| 2021. december. 12. | 6 perc olvasás

Kitüntetettjeit ünnepelte Sopron

Hagyományosan a hűség napi ünnepségsorozathoz kapcsolódóan adták át Sopron legrangosabb elismeréseit, díjait. December 14-e a Hűség Napja. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Sopron és 8 környező település lakossága 1921-ben, vagyis pont száz éve népszavazáson döntött arról, hogy Ausztria helyett Magyarország területéhez kíván tartozni.

A város kitüntetettjei ünnepélyes keretek között vehették át elismeréseiket a Liszt-központban vasárnap tartott ünnepségen, ahol dr. Farkas Ciprián polgármester mondott ünnepi beszédet, melyben kiemelte: "amikor a 100 évvel ezelőtti eseményekről beszélünk, az számunkra nem egy távoli, ismeretlen tény, melyet szüleinktől, nagyszüleinktől, vagy a történelemkönyvekből ismerünk. Olyan, mintha azt magunk is átéltük volna. A soproni népszavazás sikere ma is hatással van mindannyiunkra."

- Mi, soproniak 1921-ben a saját kezünkbe vettük a sorsunkat. Nem hagytuk, hogy idegen hatalmak döntsenek a fejünk felett. Megmozdultak a polgárok, az egyetemisták és a honfiak. Bátrak voltunk, a bátorság pedig eredménnyel párosult. MAGYAROK MARADTUNK! Ennek jelentősége pedig túlmutat Sopronon. Visszaadtuk ugyanis a nemzet önbecsülését egy olyan időszakban, amikor arra a legnagyobb szüksége volt. Hitet és reményt adtunk a hazának, hogy igenis van miért élnünk, hogy igenis van magyar jövő még akkor is, ha erről egyesek másképp vélekednek -hangsúlyozta a polgármester.

- Ez a hűség ma is kötelez bennünket. Száz év telt el, de a hazánk iránt érzett szeretetünk semmit sem változott. Mi azért dolgozunk, hogy ez a város a régi-új fényében ragyogjon. Az itt élők szorgalmának és a nemzeti kormány támogatásának köszönhetően ma ismét nagy dolgok történnek Sopronban. Több évtizedes álmunk teljesült, hiszen az M85 megépítésével becsatlakoztunk az országos gyorsforgalmi úthálózatba, melynek újabb szakaszát adtuk át pénteken. Megépült a Lőverekben az új modern, minden igényt kielégítő uszoda, ami a napokban már rangos sportesemény színhelyéül szolgált. Új parkolóházzal gazdagodtunk, emellett megújultak ikonikus épületeink is, gondoljunk a belvárosra, a Szent Mihály-templomra, vagy éppen a Lenck-villára.A munka azonban nem ért véget. Folytatódik a gyorsforgalmi út építése az osztrák határig. Épül a Rendészeti Integrált Központ, a Múzeumnegyed és a Fertő Part is, amely végre olyan körülményeket teremt az itt élők számára, ami Ausztriában már több évtized óta valóság.

Épülünk és szépülünk, de van még mit tenni. Nagy terveink vannak, amihez elengedhetetlen az önök támogatása, valamint az lendület, melyet a jelenlegi országépítő korszak tett lehetővé Sopron számára – részletezte dr. Farkas Ciprián.

Dr. Farkas Ciprián
Dr. Farkas Ciprián
fotó:Griechisch Tamás

A beszédet követően Várallyay Kinga zongoraművész előadását hallgathatták meg a jelenlévők majd dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármesterek, valamint Barcza Attila országgyűlési képviselő átadták a Sopronért Emlékérmeket. A Sopronért Emlékérem azoknak a soproni magánszemélyeknek, illetve közösségeknek adományozható, akik jelentős mértékben hozzájárultak Sopron város jó hírnevének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a város érdekeinek előmozdításához.

