| 2019. november. 6. | 4 perc olvasás

Eszterháza korszakai – könyvbemutató

A hazai, egyben az európai tájépítészet és kertművészet történetének a legmagasabb minőségű tudományos igényességgel megírt, ugyanakkor a hazai művészettörténet egyik legjelentősebb hiánypótló alkotásaként jelent meg az Eszterháza Kulturális, Kutató és Fesztiválközpont kiadásában Mőcsényi Mihály: Eszterháza korszakai című könyve.

A művet emblematikus és rangos helyszínen: a fertődi Esterházy-kastély Haydn-termében mutatták be a közelmúltban. A könyvbemutató a Mőcsényi Mihály Centenáriumi Év programjának méltó bevezetése volt, Mőcsényi Mihály munkássága egyik legkedveltebb helyszínén.

A Mőcsényi Mihály Centenáriumi Év következő eseménye a Mőcsényi-szobor avatása lesz a Budai Campus Felső kertjében. A bronz mellszobor Dinyés László szobrászművész bronz-mellszobor alkotását 2019. november 8-án, pénteken. 14.00 órakor avatják.

Mőcsényi:”…Eszterháza alakulástörténetének tisztázásával, felderítésével foglalkoztam…”

Mőcsényi Mihály tájépítész, művészettörténész hat évtizeden át megszállottan végzett kutató- és felfedező munkálkodása – a kastély építéstörténete, a kastélykert, -park, Lés-erdő, mint egységes kompozíció tér- és időbeni kialakulása folyamata - összegzését tartja az olvasó kezében.
A teljes kastélyegyüttes mindenre kiterjedő összefüggéseit feltáró vizsgálat, a kutatómunka „lépésről-lépésre történő ismertetése a könyv”, amely feltárja „a műegyüttes keletkezés-története és fejlődésének változásait” – amint a könyvbemutatón Dr. Jámbor Imre CSc, DLA tájépítész, egyetemi tanár fogalmazott.

Mőcsényi Mihály könyve szemléletesen mutatja be azt a kutatói életművet, a hipotézis-alkotástól, az azt igazoló adatok, források feltárásáig és dokumentálásáig tartó pályaívet, amely annyi fáradságos helyszíni munkával, levéltárak irattömegeinek átfésülésével, írások, okmányok, levelek értelmezésével és akadályok leküzdésével járt a kastély-park-táj műegyüttes történetének megismeréséért és értékeinek bemutatásáért.

Európai szintű építtető idea, életmű és könyv

Az Eszterháza korszakai könyv tartalmi és tudományos igényességéhez hozzátartozik a színes rajzokkal, szemléletes ábrákkal gazdagon illusztrált rendkívüli igényes, attraktív megjelenés, amelynek köszönhetően a kastélyépítés és a nagyívű, sok négyzetkilométernyi összefüggő területrendezés követhető nyomon, amint egy kis vadászkúriát a „pompakedvelő” herceg, kora legfényesebb, leghatalmasabb barokk-rokokó parterrel, parkkal körülvett kastélyává emelte.

Nem csak a korabeli építtető idea volt európai szintű, élvonalbeli, hanem mindaz, amit az európai tájépítészet és kertművészet történetéből ez a könyv is bemutat. Európai szintű a Mőcsényi-életmű is az, ezért is fontos, hogy magyar nyelvű kiadása mellett francia, német és angol nyelven is megjelent, hogy a külföldi kutatók és a széles nagyközönség számára is hozzáférhető legyen.

A Mőcsényi név egybe forrt Eszterházával

A Mőcsényi név egybe forrt Eszterházával, a küldetésként vállalt kutatás összekovácsolta - ezt Egresitsné Firtl Katalin, a könyvet kiadó Eszterháza Központ ügyvezetője mondta.

Felbecsülhetetlen értéket jelentenek a kutatások a jelenben és követendő példát ad a jövő nemzedékének is. Vezetők, fenntartók generációváltása követte egymást, cserélődtek, de Tanár Úr a maga ügyével, kitűzött céljainak és kételyeinek bizonyításával mindvégig sziklaszilárd, megingathatatlan meggyőződéssel megállíthatatlanul foglalkozott. Közben szeretetreméltó jellemével, fantasztikus műveltségével és szerény, egyszerű, mosolygós modorával belopta magát mindannyiunk szívébe. Mindig lépést tartott a történésekkel és szakadatlanul dolgozott! Közben elfelejtett megöregedni, eljárt felette az idő, de friss, tettre kész és jól informált maradt! – mondta Egresitné Firtl Katalin.

Dr. Ugron Zsolna, a Magyar Turisztikai Ügynökség kulturális stratégiájáért felelős igazgatója Mőcsényi Mihály életművét, a kert- és tájépítészet, a művészettörténet területein kifejtett munkásságát méltatta, hangsúlyozva a tudós érdemét, amely az érték szolgálatában eltöltött évtizedeit fémjelzi, és amely Eszterháza újjászületése, újabb fénykora alapjainak a megteremtését is jelenti. A könyvbemutató alkalmával a kastélyparkban az Eszterháza Központ kezdeményezésére Mőcsényi Tanár Úr iránti tiszteletből ültettek el közösen egy magyar tölgyet.

Évente legyen kertművészet történeti konferencia helyszíne Eszterháza

"A könyvbemutatónak jelenbeli szellemi hozadékaként értékelendő, hogy ezúttal a kertművészet tudományág képviselőit is inspirálta. Dr. Herczeg Ágnes Csc, okleveles táj- és kertépítész, (aki levélben méltatta Möcsényi Mihály szakmai tevékenységét) javasolta, hogy évente rendezzenek Eszterházán meghatározott tematikára épített kertművészet történeti konferenciát nemzetközi és hazai kutatókkal, előadókkal. Ennek Mőcsényi Mihály életműve, eszterházai munkássága méltó szellemi alapot ad, mint ahogy az eszterházai elyszín nem csak minden adottsággal rendelkezik ehhez, de a leghitelesebb is.

A szakmai előkészítést és szervezést a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kara vállalja, a Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék és az Icomos Történeti kertek vezetősége. 

„A 183 oldalas könyv lényegében két fő részre tagozódik. Az első a kutatás menetének, főbb állomásainak és annak eredményeire alapozva a műegyüttes keletkezés-történetének, fejlődése változásainak részletes leírása és értékeinek ismertetése. A második, nagyobb terjedelmű, 130 oldalnyi rész a bizonyítékokat tartalmazza, rendkívül gondos válogatásban, részben az eredeti források, dokumentumok, térképek, levéltári anyagok, részben a helyszíni munka, a falbontások, a makett-készítés, a műelemzések bemutatásával: Mindez egy igen fontos háttér-anyag, amely a tételes megállapítások mintegy illusztrációjául, azok alátámasztásaként szolgál. A kutatás során megtalált és feldolgozott több mint ezer dokumentum és a helyszín adottságait elemző ábrák, fényképek közül a legfontosabbak másolata szerepel a könyvben, Nádasdy Tamás 1557-ben kelt levelétől a 2015-ben a kamarakertben álló tiszafák állapotáról készített fotóig. Mindez megkönnyíti az olvasó alaposabb tájékozódását a témában.” (Dr. Jámbor Imre)"

Legnépszerűbb cikkek