| 2017. szeptember. 27. | 4 perc olvasás

Hogyan segíti a kormány a katasztrófavédelem feladatának ellátását? - Firtl Mátyás azonnali kérdése a Parlamentben

A közrendet, a közbiztonságot nemzeti ügyként határozta meg a kormány, és ennek érdekében a hivatásos állomány megbecsülését kiemelt feladatnak tekinti. Többek között, jelentős - magyar vállalkozások által, magyar berendezésekkel végzett - technikai fejlesztései is szolgálják a katasztrófavédelem még eredményesebb munkáját.

„Hogyan segíti a kormány a katasztrófavédelem feladatának ellátását?” címmel hangzott el Firtl Mátyás, országgyűlési képviselő azonnali kérdése Pintér Sándor belügyminiszterhez, amelyre a Belügyminisztérium államtitkára, Kontrát Károly válaszolt a Parlamentben.

Firtl Mátyás azonnali kérdésében kifejtette:
- A katasztrófavédelem a tűzoltóság és a polgári védelem összevonásával alakult meg Magyarországon 2000. január 1-jén, az első Fidesz kormány idején. Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. A 2010-es kormányváltást követően a kormányzat visszaállította a Belügyminisztériumot, s ide visszahelyezett minden rendvédelmi szervet, köztük a tűzoltóságokat is. 2012. január 1-jén a katasztrófavédelemnél teljes egészében megtörtént az integráció. Ennek eredményeként létrejöttek a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, melyek a katasztrófavédelem helyi szerveként működnek.

A FIDESZ-KDNP kormány hét éve, 2010-es megalakulásakor Magyarország biztonságának növelését ígérte. A katasztrófavédelem dolgozóinak munkakörülményei a hétköznapokon sem hétköznapiak, ahogy Belügyminiszter Úr is fogalmazott: „akkor kell szolgálni, amikor árvíz, amikor tűzeset van”.

- Ehhez elengedhetetlen a katasztrófavédők munkájának megbecsülése, egy vonzó, az elvégzett munkát és az állandó veszélyhelyzetet honoráló életpálya modell kialakítása, valamint a katasztrófavédelem infrastrukturális eszközeinek megújítása, illetve folyamatos fejlesztése - fogalmazott Firtl Mátyás.

Különösen örömtelinek nevezte, hogy a múlt héten újabb hazai gyártású tűzoltóautókat vehetett birtokba a katasztrófavédelem, az idén elkészülő 54 járműből most 25 került átadásra, amelyek az ország egész területén remélhetőleg számos éven keresztül fognak segítséget nyújtani szükséghelyzetben, hozzátéve:

- Természetesen a fejlesztés nem állhat meg, ezért kérdezem tisztelt államtitkár urat: Milyen segítséget nyújtanak ezek a tűzoltójárművek a katasztrófavédelemnek, és milyen további járműpark-fejlesztések várhatóak? Összességében hogyan segíti a kormány a katasztrófavédelem feladatának ellátását?

A képviselői kérdésre adott államtitkári válaszban Kontrát Károly leszögezte: a 2017. szeptember 21-én Pintér Sándor által átadott tűzoltógépjárművek a védekezés, a mentés eredményességét, így a magyar emberek, Magyarország biztonságát szolgálják. Az államtitkár köszönetet mondott valamennyi tűzoltónak, valamennyi katasztrófavédőnek, akik a magyar emberek, Magyarország biztonságáért dolgoznak, hiszen nagyon sokat tettek azért, hogy megvalósult az a kormányzati célkitűzés, amit 2010-ben tettek, amikor is a közrend, a közbiztonság helyreállítását nemzeti ügyként határozta meg a kormány, és ennek érdekében a hivatásos állomány megbecsülését kiemelt feladatnak tekintette.

- Kifizettük az elmaradt túlórákat, a hivatásos állománynak életpályamodellt biztosítottunk. 2015. július 1-jével az életpályaprogram egy 50 százalékos illetményemelést tett lehetővé; jelenleg 40 százaléknál tartunk. 2018. január 1-jétől újabb 5 százalék lesz, akkor 45 százaléknál leszünk, és 2019. január 1-jével, ha teljesül a program, akkor pedig elérjük az 50 százalékot - fogalmazott Kontrát Károly. Kifejtette: Új képzési és követelményrendszert vezettünk be, az új szervezeti felépítéséről képviselő úr beszélt. A technikai fejlesztések is azt szolgálják, hogy még eredményesebben tudjon dolgozni a katasztrófavédelem, és ebben az évben még további járművek átadását tervezzük, hiszen az emberek biztonsága a legfontosabb. Ennek érdekében a kormány egyrészt saját forrásból, másrészt uniós forrásból biztosít forrásokat ezeknek az eszközöknek a beszerzése érdekében.

Külön említette meg az önkéntes tűzoltókat, hiszen az ő munkájukat is el kell ismerni, megköszönve a közösség érdekében végzett tevékenységüket. - Magyarország Kormánya és a katasztrófavédelem számít az önkéntes segítőkre, és fontosnak tartjuk a velük való együttműködést.

- A fejlesztési irányokat pedig úgy határozzuk meg, hogy ezt a tendenciát, amit 2010 óta folyamatosan tartunk, a jövőben is be tudjuk tartani, s emelni tudjuk Magyarország és a magyar emberek biztonságát - fogalmazott az államtitkár.

Firtl Mátyás viszontválaszában elfogadva az államtitkári választ, a maga részéről is megerősítette a köszönetet:

-Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm a válaszát, és megnyugvással fogadom a válaszát abban a tekintetben is, hogy valóban, itt a parlament nyilvánossága előtt mindannyiunk nevében is megköszönhetjük azt a munkát, amit a katasztrófavédelem az elmúlt időszakban végzett, hiszen számos katasztrófahelyzet volt az országban. Számomra az is megnyugtató, hogy a Fidesz-KDNP kormánya élt azokkal a gazdasági lehetőségekkel, amiknek az eredményeit közösen értük el az ország lakosságával együtt, és valóban ez a gazdasági háttér teremtette meg azoknak a fejlesztéseknek a lehetőséget, amikről az előbb államtitkár úr is szólt, és amikről Pintér Sándor belügyminiszter is szólt.

Én úgy gondolom, ami még nem hangzott el, hogy a Belügyminisztérium nagyon fontosnak tartotta, hogy ezeket a fejlesztéseket magyar vállalkozások, magyar berendezésekkel hajtsák végre, ami szintén azt a célt szolgálja, hogy valóban olyan biztonsági háttérrel bírnak ezek az eszközök, mert magyar háttérfejlesztésként valósultak meg. Ezért külön köszönet jár a Belügyminisztériumnak, hogy valóban a magyar gazdaság fejlesztésében is így lehetőséget tudtak teremteni - fogalmazott Firtl Mátyás.

A belügyminisztériumi államtitkár megerősítette a Firtl Mátyás által említett tényeket, egyben fontosnak tartotta kiemelni, hogy a jövőben is ezt a gyakorlatot szeretnék folytatni, hiszen magyar emberek készítik el ezeket a magyar emberek biztonsága érdekében, jelentős részben magyar alkatrészeket felhasználva. Én ezt fontosnak tartom, és bízom abban, hogy jövőre még nagyobb eredményeket tudunk elérni. A technikai fejlesztés, a reagálóképesség növelése, az életpályamodell mind-mind összesen azt segíti elő, hogy a magyar emberek még nagyobb biztonságban legyenek a jövőt illetően.

Legnépszerűbb cikkek