

1987. áprilisában megkezdődik a V43 sorozatú villamosmozdonyok tervezett soproni javítása érdekében a motorműhely teljes átépítése.

Az elmúlt időszak főbb beruházásai közé tartoznak a javító csarnok fűtési – és világítási rendszerének a felújítása. A műhelyben elhelyeztek egy vízlágyító berendezést, amely a mozdonyok hűtővíz és ablakmosó koncentrátumok bekeverésével a mozdonyok hűtővíz és szélvédő tisztításra használt rendszereit védi a vízkő kialakulásától.

A mozdonyműhely főkapuinak és oldalsó kis teherkapuinak cseréje is megtörtént. Az előbbit modern hőszigetelt, világítóablakokkal, szervizajtókkal, elektromos működtetéssel nyitható kapukra, míg utóbbit modern hőszigetelt elektromos működtetéssel nyitható kapukra cserélték.

A soproni mozdonyműhely jelenlegi tevékenységi köre:

• GYSEV Zrt. tulajdonában lévő villany és dízel vontató járművek időszakos karbantartása, javítása.

• Idegenfeles (nem GYSEV Zrt. tulajdonú) vontatójárművek időszakos karbantartása, javítása.

• GYSEV Zrt. tulajdonában lévő M44 BoBo dízelmozdony MD6 és V43 típusú villanymozdony (V6) karbantartás

• GYSEV Zrt. által üzemeltetett múzeumvasút vontató járműveinek időszakos karbantartása, javítása.

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek