Eredményesen zárult Sopron város önkormányzatának éghajlatvédelmi programja

2022 októberében eredményesen zárult Sopron város önkormányzatának éghajlatvédelmi programja, amely a helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című KEHOP-1.2.1. pályázati felhívásra benyújtott projekt útján valósult meg. A program fő célja a helyi szintű cselekvések ösztönzése, amelyek elősegítik mérsékelni, megelőzni az éghajlatváltozás hatásait, egyben csökkenteni a kockázatokat és városunk sebezhetőségét.

2022. február 3-án a lakosság, az intézmények és szervezetek véleményét figyelembe véve, a soproni közgyűlés jóváhagyta városunk klímatudatos jövőképét, középtávú stratégiai céljait és terveit. Mindehhez átfogó városi leltár is készült, amely tételesen számszerűsíti az üvegházhatású gázok kibocsátásának- és a szénmegkötés mértékét. Ezt mindenekelőtt a helyi energiafogyasztás (lakosság, szolgáltatások, önkormányzat, ipar, mezőgazdaság, közvilágítás), közlekedés, hulladékgazdálkodás, szennyvízelvezetés és -kezelés állapota, valamint a szén-dioxid elnyelő képességek határozták meg. Sopron elfogadott jövőképe, hogy az éghajlatváltozás kihívásaira megfelelően reagáló intézményrendszere, egészséges lakossága és környezettudatos gazdasága együttesen olyan várost alkosson, amely természeti értékeit, erőforrásait fenntartható módon őrzi és használja.

Az önkormányzat a városi klímacélok bemutatására és a közös cselekvés ösztönzésére a soproniakat a lehető legszélesebb körben megszólító szemléletformálási programokat szervezett. A nagy érdeklődéssel lezajlott óvodai és iskolai programok, így az ökonapok, a különleges tanórák és a rajz- és fogalmazásversenyek mellett, a gyermekek és felnőttek 14 különböző városi eseményen vehettek részt.   

fotó: Sopronmédia archív

A szakmai programok a hivatalban és a közszolgáltatásokat végző szervezeteknél dolgozók részvételével a jó döntések megalapozásához és azok végrehajtásához járultak hozzá. Az energia-vészhelyzettel összefüggésben, az energiafogyasztás racionalizálásának, a fűtés/hűtés és a világítás optimalizálásának, a megújuló energiaforrások térnyerésének, illetve a takarékosabb üzemanyag-felhasználásnak különös jelentősége van. Mindez a helyi vállalatok, intézmények életében, így telephelyeken, irodákban is felelős magatartást igényel.

A lakossági programokon a soproniak több városi rendezvényhez kapcsolódva vehettek részt, így mint például az Állati Jóó Családi Napon, a Tündérfesztiválon, a Soproni Borünnepen, a VOLT Fesztiválon, illetve a 100 éves Botanikus Kert című rendezvény keretében megrendezésre kerülő előadás maratonokon és lakossági fórumokon. A szakértői tanácsadással egybekötött előadás-maraton és a mini-fórumok az élővilág, az erdők védelme, a biológiai sokféleség megőrzése mellett a mai klímatudatos városi élet olyan témáit érintették, mint az energiahatékonyság, a felelős vízgazdálkodás, a hulladékok környezetbarát kezelése és a tiszta mobilitás. 

Dr. Farkas Ciprián polgármester szerint a városvezetés megerősített stratégiai célja és kötelessége az élhető és egészséges környezet, a természeti erőforrások védelme. Ahhoz, hogy klímatudatos városban éljünk, azért mindannyiunknak tenni kell. Az Önkormányzat ezért is nagyra értékelte a hatóságok, intézmények, közszolgáltató szervezetek bekapcsolódását és szerepvállalását, illetve – többek közt – a Fertő-Hanság Nemzeti Park, a Soproni Egyetem és a Széchenyi István Gimnázium értékes hozzájárulását a program sikeréhez. Örömteli módon, a „Klímatudatos Sopron városért” különböző akciói nagy számban elérték, megszólították a város lakosságát is, tudatosítva az éghajlatvédelem jelentőségét a gyermekekben és felnőttekben egyaránt. Külön köszönet illeti a pedagógusokat és a szülőket, hogy bátorították, ösztönözték a gyerekeket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a klímatudatos rendezvényeken, eseményeken.

A kérdőíves felmérések, kvízek formájában kapott visszajelzések azt igazolják, hogy az éghajlat változását a soproniak mindennapjaikban is jól érzékelik.  Megnyilvánulásaik széles körében mutatnak elhivatottságot és igényt, szándékot a további aktív szerepvállalásra. Mindez olyan alap, amelyre építve a klímatudatosságot a helyi közösségek és egyének, a felnőttek és gyermekek körében szervezett programokkal, akciókkal eredményesen lehet és kell fejleszteni. Ennek ma - az energiaválság, az éghajlati kockázatok idejét élve - a korábbiaknál is nagyobb jelentősége van.

Legnépszerűbb cikkek