| 5 perc olvasás

Érdekességek Ágfalváról

A hangulatos 2400 lelkes Ágfalva közvetlenül a magyar-osztrák határ mellett, Soprontól 4 km-re helyezkedik el. Szokás német nevén, Agendorfként is emlegetni, hiszen lakosságának 15 %-a német ajkú család sarja, akik hűen őrzik nyelvi és kulturális hagyományaikat. Nyugodt környezetben, a Liget-patak völgyében nyúlik el a település, fölé emelkednek a Soproni-hegység árnyas lankái, melyeket őshonos gesztenyések borítanak. Több mint 800 éves fennállása során sok érdekes és jelentős esemény helyszíne volt; úgy vallás-, mint ipartörténet vagy éppen a történelem alakulása szempontjából. Ezen eseményeknek szép számmal maradtak fenn emlékei Ágfalván.

A falu nevének első írásos említése 1194-ből származik, Dág néven a borsmonostori (ma Burgenland, Klostermarienberg) ciszterci apátság birtoka volt. Ágfalván az első, írásos emlékű templomról egy 1265-ös összeírás számol be. Ez az egyházi épület a korabeli térképvázlatok szerint a falun kívül épült, nem a mai helyén állt; viszont valószínűsíthetően Szent György tiszteletére avatták fel, akárcsak a mai katolikus templomot. A körülötte lévő kertet a fellelt sírkövek alapján temetkezésre használták.

Sopron városa 1390-ban megvásárolta Ágfalvát az Agendorfer családtól. Így egészen 1848-ig egyike lett a város jobbágyfalvainak, hosszú időn át a legnagyobb volt közöttük.  

A Sopron földesurasága alá tartozó falvak reformációja az 1550-es években indult. 1552-től protestáns lelkésze volt az ágfalvi templomnak is. 1608-ban Sopron adománnyal segítette a templom javítását. 1673-ban megszűnt a protestáns istentisztelet, a következő évben már püspöki látogatásról szólnak a feljegyzések, leírva a templom belsejét: egy oltár, szószék, és boltozott szentély szolgálta a híveket, a harang a parókia mellett volt a falba erősítve. Az 1680-as feljegyzések szerint felépült a kőtorony is a templom mellé. 1683-ban a becsapó török hadak kárt tettek a berendezésben.  

A régi templomot 1789-ben bontották le, és kezdtek el újat építeni Ringer József építész tervei alapján a falu szélén álló Szent Antal kápolna átépítésével. Az építkezésnél a későbbi feltárások, vizsgálatok tanúsága szerint a régi Szent György templom köveit is felhasználták. Homlokzatának közepén, tagolt főpárkánya fölött emelkedik magasra egyetlen tornya. A kapu két oldalán lévő szoborfülkéket Szent István király és Szent Imre herceg 20. században faragott kőszobrai díszítik. A ma is hallható haragot 1827-ben a soproni Seltenhofer műhelyben öntötték.

Kép forrása: visitsopron.com

A későbarokk stílusú templom belső tere egyhajós, orgonakarzatának alja képezi egyben az előcsarnokot. Nemesen egyszerű és szép a hajó csehsüvegboltozata, a kapcsolódó félköríves szentéllyel. A berendezés nagy része az építéssel egykorú, viszont a mai templom mellékoltára volt a korábban itt állt Szent Antal kápolna főoltára.

A templomot egészen az 1930-as évekig nem csak az ágfalviak használták.

A magyar kőszénbányászat első bányaüzemét 1759-ben kezdték el művelni Sopron város erdeiben. A később Brennbergbányának nevezett településre szakképzett német s morva származású bányászokat telepítettek. Az itt letelepült bányászokról az első magyar nyelvű adatot 1774-ből olvashatjuk: „kilentz rendes bányászok dolgoznak most egy Hutmann és egy Vorweser alatt, akik mindannyian Austriából és Carinthiából részben feleségestől és gyerekestől jöttek, s az erdőben, a bánya előtt épített két házban lakoznak.” A 19-20. század fordulóján a bányának már 900 munkása volt, ami azt valószínűsíti, hogy a telep lakosságszáma elérte a 3000 főt. A brennbergi lakosság 85%-át kitevő katolikus népesség 1930-ig, a helyi templom felépítéséig Ágfalvára járt misére, ahol szintén német volt a szertartások nyelve. Az ágfalvi lelkész látta el a brennbergi hívők szolgálatát temetéseken, esküvőkön, keresztelőkön is. Ennek az időszaknak az emlékét őrzi a Szent Borbála szobor. A bányászok védőszentjének ábrázolása 1860 körül készült. A brennbergiek gyermekei 1864-ig Ágfalvára jártak át a német nyelvű iskolába is; a bánya fizette a gyerekenként járó 30 krajcárt.

