| 2017. október. 25. | 6 perc olvasás

Igen, ilyen nagy dolog a Szabadság! - '56-os ünnepség Fertőszentmiklóson

Ezért mi magyarok, akik mindig megküzdöttünk szabadságunkért és igazunkért, most is meg fogunk küzdeni’56-os örökségünk erkölcsi erejével, a nemzet önbecsülése, kiteljesedése, felemelkedése egyetlen igaz útján: amiként '56 óta - de Szent István óta is - Népek Krisztusa Magyarország!

Fertőszentmiklós város önkormányzata szervezésében tartották az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján a városi ünnepséget a helyi Szabadidőközpont dísztermében.

Az ünnepség szónoka Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője volt.

Az ünnepen felléptek a Rozmaring Népdalkör és Citerazenekar, a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 8. osztályos tanulói és a Pedagógus Nőikar Egyesület Fertőszentmiklós. A díszünnepség után a város ’56-os emlékművénél tartottak koszorúzást.

Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselőjének elhangzott beszéde:

„Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.””

Tisztelt Polgármester Úr! Főtiszteletű Plébános Úr! Tisztelt Fertőszentmiklósiak!Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az a magyar nép, amely évszázadokon át a nyugat védőbástyája volt és a maga évszázadokon át folytatott szabadságküzdelmeivel Európa szabadságát is védte 1956. október 23-án azt mondta : Elég volt!

A hazugságra épített diktatúra ellenében az igazság és a szabadság erkölcsi erejével  egy történelmi másodperc alatt – azaz néhány nap alatt – bebizonyította a világnak: nincs olyan igazságtalanság, ami össze ne omlana egy nemzet közös akaratától.

Elég volt! Mondták egyszerre Debrecentől Sopronig, Mosonmagyaróvártól Szegedig, a pesti forradalmárokkal a munkástanácsokat forradalmi bizottságokat alakító munkások.

Elég volt! Mondták vidéken a falvakban élők, akik a fegyveres harcok súlyát viselő Budapestet élelemmel látták el.

Elég volt! Mondták a fiatal srácok és egyetemista lányok, akik megállították a tankokat és golyózápor közepette is mentették az életeket és ápolták a sebesülteket.

Elég volt! Mondták ki ezrek, tízezrek, százezrek, mégha e két szó az életükbe, az egzisztenciájukba is került.

A forradalom 12 napig, az utódvédharcokkal együtt másfél hónapig tartott, de 50 éven keresztül közvetve, vagy közvetlenül hatott mindarra, ami Magyarországon, Európában, és a világon történt.

Alapjaiban rendítette meg a kelet-európai diktatúrákat és indította el bukásukat, még akkor is, ha erre még évtizedekig várni kellett, de 1989-ben eljött a vég.

Elég volt! Nem csak mondták, de meg is cselekedték.

Mert 1956 nem csak a gondolat, nem csak a szándék forradalma, nem csak azoké, akik eszmeiségében végig egyet értettek vele, hanem elsősorban azoké, akik cselekedtek.

Mert mi magyarok, mindig megküzdöttönk szabadságunkért és igazunkért. Mi mindig cselekedtünk!

Cselekedtünk a Szent István-i időkben, amikor az akkori európaiság mellett döntött, majd a szabadság és értékek védelme oldalán Európa védőbástyájaként a török időkben is.

Aztán cselekedtünk 48-ban, 56-ban, 89-ben. 

Cselekedtünk 2010-ben is, amikor azt mondták a magyarok, hogy "elég volt", és a rendszerváltás kiteljesítése mellett döntöttek, az ország megmentésére, egy, a nemzeti összefogásra alapozott, a magyar érdeket szolgáló politikára.

Azóta a kiteljesedés egy új felívelő magyar korszak eredményei itt, Fertőszentmiklóson is érzékelhetők. 2010-et követően megteremtettük a munkaalapú, növekedő gazdaság-, a családalapú társadalom-, a patrióta oktatás- és nemzetelvű bel- és külpolitika országát. 

Hét év alatt erős és tekintélyes európai középállammá tettük Magyarországot. 
Közösen, mindannyian összefogva.

Látható jeleit tapasztalhatjuk annak, hogy az újjászülető nemzeti önbecsülésünk felszabadította energiáinkat, felszabadította a vállalkozó kedvet, a munkakedvet, a szellemi energiákat, bátorságot adott a családalapításhoz, a gyermekvállaláshoz. 

Fertőszentmiklós is egy fejlődő, gyarapodó település, erős közösség.

És cselekednünk kell 2017-ben,  amikor határainkat védjük a modern kori fenyegető népvándorlás korában.

A szabadság lehetőség, de felelősség is. 

Ezért nekünk – ugyanúgy, mint a történelemben elődeinknek minden korban - most is cselekednünk kell családjaink, településeink biztonsága, nyugalma, békés mindennapjai érdekében.

Magyarokként ezer éve, és a veszély kezdeteitől mi védjük  Európa identitását, hitét, kultúráját, hagyományait, értékeit – amiként Márai Sándor: Mennyből az Angyal idézett versének egy sora fogalmaz: „ Népek Krisztusa, Magyarország”

Ez hitbeli parancsként, elhivatásként hangzik a megtartatásunkért a jövőre nézve is.