A díjban idén az Autitok Egyesület, Bajzik János testnevelő tanár, a SopronMédia munkatársa, Bodnár Ágota, a Soproni Madármentők Alapítvány elnöke, dr. Brandt Dietmar főorvos, a Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete, dr. Horváth Annamária háziorvos, neurológus szakorvos, Ivanicsné Szekeres Kriszta, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közművelődési munkatársa, Kovács Ferenc, Ágfalva község korábbi alpolgármestere, Marosiné Németh Mária, a Soproni Szociális Intézmény Hajléktalanokat Ellátó Intézetének vezetője, Pados Noel  edző, a Sopron Basket kommunikációs vezetője, Pluzsik Tamás újságíró munkatársunk, dr. Szemán Attila főmuzeológus, Vass Györgyné, a Deák téri Általános Iskola tanára, Visy Borbála fodrászmester részesült.

Sopron Ifjú Tehetsége-díjat kapott Czupy Hanna Katalin, aki zeneiskolai tanulmányait már kiselsős korában elkezdte. Országos és nemzetközi versenyeken szerzett arany minősítést és dobogós helyezéseket. Zeneiskolai sikerei mellett a Soproni Széchenyi Gimnázium kitűnő tanulója, számos tanulmányi versenyen képviselhette iskoláját. Sopron Szolgálatáért Díjban dr. Holzmann Péter tűzoltó alezredes, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályának vezetője részesült, aki Sopron város tűzvédelmének erősödése, a város fejlődésének elősegítése érdekében kifejtett munkájáért kapta meg a kitüntetést. Az Ifj. Flandorffer Ignác-díj idei kitüntetettje Grasl Gyula. Vállalkozásának fő profilja a festék- és vegyiáru-kereskedelem. Az elismerést városunk üzleti arculatának igényes fejlesztéséért, példaértékű vállalkozói szemléletéért érdemelte ki. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése „Wälder József-díjat” adományozott Mentes Gábor okleveles építészmérnöknek. Munkái között találunk családi házakat, társasházakat, de emellett tervezett ipari épületeket és több közösségi teret is: így állatorvosi rendelővel, óvodaépülettel, bölcsődével, kereskedelmi és szolgáltató épületekkel gazdagodott a város. A Sopron Sportjáért-díjat Bokor Ákos kapta. A Soproni Vas- és Villamosipari Technikum igazgatója a soproni sportéletben, sőt az országos kosárlabda életben is fontos szerepet játszik. „Sopron Kiváló Pedagógusa-díjat” adományoztak Wernerné Menyhárt Nóra részére. A díjazott 1990 óta óvónő. Jelenleg a Herman Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvodájának vezetője. Szintén Sopron Kiváló Pedagógusa-díjat kapott Wischyné Veszprémi Eszter, aki 1994-ben került Sopronba a Deák Téri Általános lskolába, ahol jelenleg is tanít, és 2020 januárjától igazgatóhelyettes. „Sopron Kulturájáért-díjat” adományoztak Vigné Kovács Margit részére, aki a rendszerváltást követően az elsők között indította el a helyi rádiózást Sopronban és környékén. A Határok Nélkül Alapítvány kuratóriumi elnöke. „Humanitás-díjat” kapott Földes Tamás, aki gyógypedagógusként évtizedekig tanított siket és nagyothalló általános iskolás gyerekeket. 1997-től a segítő hivatásban maradva lett a FORENO Kft. igazgatója. 2017-ben vonult nyugdíjba. A Dr. Király Jenő-díj kitüntetettje Farkas Andrea, aki 2016-tól a Soproni Gyógyközpont ápolási igazgatója. A hivatásának tekintett ápolási feladatok nagy terhet róttak rá a járvány alatti időben. Tudása, képzettsége ösztönzően hatott kollégáira is a koronavírus világjárvány okozta, megnövekedett kórházi feladatok nehézségeinek leküzdésében.

A Civitas Fidelissima-díjból évente kettő adományozható. Egyiket egy magánszemély, a másikat egy közösség kaphatja. Közös bennük, hogy Sopron városáért, nemzetközi hírnevének növeléséért, fejlődéséért kiemelkedő tevékenységet végeznek. Sopron Megyei Jogú Város közgyűlése „Civitas Fidelissima-díjat” adományozott Tengerdi Antalnak és a Sport Club Sopronnak.

