| 2022. december. 9. | 2 perc olvasás

Figyelemfelhívás az elsőbbségi jog meg nem adásából származó balesetek megelőzéséhez

A közelmúltban történt személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek okait elemezve megállapítható, hogy az esetek túlnyomó többsége az elsőbbségi jog meg nem adására vezethető vissza. Az ilyen jellegű balesetek megelőzése érdekében a Megyei Közlekedési Balesetmegelőzési Bizottság az alábbiakra hívja fel a közlekedők figyelmét.

Veszélyforrás az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák figyelmen kívül hagyása. Fontos tudni, hogy a másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben az olyan útról érkező járművel, amelyen az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” vagy „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van kihelyezve. Míg az „elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblánál sok esetben elegendő lassítással meggyőződni a biztonságos áthaladásról, addig az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblánál minden esetben meg kell állni. Útkereszteződést járművel csak olyan sebességgel szabad megközelíteni, hogy a vezető eleget tehessen elsőbbségadási kötelezettségének és e tekintetben másokat a jármű sebességével ne tévesszen meg.

Egyre több városrészben figyelhetők meg korlátozott sebességű övezetek. Az ilyen helyeken túlnyomórészt egyenrangú utak keresztezik egymást, melyeknél a „jobbkéz-szabály” alkalmazandó, ezért ezeket a kereszteződéseket fokozott óvatossággal, körültekintéssel közelítsék meg, majd csak azután haladjanak tovább, amikor meggyőződtek arról, hogy jobbról nem jön senki. Fontos még megemlíteni, hogy elsőbbségünk csak akkor van, ha azt meg is adják! Tehát célszerű nemcsak a jobb kéz felől eső utcákra koncentrálni, hanem ajánlott a szembe közlekedő és a balról érkező járművek haladási szándékát is figyelemmel kísérni. Kulcsszó: szemkontaktus.

Elsőbbségi jog meg nem adásából származó másik rizikófaktor a körforgalmak szabályszerű használata. A körforgalmak igen jól használhatók több, akár különböző rangú utak találkozásánál is. A körforgalom mint forgalomszervezési megoldás elősegíti a csomópont dinamikáját, mivel az áthajtás szinte folyamatos, hiszen valamennyi irányból érkezőnek egyenlő esélye van a továbbhaladásra. Emellett a balesetek súlyossága is számottevően mérséklődik az esetlegesen ütköző járművek egymáshoz viszonyított helyzete miatt.

Nem szabad elfelejteni, hogy ezek az előnyök csak akkor érvényesülnek, ha betartjuk a „játékszabályokat”, vagyis behaladáskor elsőbbséget kell adni a körforgalomban közlekedő járműnek, kihaladáskor pedig az irányjelzés nem lehetőség, hanem kötelesség!

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az úttest típusa is szabályozhat elsőbbségi viszonyokat: földútról érkező járművel elsőbbséget kell adni a szilárd burkolatú útról érkező jármű részére, ugyanígy elsőbbségadási kötelezettségük van a főúttal párhuzamosan futó kerékpárútról érkező bicikliseknek is.

Az elindulással kapcsolatos elsőbbségi jog meg nem adás is jelentős szegmens ezen baleseti okot vizsgálva. Az úttest széléről elinduló, a várakozóhelyről az úttestre ráhajtó, az út más részéről vagy útnak nem minősülő területről az úttestre ráhajtó jármű vezetőjének, az úttesten haladó járművek részére elsőbbséget kell adni.

 

Legnépszerűbb cikkek