| 2016. szeptember. 19. | 2 perc olvasás

Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójának ünnepéről szólt az országgyűlésben Firtl Mátyás

Széchenyi életművét az előttünk álló időkben a jövő nemzedéke számára tettrekészségben átörökíteni, példamutatásban felmutatni hitbeli, becsületbeli és hazafias kötelességünk! - mondta mai, napirend előtti felszólalásában Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője a Magyar Országgyűlésben.

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Képviselőtársaim!

Szeptember 21-én ünnepeljük gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulóját.

Széchenyi ma is korszerű államférfi, erkölcsi tartásában, személyes hitében és közéleti felelősségvállalásában egyaránt követendő példakép.

Keresztény, magyar és európai. „Olyan rendszeres és gyökeres szellemi átalakítást indított meg, amilyen csak kettő volt ezer esztendő alatt: egyik Szent István korában, a másik, az újkor kezdetén”, –  Széchenyinek köszönhetően.

Ezért öröm a Széchenyi-jubileumra készülve, hogy a magyar kormány elkötelezettségének köszönhetően hosszú évtizedek után megkezdődött a Széchenyi-emlékhelyek és a Széchenyi-örökség nem csak rangjához, de értékrendjéhez is méltó helyreállítása, és a további fejlesztések lehetőségeinek megteremtése.

Külön öröm, hogy ez a keresztény értékrend és világnézet folyamatos és következetes érvényre juttatásával történik.

A Széchenyiekre jellemző keresztény erkölcsiség és felelősség mindig erőforrása volt a Magyarországot „a hatalmasok közé emelő” munkának.

Ezért üzenetértékű, hogy elsőként a kormány támogatásával, a Széchenyi-mauzóleum helyreállítása történt meg, jeleként a méltó kegyeletnek, ami a családi nyughely, a hithű elődök tiszteletét illeti.

Tisztelt Ház!

S amint példaértékű az, ahogyan a Nagycenki Egyházközség és Nagycenk Nagyközség Önkormányzata egy közösségben főpapi szentmisével nyitotta meg január 2-án az emlékév helyi eseményeinek sorát, ugyanígy a keresztény értékrendiség adja a jubileumi ünnepség sziklaszilárd alapját és emelkedett méltóságát,

Így, dr. Veres András, frissen kinevezett győri megyéspüspökünk ünnepélyes főpapi szentmiséje méltó bevezetője lesz a jubileum előestéjén az azt követő ünnepnek.

Amint a helyi Emlékévet hitbeli értékrendünk jegyében szentmisével indíthattuk úgy legyen az évforduló hitvallása és látható jele az, hogy  a Széchenyi kastélykápolna visszakerül keresztény hitbeli méltóságába.

Annak a kápolnának adjuk vissza eredeti rendeltetését, amely a Döblingből hazahozott földi maradványainak is helyt adott, míg végső nyughelyére nem lelt, és amelyet ’45 után egy hitehagyott,  értékválságos rendszer évtizedekig gyalázatosan megfosztott szent  rendeltetésétől.

Köszönet a Magyar Kormánynak,és az itt ülő L. Simon László képviselőtársamnak, hogy a Széchenyi-kápolna ismét az imádság helye lehet, s így a legméltóbban ünnepelhetünk. Ezzel olyan erkölcsi adósságot törlesztettünk, amellyel elsősorban a Mindenhatónak tartoztunk, Széchenyi megrendíthetetlen istenhitének, saját lelkiismeretünknek és önbecsülésünknek.

Köszönet az Eszterháza Központnak, a Széchenyi-emlékhelyek kezelőjének, hogy az örökség bemutatásának, fejlesztésének lehetőségét megteremti és folyamatosan végzi.

Tisztelt Ház!

A 2014 óta Nagycenken elkezdődött fejlesztések célja, hogy a legnagyobb magyar szellemi örökségéhez méltó zarándokhellyé válhassanak az életművéhez kapcsolódó emlékhelyek, létesítmények.

A 225. évfordulón, a kormány további támogatásával, a Széchenyi Emlékmúzeumban megújult, korszerű állandó kiállítás nyílik, a modern Magyarországot megteremtő államférfi, polihisztor, közgazdász nemzetépítő életművéről, és megtörténik a Széchenyi-kastélyegyüttes nemzeti emlékhellyé nyilvánítása is.

Amikor az Országgyűlésben egyhangúlag döntöttünk  a gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről, egy nemzeterősítő közös eszme érdekében összefogásról tettünk itt tanúságot.

Most, hogy sorsfordító időket élünk, a nemzet érdekében hasonlóképpen kell összefognunk.  
Széchenyi szellemi hagyatéka olyan ránk hagyott örökség, amely a nemzet sorsfordító pillanataiban a közgondolkodás számára mindig spirituális erőforrás volt és példa.

Széchenyi életművét az előttünk álló időkben a jövő nemzedéke számára tettrekészségben átörökíteni, példamutatásban felmutatni hitbeli, becsületbeli és hazafias kötelességünk!

Legnépszerűbb cikkek