Kép forrása: CsodalatosMagyarorszag.hu

1781-ben a II. József által kiadott türelmi rendelet engedélyezte a protestáns vallásúak számára is imaházak építését, de ekkor még csak torony és harang nélkül. 1784-ben az ágfalvi evangélikusok is előkészítették egy templom építését: alapozásakor - a soproni evangélikus templomhoz hasonlóan - facölöpöket vertek a földbe, így biztosítva a megfelelő alapot az ingoványos talajon. Erre épült fel a nagyszabású evangélikus imaház Trost György soproni építőmester tervei szerint. Gerendás tetőzete hamar, már 1827-re életveszélyessé vált. Hild Vencel tervezte meg újra boltozását, a munkálatok nyolc évet vettek igénybe. Tornyot csak 1870-ben építettek hozzá, neogótikus stílusban a neves soproni építész, Handler Nándor közreműködésével. Különleges a torony felépítése: két négyszögletes szintet három nyolcszögletes követ, az átmenetnél magas fiatornyokkal. Három harangját szintén a soproni Seltenhofer műhelyben öntötték, ezek közül ma csak kettő van a toronyban: a harmadikat 1944-ben elkobozták háborús célokra. A toronyóra egy gyülekezeti tag ajándéka volt: a bécsi Rösch testvérektől vásárolta. Belső terét hatalmas toszkán oszlopok osztják három hajóra, három oldalát karzat övezi. Az oltárképet Steiner Antal festette.

Kép forrása: visitsopron.com

Ágfalva neve az I. világháború után Európa szerte ismertté vált az 1921. augusztus 28-i és a szeptember 8-i felkelések kapcsán. Ekkor a nyugati határszélnek az 1919-es saint-germain-i békeszerződés általi Ausztriához csatolása ellen felkelő magyar szabadcsapatok (Rongyos Gárda) összecsaptak az osztrák csendőrséggel és visszavonulásra kényszerítették. Ez nemzetközi szinten is felkeltette a figyelmet: ennek eredménye lett a népszavazás Sopronban és a környező nyolc településen. Az 1921. december 14-16. között megtartott népszavazás összesített eredménye alapján a terület magyar maradt. 2021-ben kialakítottak egy hét állomásból álló tematikus sétaútvonalat, mely a két ágfalvi csatához kapcsolódó helyszíneket mutatja be. A sétaút a Sopronból Ágfalvára vezető út vasúti átjárójánál kezdődik és a településen átvezetve a csodás kilátást nyújtó Ház-hegynél fejeződik be. Egyik állomása Baracsi László, az első ágfalvi felkelés hősi halottjának síremléke az új temetőben. (A régit, melyet a két nagy 19. századi kolerajárvány idején használtak és ahol hosszú ideig a brennbergi bányászcsaládok is temetkeztek, az 1890-es évek végén felszámolták.)

A 332 méter magas Ház-hegy szinte rákönyököl Ágfalva délnyugati szélére. 1998. májusa óta emelkedik itt a 6 méter magas kilátó, melyet a falu lakosai építettek. Gyönyörű kilátás nyílik innen Ágfalvára, a Soproni-hegységre, a szomszédos osztrák falvakra és a Somfalvi-síkságra.

Szintén helyi kezdeményezésre és példaértékű összefogással nyílt meg 2008-ban egy 230 éves, vert téglából épített, gazdasági épületekkel is rendelkező házban az ágfalvi német nemzetiség néprajzi értékeit bemutató gazdag tárlat.

Kép forrása: visitsopron.com

A település kínálata fesztiválok területén is változatos: évente visszatérő közkedvelt program az októberi gesztenye fesztivál. A kétezres évek elején több éven át rendeztek Nemzetközi Ikerfesztivált a településen, az ötletet az adta, hogy a megelőző évtizedekben meglepően szép számmal születtek ikrek Ágfalván.

Források:

banyaszatimuzeum.blog.hu

visitsopron.com

hu.wikipedia.org

Czellár Katalin: Sopron. Panoráma Magyar városok sorozat, Budapest, 1982.

szombathely-lutheran.hu

Borítókép forrása: agfalva.hu

Legnépszerűbb cikkek