| 2019. február. 28. | 5 perc olvasás

Eredményes évet zárt a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelem

Az elmúlt esztendőt értékelő, éves tiszti értekezletet tartott február 27-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Megyei Kormányhivatal dísztermében tartott ünnepségen részt vett Bartók Péter tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgató-helyettese, Széles Sándor a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, a társ- és együttműködő szervek vezetői és az igazgatóság tiszti állománya. 

Sári Ákos tűzoltó alezredes, igazgatóhelyettes köszöntője után Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, megyei igazgató beszámolójában bemutatta és értékelte az igazgatóság előző éves tevékenységét. 

Az igazgató elmondta, a megyei igazgatóság végrehajtotta a 2018-as évre kitűzött szakmai céljait, valamint a vezetői munkatervekben meghatározott feladatokat. Kitűzött cél volt a megye biztonságának fejlesztése, a tűz- és káresetek hatékony felszámolása, a hatékony lakosságtájékoztatás, valamint a személyi állomány felkészítése a tűzoltási és mentési feladatokra. 2018-ban nem voltak nagy, kiemelkedő káresemények, katasztrófák a megyében, így az erőket a megelőző tevékenységre és a képzésekre, illetve gyakorlatokra lehetett összpontosítani, amelyekbe gyakran az önkénteseket is bevonták. 

A mentő tűzvédelem vonulási számai csökkenést mutatnak, hiszen 2017-hez képest kevesebb beavatkozást igénylő tűz- és káreset volt. 2018-ban összesen 2991 tűzoltói esemény történt, tizenöt százalékkal kevesebb az előző évinél. A tűzesetek száma az előző évi 843-hoz képest 667-re csökkent, ugyanez a tendencia figyelhető meg a műszaki mentések számának alakulásánál, ezek száma 1435-re csökkent az előző évi 1901-ről. Az igazgató megemlített néhány kiemelkedő tűzesetet, köztük a Győrújbaráton, egy régi csarnokban, valamint a Győrben, egy Lajta utcai panelépületben, valamint Mosonmagyaróváron, a régi határőr laktanyában keletkezett tüzet, ahol nagy erőkkel dolgoztak a tűzoltók. 

Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, megyei igazgató beszámolójában bemutatta és értékelte az igazgatóság előző éves tevékenységét
Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, megyei igazgató beszámolójában bemutatta és értékelte az igazgatóság előző éves tevékenységét

A tábornok elmondta, hogy a 2018-ban végrehajtott hatósági ellenőrzések száma 2997 volt. Az igazgatóság ellenőrzéseit legnagyobb számban – 2138-at – a tűzvédelem szakterületén hajtotta végre, de emellett 522 iparbiztonsági, 319 vízügyi, illetve 18 piacfelügyeleti hatósági ellenőrzést is tartottak. A múlt évben nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházással kapcsolatos ügyben 290 esetben járt el az igazgatóság, hatóságként 65, szakhatóságként pedig 225 alkalommal. Az igazgatóság e beruházásokkal kapcsolatos eljárásainak száma a 29 százalékkal emelkedett. Az igazgató kiemelte a vízügyi hatóság eredményességét, az ott dolgozó szakemberek a hatalmas ügyszám mellett is kiváló munkát végeztek.  

Az igazgató beszédében kihangsúlyozta az önkéntesek fontosságát. Csaknem száz önkéntes tűzoltó egyesület van Győr-Moson-Sopron megyében, közülük hatvannéggyel van együttműködési megállapodás. 2018-ban is folytatódott a mentő tűzvédelem diszlokációjának javítása, Győrszemere, Tét, Fertőszentmiklós és Nagycenk önkéntes tűzoltó egyesületei után májustól Hegykő, július 1-től pedig Kunsziget község önkéntes tűzoltó egyesülete is önálló beavatkozóként működik, javítva ezzel a megye tűzbiztonságát. Az igazgató az egyre több pályázati lehetőség kapcsán elmondta, egyre több önkéntes tűzoltó egyesület használja ezeket ki, javítva ezáltal a beavatkozó képességét. 

A tábornok a szakmai eredményekről is számot adott, kiemelve a XIV. Gróf Széchenyi Ödön Országos Tűzoltósport-versenyt, ahol az ország hivatásos tűzoltói mérték össze erejüket és ügyességüket. A versenyen  Győr-Moson-Sopron megye csapata 2012 és 2016 után immár harmadszorra nyerte meg az összetett csapatversenyt és az ezzel járó vándorkupát. Az országos RID versenyen a megye csapata harmadik helyezést ért el, az idén először az ügyeletesek munkatársainak megrendezett országos versenyen pedig minden kategóriát (csapatverseny, ügyeletvezető, műveletirányító) megnyertek a kollégák. 

