| 2018. június. 4. | 2 perc olvasás

Kiállítást rendeztek a magyarság ünnepén a Soproni Lővéri Nyugdíjas Klubban.

Sélley Attila fotóiból nyílt kiállítás a Jereván Lakótelepen. A Soproni Lővéri Nyugdíjas Klub által életre hívott tárlaton Erdély csodálatos szépségű vidékeit, az ott élő magyar emberek mindennapjait mutatják be. A megnyitón jelen volt az esemény egyik támogatója a Jereván Településrészi Önkormányzat elnöke, Tóth Éva is.

A korábbi napok bizonytalan időjárása miatt nem szabadtéri kiállítással tisztelegtek a Lővéri Nyugdíjas Klub tagjai a Nemzeti Összetartozás Napján. A lakótelepen található klubszobában mutatják be Sélley Attila képeit, aki évente több alkalommal ellátogat a magyarok lakta vidékekre.

Régóta terveztek egy hasonló kiállítást, mondta el Dr. Koltai Miklósné. A klub elnöke szerencsés dolognak tartja, hogy éppen a Nemzeti Összetartozás Napján nyílhatott meg a tárlat, amelyet ezen a héten nézhetnek meg az érdeklődők. Köszönetét fejezte ki a Településrészi Önkormányzatnak, hogy a nyugdíjas klub ötletét felkarolták és így bárki megtekintheti az Erdélyi tájak, csángó életképek és Csíksomlyó című fotókiállítást.

A magyar nemzet életerejét, élni akarását és jövőbe vetett hitét bizonyítja az, hogy - Muhi, Mohács, Kismajtény és Világos után - a történelem egyik legtragikusabb eseménye, a Trianoni Békediktátumot követően 98 évvel mi, mai magyarok - minden történelmi megpróbáltatás ellenére -  a Nemzeti Összetartozás Napjaként tarthatjuk számon június 4-ét - emelte ki a Településrészi Önkormányzat elnöke.

Tóth Éva, Móricz Zsigmond egy írását idézte, aki 1926-ban azt írta: "A magyarságnak egy lehetősége van: birtokba venni az országot, s kitermelni belőle a legmagasabb értéket, amit lehet."
A legmagasabb érték pedig éppen az, amit a mai nap megnevezése hordoz magában: a nemzeti összetartozás.

A nemzet minden magyar családját jelenti, ahova tartozni nem csak identitást, de erőt, tartást, biztonságot, védelmet is jelent és közös jövőt.
Az összetartozás pedig egymás iránti felelősséget jelent, a közösséghez való kötődés erős kötelékét. Addig ameddig vannak olyan helyi közösségek, mint  Jerevánon működő Lővéri Nyugdíjasklub, amelynek tagjai fontosnak tartják a közösség számára ünnepet szervezni, kiállítást bemutatni, műsort adni, addig ameddig vannak olyanok, akik elfogadják a meghívást és eljönnek a közös megemlékezésre, biztosak lehetünk abban, hogy él az az összefogás, amely megerősít, megtart és összekovácsol.
Ez "a legmagasabb érték", az egymás iránti felelősség, jószándék és összetartozás, ami megnyilvánult abban, hogy a magyar nemzet egymásra talált, önmagára talált és egyre erősödik.

Ez az a magasabb érték, ami Sélley Attila fotóin megjelenik. Erdélyi életképek, tájak emberek, akiket Sélley Attila nem-erdélyiként fontosnak tartott több száz kilométerre innen felkeresni, aztán megörökíteni, aztán a képeket előhívni és most az itteni közösségnek bemutatni.

A nemzeti Összetartozás napja, a Jerevánon nyitott szabadtéri kiállítás azt üzeni ma: erősebb az összetartozásunk, mint azok az erők, amelyek szét akarnak szakítani bennünket. Annyira erősek az összetartozás erői, hogy a jövőbe vetett hit és tenniakarás alapjaként nyit új jövőt az egész nemzetnek, zárta szavait Tóth Éva.

Legnépszerűbb cikkek