| 2022. április. 25. | 1 perc olvasás

Glosius Dániel könyvtári hagyatéka

Régi evangélikus nemesi családi sarja, Glosius Sámuel híres orvos fia volt Glosius Dániel táblabíró, aki az 1830. május 23-án kelt végrendeletében háromezer kötetes értékes könyvtárát a soproni evangélikus líceumra hagyta.

Idézet a végrendeletből: "... könyvtáramat (Bibliothek) a könyvszekrényekkel, amelyekben most megóvom... a soproni evangélikus-lutheránis iskolának hagyományozom olyan feltétellel, hogy gyűjteményem könyvei el ne választassanak és az iskola többi könyvei közé ne osztassanak be azokkal összekeverve, hanem mindig elválasztva... Sopronban is megőriztessenek és ezen kis könyvgyűjtemény mindig az örökhagyó neve után, Glosius-féle könyvgyűjteménynek neveztessék".

fotó: Líceum 

Könyvtárának köteteit Glosius Dániel a művek címlapján saját aláírásával is ellátta.

A jelentős gyűjteményben a bölcsészet, a természettudományok, a matematika, az orvoslás, és más tudományterületek fontos, a XVI-XIX. században kiadott művei találhatók.

Jelenleg a könyvtár köteteinek tisztítása fertőtlenítése folyik, s e munkával párhuzamosan költözik is a könyvtár az új helyére, a Templom utca 17. számú épületbe.

fotó: Líceum 

Borítókép; Líceum 

Legnépszerűbb cikkek