Igazítottak a Harka-Sopron közötti kerékpáros túraúton

Alig fél évvel ezelőtt adták át a közönségnek a Harka-Sopron közötti kerékpározható túraútvonalat. Az átadást követően a legnagyobb örömmel tapasztalták, hogy rengeteg gyalogos és kerékpáros használja az elkészült utat kirándulásra, sportolásra, közlekedésre. Ők a bizonyítékai annak, hogy hasznos beruházást hajtottak végre.

Mivel a nyomvonal Natura 2000 védelem alatt álló területet is érint, ezért a kivitelezés során szigorú természetvédelmi előírásoknak kellett megfelelni. A sorompók, az utat szegélyező sziklák, de még az út burkolatának anyaga is, a szakmai elvárásoknak megfelelően lettek elhelyezve.

Az utat használóktól a harkai és a soproni önkormányzathoz is érkeztek a használat során tapasztalt észrevételek, építő jellegű kritikák.
fotó: harka.hu

A harkai önkormányzat Sopron polgármesterével, Farkas Cipriánnal felvette a kapcsolatot, és közösen igyekeztek az olykor indulatos megjegyzések közül a hasznosakat, a jobbító szándékúakat kiszűrni és összegezni.

Összehívták a Természetvédelmi Hatóság, a Fertő-Hanság Nemzeti Park, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt., a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., vezetőit, szakembereit és a területet bejárva beszélték át a felvetett problémákat és azok lehetséges megoldásait.

A javaslatok közül, az érintett felekkel a következő módosítások elvégzésében állapodtak meg:

  • az utat szegélyező köveket távolabb helyezik az út szélétől, ezáltal biztonságosabbá válik az érintett szakasz, és a gyep művelése is hatékonyabban végezhető.
  • a köveket csak azon a szakaszon hagyják meg, amely közvetlenül a Natura 2000 védelem alatt álló rét mellett húzódik.
    (A teljes hossz 4,2 km, ebből csupán 900 m-es szakasz kövekkel szegélyezett)
  • az ún. Mazda hídnál egy további sorompó kiépítése szükséges, hogy az esetleges gépkocsiforgalmat elzárják a védett területtől és a kerékpáros-gyalogos túraúttól.
  • Hosszú távú megoldásként a kövek facsemetékre történő cseréje támogatott javaslat, azonban nyitott kérdés maradt, hogy anyagi lehetőségektől függően mikor tudják azt megvalósítani.

Az út karbantartását, üzemeltetését vállaló TAEG már elvégezte a feladatokat, az arra járók már az új, biztonságosabb, könnyebben üzemeltethető műszaki megoldással találkozhatnak.

harka.hu

"Köszönjük Farkas Ciprián Polgármester Úrnak, és az érintett szervezetek vezetőinek, hogy közös ügyünk kapcsán ismét -mint arra korábban már többször is sor került- közösen tudtuk a legjobb megoldást megtalálni. Fontos, hogy a szomszédos települések vezetői -határon innen és túl- képesek legyenek egymással szót érteni és a közös ügyeiket közösen megoldani. Az elmúlt években erre törekedtünk, és a jövőben is ezt irányt látjuk célravezetőnek.

Végül, de nem utolsó sorban, köszönjük a higgadt hangvételű, jobbító szándékú, személyeskedést mellőző észrevételeket, javaslatokat. Az ilyen típusú megkereséseket, észrevételeket Harka Község Önkormányzata a jövőben is meghallja.

 - írta közleményében a harkai önkormányzat.

Legnépszerűbb cikkek