| 2021. március. 5. | 2 perc olvasás

Ismertették a digitális oktatás részleteit

Az óvodákban rendkívüli szünet lesz, a rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021. április 7. Az iskolákban március 31-ig a nevelés-oktatást tantermen kívüli, digitális munkarendben zajlik majd, az ezt követő tavaszi szünet utáni első tanítási nap ugyancsak 2021. április 7. Az intézkedésekről minden köznevelési intézmény tájékoztatást kapott.

A tantermen kívüli, digitális munkarendet a már meglévő tapasztalatok szerint, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett módszertani ajánlás figyelembe vételével kell megszervezni, ehhez a digitális tananyagok, a Digitális  Kollaborációs Tér és egyéb platformok rendelkezésre állnak. Ahol az eszközellátás a tanulók számára nem biztosított, ott arra kérték az iskolákat, hogy adják ki a szükséges eszközöket.

Az általános iskolák Sopronban is felkészülten néznek a digitális oktatás elé, bár több részletszabályozás szigorítást hoz magával. 

Az egyik legfontosabb változás a tavalyi évhez képest, hogy a teljes zárlat miatt az iskolákban gyermekfelügyeletet nem lehet biztosítani. Az érettségi előtt álló diákoknak kiscsoportos felkészítő foglalkozásokat tarthatnak a pedagógusok, az egészségügyi szabályok betartásával. Erről minden esetben az intézmény vezetője dönt – mondta Marek János, a Soproni Tankerületi Központ tankerületi igazgatója. 

Az óvodák és iskolák működésére vonatkozó szabályok:

  • Az óvodák, iskolák nem biztosítanak gyermekfelügyeletet annak érdekében, hogy radikálisan csökkenjen a további fertőzés lehetősége. 
  • A gyermekek, tanulók étkeztetését is biztosítani kell a már korábban kipróbált és bevált rendelkezések szerint elvitellel vagy kiszállítással.
  • Az idei május-júniusi érettségi vizsgákra, valamint a szakmai vizsgákra történő felkészülés céljából – az intézményvezető döntése alapján – egyéni és kiscsoportos konzultációk, gyakorlati foglalkozások megszervezése az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett a tantermen kívüli, digitális munkarend ideje alatt is lehetséges.
  • A kollégiumokban az eltérő munkarend időszakában engedélyezhet lakhatást az intézményvezető az érettségiző, továbbá azon tanuló számára, akinek különös méltánylást érdemlő személyi körülményei ezt indokolják.
  • A pedagógiai szakszolgálati intézmények és az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok tevékenységüket elsősorban a személyes találkozást helyettesítő, a helyi viszonyokhoz igazodó alternatív technikák alkalmazásával valósítják meg.
  • A versenyszerűen sportolóknak a sporttevékenységükre való figyelemmel speciális szolgáltatásokat nyújtó, jóváhagyott kollégiumi nevelési programmal rendelkező intézmény a sportfoglalkozásokat, edzéseket legfeljebb tízfős csoportokban megtarthatja, a sportkollégiumi elhelyezést és étkeztetést legfeljebb tízfős csoportokban biztosíthatja.
  • A középfokú iskolák által az általános felvételi eljárás során szervezett, már meghirdetett szóbeli vizsgák megtarthatók, továbbá természetesen digitális formában is megszervezhetők.

Amennyiben egy szóbeliző igazoltan fertőzött, vagy karanténba kerül és kérelmezi, a vizsgát szervező intézmény pótnapot szervez legkésőbb március 19-ig, majd ezt követően, március 22-ig hozza nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét. A tanulói adatlapokat 2021. március 23-24-én lehet még módosítani, a módosító adatlapot pedig március 25-ig küldik meg az Oktatási Hivatalnak.

Borítókép; internet

Legnépszerűbb cikkek