Tisztelt Fertőszentmiklósi Ünneplő Közösség!

1956. időben a legközelebbi olyan történelmi fordulópont, amelyről ma is számos személyes élményt őriznek magyar családok tízezrei. 

Vagyunk még, akik személyes emlékként őrizzük a forradalom dicsőségét, aztán a leverésének terhét, vérbefojtásának tragédiáját, az elhurcolásokat, a bebörtönzést, a kivégeztetéseket, a nyílt politikai üldöztetést, a meghurcoltatást, a menekülést, az emigrációba kényszerült családtagjainktól való elszakítottságot, a megbélyegzést, a kirekesztést.
Igen, forradalmakban megpróbált és edzett nemzet, és még nemzedék is vagyunk.

Tisztelt Ünneplők!

„Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott.” – írja a már idézett Márai.

Igen, kevés nemzet van a világon, amely úgy cselekedett, hogy világrendet volt képes megrengetni néhány nap alatt. 

És kevés nemzet van a világon, aki ilyen, a személyes életünkre a mai napig ható közös történelemmel lenne lelkiekben is gazdagabb.

Mert a mi mai szabadságunk egyértelműen ’56-ban gyökerezik. 
Rendszerváltásunk is a magyar ’56-ban gyökerezik. 

A kommunista világbirodalom erkölcsi összeomlása és Európa újraegyesítése is.
10.
Mi mai magyarok köszönettel, hálával tartozunk ezért ’56 hőseinek és áldozatainak és fejet hajtunk mindazok előtt, akik a világrendet megrengető ’56 forradalmát véghezvitték, akik tettükkel mindörökre személyes történetünkké tették a 61 évvel ezelőtti eseményeket.

Így ma szóljon a köszönet és a hála és tiszteletteljes főhajtás itt Fertőszentmiklóson Dombi Ilonának, aki személyes áldozatát adta ahhoz, hogy a hűség, az önfeláldozás, a nemzeti becsület forradalma – leverése ellenére is - olyan örökségként élt tovább, amelynek ereje mindörökre győztessé tette forradalmunkat. 
Magyarországot pedig népek Krisztusává! (Köszöntsük őt tapssal és engedjék meg, hogy egy csokor virágot is átadjak neki!)

„Angyal, vidd meg a hírt az égből, 
Mindig új élet lesz a vérből.”

Kedves Ünneplők!

A Fidesz-KDNP szövetség a törvényi hierarchia csúcsára, méltó helyére emelte a nemzet tudatában ’56-ot, amikor Alaptörvényünkbe foglaltuk: 

„mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki” – hangzik a nemzeti hitvallás. 
Mert: „Mindig új élet lesz a vérből.”

Törvénnyé tettük ’56 örökségét, mert ’56 maga az eszme, a polgári Magyarország szabadságeszményeinek mindig biztos alapja, viszonyítási pontja, "az új élet" lehetőségének kiinduló pontja. 
Törvényként sziklaszilárd, elv, program, és jövőkép. 

Mert 1956. októberében teljes egységbe forrt a nemzet akarata.

Törvényként jelzi és üzeni, hogy Magyarország minden küzdelme csak akkor lehet sikeres, ha  nemzeti ügyeinkben a nemzet akarata egységbe forr.

Ma, egy újabb történelmi próbát kell megvívnunk, küzdelmek közepette - idegen nagyhatalmak érdekeit szolgáló elhibázott döntéseire – kell egységesen azt mondanunk: Elég volt!

Mi nem akarunk kényszerbetelepítést. Határozottan fenntartjuk azt a jogot, hogy eldöntsük, hogy kikkel akarunk együtt élni saját hazánkban.
Ezt kell megcselekednünk, ezt fogjuk megcselekedni, és erre kérem Önöket is, hogy cselekedjünk, cselekedjenek, amikor igazságunk védelme újból küzdelembe hív!
„És  kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik – Ők, akik örökségbe kapták –: Ilyen nagy dolog a Szabadság?”

Az elkövetkezendő időkben is mutassuk meg magyarok - így Máraival szólva - : 
Igen, ilyen nagy dolog a Szabadság! 

Ilyen nagy dolog a nyugalmunk és családjaink biztonsága! 
Ilyen nagy dolog a közösen elért eredményeink megbecsülése!
Ilyen nagy dolog a keresztény hitünk!
Igen, ilyen nagy dolog a magyar ügy és nemzeti érdek!
Igen, így üzen a mának '56: nekünk ilyen nagy dolog 2017-ben is az igazságunk melletti küzdelem! 

Ezért mi magyarok, akik mindig megküzdöttünk szabadságunkért és igazunkért, most is meg fogunk küzdeni’56-os örökségünk erkölcsi erejével, a nemzet önbecsülése, kiteljesedése, felemelkedése egyetlen igaz útján: amiként '56 óta - de Szent István óta is - Népek Krisztusa  Magyarország!

Isten áldja Fertőszentmiklósot!
Isten áldja Magyarországot!

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek