| 2021. december. 15. | 1 perc olvasás

Évente 27 ezer tonna hulladék klímabarát kezelése Sopronban

A legjobb hulladék a "nem keletkező hulladék". Mindannyiunk felelőssége ugyanakkor a hulladékhegyek csökkentése, amelyet az intézmények és a lakosság csak közös erőfeszítéssel tud elérni. Sopron Önkormányzata kiemelt figyelmet szentel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának. 2021. december 9-én a polgármesteri hivatal, illetve intézményeinek igazgatási, városfejlesztési és üzemeltetési feladatokat ellátó munkatársai, az STKH Harkai úti telephelyén, a hulladékkezelési tevékenység üzemszerű működését tanulmányozták, és a lakosság részére nyújtott szolgáltatások tapasztalatairól, további fejlesztéséről konzultáltak.

Városunk és 38 környékbeli település számára Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszere biztosítja az integrált hulladékgazdálkodás lehetőségét, ideértve a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás kereteit. Az STKH által elszállított hulladék mennyisége folyamatos növekedés mellett 2019-ben már meghaladta a 27 ezer tonnát. Ezt a szolgáltató jelentős erőfeszítések mellett teljesítette. Sikerült ugyanakkor elérni azt is, hogy Sopron lakosságától elkülönített gyűjtéssel elszállított települési hulladék mennyisége is folyamatosan növekedjen.

Az elszállított hulladék átesik válogatáson, majd újrafeldolgozáson. Ezzel a lerakókba kevesebb hulladék kerül, amely Sopron klímavédelmi céljainak teljesítése szempontjából is fontos. Örvendetes eredmény továbbá, hogy a lerakott hulladék-mennyiség 2010 és 2019 között csökkent. Ez nem kevésbé annak köszönhető, hogy folyamatosan növekedett az anyagában hasznosított, újra feldolgozott hulladék mennyisége.

A hulladékhegyek csökkentéséhez a lakosság a hulladékok szelektív gyűjtésével tevékenyen hozzájárul. A környezettudatos soproniak ugyanis a keletkező papír, fém, üveg és műanyag hulladékot különválogatva gyűjtik. Ez lehetővé teszi, hogy a hasznosításra alkalmas hulladék ne kerüljön a vegyes kukába, onnan pedig hulladéklerakó telepre. A szelektív gyűjtőedényekbe helyezett hulladékot ugyanis - különválogatva - anyagában újra hasznosítják. A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok (pl. használt motor- és kenőolaj, elemek és akkumulátorok, elektromos berendezések, festékek) a zöldudvarokon adhatók le. A soproniak mindamellett komposztáló edényeket ingyenesen vehetnek igénybe.

A szakmai program lehetőséget nyújtott arra is, hogy véleményt cseréljenek Soron MJV Klímastratégiájának december elején társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéről.

Címkék: STKH

Legnépszerűbb cikkek