| 2020. február. 2. | 2 perc olvasás

Hálát adtak hivatásukért

Gyertyaszentelő Boldogasszony napját ünnepelték a soproni hívők a Szent Júdás Tádé domonkos templomban. A vasárnapi rendezvény keretében hálát adtak hivatásukért az egyházmegyénk területén élő szerzetesek.

Rengetegen várták az ünnepélyes körmenetet a Szent Júdás Tádé domonkos templomban. A hívők számára február másodika nagyon fontos. 

– Ez a megszentelt élet ünnepe, amely évről-évre ugyanakkor van, mivel egybeesik a Gyertyaszentelő Boldogasszony napjával – tudtuk meg Szabó Sándor Bertalantól, a soproni Domonkos Rendház főnökétől. – Ilyenkor arra emlékezünk, hogy Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban – fűzte hozzá.

Szabó Sándor Bertalan, a soproni Domonkos Rendház főnöke
Szabó Sándor Bertalan, a soproni Domonkos Rendház főnöke

Az esemény egyik különlegességét adta, hogy annak keretében hálát adtak hivatásukért a Győri Egyházmegye területén élő szerzetesek. Velük kapcsolatban a szentmisét celebráló dr. Veres András megyéspüspök kiemelte: erkölcsösségük és lelkiismeretességük megbecsülésre méltó.

A szentmisét dr. Veres András megyéspüspök celebrálta
A szentmisét dr. Veres András megyéspüspök celebrálta

- Már évtizedek óta, Szent II. János Pál pápa rendelkezése alapján a szerzetesi hivatásoknak is a napja február másodika – tudtuk meg a megyéspüspöktől. – A két ünnep között lehet találni analógiát, ugyanis ahogy Jézust odaszentelték Istennek a szülei, úgy a szerzetes is odaszenteli életét az Úr szolgálatára. Ebből kifolyólag különböző módokon igyekszünk ezt a jeles napot megvalósítani. Próbálunk úgy ünnepelni, hogy nem csak egy szerzetes közösséget látogat meg a püspök, hanem összehívja egy helyre az összes területén működő rendet – világított rá.

Sopronban kizárólag domonkos rend működik – azonban az egyházmegyéből érkeztek a közös ünneplésre szervita, orsolyita nővérek, valamint alexiánus, bencés, premontrei és piarista atyák és testvérek is.

Legnépszerűbb cikkek