| 2021. április. 30. | 4 perc olvasás

Haynau, az „osztrák mészáros”, a magyarok hóhéra

Tudtad, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követő kegyetlen és szadista vérengzése miatt báró Julius Jacob von Haynau közutálatnak örvendett egész Európában, és emiatt egy londoni sörgyár munkásai véresre verték?

Emléktábla Londonban, ahol egykor a Barclay-Perkins sörfőzde állt. 1850-ben az itt dolgozó legények jól elpáholták Haynaut azt kiabálva: ezt az Aradi Vértanúk miatt kapod!
Emléktábla Londonban, ahol egykor a Barclay-Perkins sörfőzde állt. 1850-ben az itt dolgozó legények jól elpáholták Haynaut azt kiabálva: ezt az Aradi Vértanúk miatt kapod!
https://victoriana.reblog.hu/

Az 1848-49-es szabadságharc leverése után nem volt gyűlöltebb személy Magyarországon Julius Jacob von Haynaunál. Indokolatlan és túlzó volt a terror, amit az ország katonai kormányzójaként bevezetett, a szabad Európa közvéleménye is mélyen megvetette érte.
Haynau önfejűségéről és kegyetlenségéről vált híressé: az Itáliai Bresciában betegágyukon gyilkoltatta meg a sebesült forradalmárokat, asszonyokat korbácsoltatott meg nyilvánosan. Joggal érdemelte ki a bresciai hiéna melléknevet.

1849 májusának végén vette át a magyarországi seregek főparancsnokságát, és rögtön új, tudatosan megalázó és kegyetlen módszereket vezetett be. Visszaállította és alkalmazta is a magyar oldalon harcoló császári tisztekkel szemben az akasztást, de nem kímélte a civileket sem, papokat, lelkészeket, elöljárókat küldött a halálba a legkisebb vétségért is.
A fegyverletétel után mindent megtett, hogy a szabadságvágyat kiirtsa a magyarokból. Százakat végeztetett ki, ezreket ítéltetett a lassú sorvadással, halállal felérő várfogságra. 

„Istennél a kegyelem” − félelem nélkül néztek szembe a halállal az aradi vértanúk
„Istennél a kegyelem” − félelem nélkül néztek szembe a halállal az aradi vértanúk
https://mult-kor.hu/

Szadizmusa idővel a császár számára is kellemetlenné vált, így 1850. július 8-án leváltotta az addig teljhatalommal bíró katonát. A 64 éves Haynau számára ez azt jelentette, hogy visszavonult a jutalompénzén vásárolt magyarországi birtokára. És utazgatott. Bécsben díszpolgári címmel tüntették ki, Berlinben ünnepelték. Brüsszelben viszont majdnem pórul járt, a haragos tömeg nők megkorbácsolását vetette a szemére, Párizsban pedig csak a hatóságok teljes készültségének köszönhetően kerülte el a verést.

Nem úgy Londonban, 1852-ben. Egy sörgyári látogatás során a munkások felismerték, és “Ezt Aradért kapod!” felkiáltással nekiestek. A vasárnapi Újság 1903-ban írta meg igen részletesen “Haynau londoni kalandját”: „Legelőször egy zsupp szalmát, vagy egy kötés szénát ejtettek reá a padlásról s a munkástömeg erre nagy lármával megrohanta, megdobálták árpával, mindenféle szeméttel, lim-lommal és kezdték páholni söprűkkel, stb. Mindenfelől ordította a tömeg, hogy «Down with the Austrian butcher!» (Le az osztrák mészárossal) Haynau és társai erre keresztültörtek a haragos embertömegen s kiszaladtak a gyárból, de ismét vesztökre, mert odakünn már mintegy 500 főnyire becsült tömeg várt reá, többnyire munkások, kőszénhordók (coal-heavers), utczai gyerkőczök és még asszonyok is, kik szitkolódva káromkodva ütötték-verték, letépték kabátját a hátáról és hosszú sárga bajuszánál fogva hurczolták még végig a Bankside nevű úton, mely a Themse partján húzódik végig. A tábornok esze-veszetten futott, míg végre eljutott egy korcsmához, a George public house-hoz, melynek nyitott ajtaján át bemenekült a házba, a korcsmárosné, Mrs. Benfield, nagy ámulatára és itt elrejtőzött egy ágy alatt. […] Meg is ölték volna talán, ha a megrémült korcsmárosné nem küldött volna gyorsfutárt a rendőrségért.”

Balra: Haynaut üldözi a londoni tömeg. Jobbra: Haynau elbújik egy hálószobában (Vasárnapi Újság/MEK.hu)
Balra: Haynaut üldözi a londoni tömeg. Jobbra: Haynau elbújik egy hálószobában (Vasárnapi Újság/MEK.hu)
https://24.hu/

A legenda szerint Haynaut élve temették el. Köztudott volt, hogy a táborszernagy egy korábbi fejsérülése miatt néha elvesztette az eszméletét. Ez történt 1853. március 14-én is, amikor előkelő barátaival épp az észak-itáliai forradalom leverését ünnepelte. A rosszullétet agyvérzésnek értékelték, Haynaut hamar már a boncasztalra is fektették, amikor az orvosok eltávolították a koponya felső részét, elborzadva látták, hogy agyveleje még lüktet. Egyikük elájult, a másik kést vágott a bresciai hiéna agyába, hogy “kegyesen” segítse át a másvilágra.
Egy másik változat szerint a tetszhalott Haynaut élve temették el, és amikor lánya kérésére négy nappal később exhumálták, hason fekve találták, körmeire vér száradt – kétségbeesetten próbált menekülni a föld alól.
Bárhogy is történt, mindkét változatra illik a mondás: Isten nem bottal ver, hanem sorssal.


https://szabadfold.hu/

Forrás: https://24.hu/

Borítókép: Báró Julius Jacob von Haynau (Kassel, Németország, 1786. október 14. – Bécs, 1853. március 14.)
Forrás: https://alchetron.com/

Legnépszerűbb cikkek