A polgári védelem területéről az igazgató kiemelte az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetekkel végzett gyakorlatok fontosságát, ahol mindig igyekeztek nem csak gyakorolni, hanem értéket teremteni is a kollégák. A közösségi szolgálat sikerességére is utalt, az ifjúsági versenyeken és egyéb rendezvényeken is hasznos információkat, tudást kaptak a fiatalok. 

Az iparbiztonsági szakterület közúton, vasúton és vízen egyaránt rendszeresen ellenőrizte a veszélyes anyagok szállítását, továbbá a veszélyes üzemek működését, a kontroll több alkalommal a társhatóságok részvételével, supervisori ellenőrzések keretében zajlott. 

Az igazgató beszédében kitért a gazdasági igazgatóhelyettesi szervezet, a hivatal, a humán- és az ellenőrzési szolgálat tevékenységére is. A fejlesztésekről szólva elmondta, hogy 2018-ban egy R-16-os Rába típusú gépjárműfecskendővel, egy kritikus infrastruktúra bevetési egységgel, valamint ügyintézői járműként üzemelő két elektromos gépjárművel, egy Suzuki Vitarával és három Skoda Fabiával bővült a járműállomány. Az új fecskendő a Lébényi Katasztrófavédelmi Őrsön szolgálatot teljesítő hivatásos tűzoltók munkáját segíti. Tavaly megújultak a győri katasztrófavédelmi kirendeltség objektumának kéményei, valamint a keleti és nyugati szárnnyal befejeződött a mosonmagyaróvári katasztrófavédelmi kirendeltség tetőszerkezetének felújítása is. A beszámoló befejezéseként úgy fogalmazott, hogy az igazgatóság munkája a megye közigazgatási rendszerében fontos szerepet tölt be, biztosítja a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, a közbiztonságot és a létfontosságú rendszerek működésének védelmét. A társszervek vezetőihez szólva megköszönte az egész éves együttműködést. Az igazgató célként fogalmazta meg, hogy erősíteni kell az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek további fejlődését, és folytatni a tűzoltók rendszeres képzését, valamint további megelőző munkánkkal és tájékoztatással erősíteni a lakosság öngondoskodását. 

Az igazgatóság tevékenységét Bartók Péter tűzoltó ezredes, gazdasági főigazgató-helyettes is értékelte. Elmondta, hogy a 2018-as évre meghatározott legfontosabb célok, az önkéntesség erősítése, a hatékony hatósági tevékenység, a technikai fejlesztések, a racionális gazdálkodás országos szinten megvalósultak, és ehhez az eredményhez hozzájárult a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is. Elismerően szólt a gazdálkodásról, amely fegyelmezett, hatékony, optimalizált és takarékos volt. Kiemelte, hogy a megye élen jár az önkéntes egyesületek támogatásában, valamint a vízügyi hatóságon folyó munka eredményességét is pozitívan értékelte. A gazdasági főigazgató-helyettes beszélt a 2019-es év legfontosabb feladatairól is, kiemelte többek között a vezetők állományról való gondoskodását, az életpályamodell folytatását, az önkéntesek bevonásának további bővítését, a hatósági munka fontosságát, a változó és növekvő feladatok precíz, pontos végrehajtását. A megyei igazgatóság tevékenységét kiemelten jóra értékelte, amit mutatnak a hatósági területen elért számok, a versenyen szerzett szép eredmények is. Előadása végén megköszönte a társ- és együttműködő szervezetek, az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatását, valamint kérte, hogy ugyanezt a magas színvonalú együttműködést biztosítsák a jövőben is. Az igazgatóság állományának megköszönte az elvégzett munkát, valamint tolmácsolta a Belügyminisztérium vezetésének a köszönetét is. 

Széles Sándor megyei kormánymegbízott, a megyei védelmi bizottság elnöke szintén pozitívan értékelte a katasztrófavédelmi igazgatóság tevékenységét. Elmondta, hogy bár nem voltak többhetes, folyamatos munkát igénylő események, mint a 2013-as árvíz, de tudja, hogy a szakemberek sokféle kihívással és feladattal birkóztak meg, amelyeket kiválóan oldottak meg. Ő szakemberként és civilként is eredményesnek látja az igazgatóságot, mind a számok, mind a verseny eredményeket tekintve. Beszéde végén a kormánymegbízott is kiemelte a társszervekkel való hatékony együttműködés fontosságát, és erőt, egészséget kívánt a szervezet további sikeres munkájához.

Legnépszerűbb cikkek