Tengerdi Antal alapító igazgatója a FORENO-nak és korábbi igazgatója a Soproni Szociális Intézménynek. Közéleti szerepet is vállalt, a 1998-tól 2002-ig tartó önkormányzati ciklusban Sopron humánpolitikai alpolgármestereként a városi szociálpolitika, a közoktatás, a közművelődés és az egészségügy irányítása volt a feladata.

A Sport Club Sopront idén 30 éve, azzal a céllal alapították, hogy a város és környék fiatal, tehetséges gyerekeit a labdarúgás szeretetére neveljék. Napjainkban a térség meghatározó sportegyesületévé váltak. A közel 600 nebulóval - az óvodáskortól az U19-es korosztályig - 40 edző foglalkozik. Az egyesület szlogenje ,,A sport egészségre nevel”. A díjat a Sport Club Sopron elnöke, Csiszár Ákos vette át.

A Pro Urbe- Sopron-díj azon magánszemélynek adományozható, akik Sopron városáért, a város fejlődéséért, hagyományainak ápolásáért, kultúrájának megőrzéséért maradandót alkotott, életútja, életpályája méltó tiszteletet váltott ki, illetve jelentős tevékenységet folytatott.

Sopron Megyei Jogú Város közgyűlése „Pro Urbe- Sopron-díjat” adományozott dr. Józan Tibor részére, aki a Közgazdasági Egyetem közlekedési szakán szerzett diplomát. 1969-ben a GYSEV Rt-nél helyezkedett el. 1992-től a vasút-igazgatóság tagja, majd 1993-ban vasútigazgatónak, később vezérigazgató-helyettesnek választották. E munkahelyről ment nyugdíjba. A munkája elismeréseként 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje kitüntetést adták át részére. 1994-1997 között a Soproni Városi Gazdasági Kamara elnöke, majd a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke és soproni régióelnök volt. Aktív és a mai napig meghatározó szereplője Sopron civil életének. 2007-ben választották a város legrégebbi civil szervezetének a vezetőjévé, a Soproni Városszépítő Egyesület elnökévé. Azóta is a szervezet irányítója. Számtalan esetben vett részt a város utcáinak, tereinek, parkjainak és épületeinek szépítésében. Aktívan részt vesz az önkormányzati döntéselőkészítő munkában.

Sopron Megyei Jogú Város közgyűlése 2021-ben a legrangosabb kitüntetését, a „Sopron Város Díszpolgára” címet adományozta dr. Magas László részére. A díszpolgár az 1980-as évek végén a soproni rendszerváltás meghatározó szerepelője, az események aktív alakítója volt. Az ő nevéhez fűződik többek között a munkásőrség megszüntetéséért szervezett demonstráció, az 1956-os mosonmagyaróvári tüntetés elítélt áldozatai jelöletlen sírjainak felkutatása, és újra temetésének szervezése, és a rendszerváltás egyik szimbólumává vált, Páneurópai Piknik szervezése. Aktív részese volt a II. világháborús emlékmű felállításának, első anyagi felajánlója volt az emlékmű megvalósításához szükséges költségek gyűjtéséhez.

Legfontosabb társadalmi megbízatása is a Páneurópiai Piknik szellemiségéhez kapcsolódik, 1998 óta a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány elnöke. A rendszerváltástól egészen 2019-ig, egy ciklus megszakítással, városi önkormányzati képviselő, bizottsági elnök, valamint frakcióvezető volt.

Szolgálatáért, amellyel a Páneurópai Pikniket és a vasfüggöny áttörését lehetővé tette, a köztársasági elnök 1999-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta számára.2009-ben Pro Sílva Hungaria állami díjjal jutalmazták a magyar erdőkért végzett szakmai munkáját.


fotó: Griechisch Tamás

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek