Kilencvenegy évesen is aktív a fertőbozi vöröskeresztes önkéntes

  2021. június 13. - www.sopronmedia.hu (Magyar Vöröskereszt / Családi lap )

Bizzer Istvánné évtizedeken keresztül vezette a Magyar Vöröskereszt Fertőbozi Alapszervezetét, melynek életében a mai napig aktív szerepet vállal.

Mária néni még nem volt huszonkét éves, amikor 1952-ben iskolaigazgató férjével együtt Fertőbozra került. Odaérkezésük után nem sokkal a Magyar Vöröskereszt megbízásából felkereste őt a tanácselnök, mert a szervezet ekkortájt tagtoborzást végzett. A cél az volt, hogy minél több alapszervezet alakuljon az országban. Az asszony egy percig sem gondolkodott azon, elvállalja-e a feladatot, mert a bajbajutottakon való segítést gyermekként, édesanyját látva gyakran megtapasztalta.

Fertőboz községe tizenhárom fős alapszervezetével elsőként csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz. A kis falu önkénteseinek első fontos feladata az egészséges életre nevelés volt. Akkoriban az egészségügyi helyzet javulása érdekében nagy szükség volt a helyes táplálkozásról, a csecsemőgondozásról, az egészségmegőrzésről és a gyógynövényekről tartott felvilágosító előadásokra, melyeket a vöröskeresztes csapat szervezésében a szomszédos község orvosa adott. Nagy sikere volt a tisztasági mozgalomnak is: Máriáék házról-házra jártak a faluban, hogy felvilágosítsák az embereket, hogyan lehet tisztábban, rendesebb környezetben élni. Az egyre gyarapodó fertőbozi vöröskeresztesek a sikerekből erőt és lelkesedést merítve, egymást bátorítva mind több ötletet megvalósítottak.

A fertőbozi alapszervezet mindenben úttörő volt. A véradás is a semmiből indult, 1964-ben ehhez az akcióhoz is elsőként csatlakozott a fertőbozi csapat. A tizenkilenc bátor véradó busszal utazott a balfi kihelyezett véradásra. A véradókat ma is megbecsülik, tiszteletükre ünnepséget szerveznek, a többszörös véradókat kitüntetésre javasolják. 

Máriának két fia született. Amikor ők nagyobbak lettek, a fiatal édesanyát a soproni Vöröskereszthez hívták gazdasági vezetőnek, később a járási vezetőség titkára lett, majd városi titkár. Ismerte a területet, szerette az embereket. 

A Vöröskereszt ma is működik Fertőbozon rendszeres és jó a kapcsolat az országos, a területi és a megyei igazgatósággal is. Szinte föl sem lehet sorolni, annyi kitüntetést és elismerést kapott Mária néni az évek során: „Kiváló véradó”, „Vöröskereszt kiváló dolgozója”, „Vöröskeresztes munkáért aranykitüntetés”, „Kiváló szervezés”, „Centenáriumi emlékérem”. A község ötvenhat fős alapszervezete Mária néni elnökletével, titkárával és vezetőségi tagjaival nem pihen, minden eddig elkezdett munkát folytatnak.

Borítókép; Magyar Vöröskereszt weboldala 

Kérem, várjon... Kérem, várjon...