KLÍMATUDATOS SOPRON 2030 Lakossági fórumok, rendezvények

Sopron jövőképe, hogy az éghajlatváltozás kihívásaira megfelelően válaszoló intézményrendszere, egészséges lakossága és környezettudatos gazdasága együttesen olyan várost alkosson, amely természeti értékeit, erőforrásait fenntartható módon őrzi és használja.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás tárgyú KEHOP-1.2.1. felhívásra. Ennek megfelelően „A klímatudatos Sopron városért” című projektje keretében az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázatok megelőzését és kezelését két, egymással szorosan összefüggő tevékenységgel kívánja elősegíteni.

Soproni klímatevékenységek stratégiai tervezése és megvalósítása

Sopron MJV Közgyűlése 2022. február 3-án a lakosság, az intézmények és szervezetek véleményét is figyelembe véve elfogadta középtávú klímavédelmi stratégiai céljait és terveit. A „Klímatudatos Sopron 2030” stratégia energiagazdálkodási, közlekedési, környezet- és egészségvédelmi célú fejlesztési irányokat és intézkedéseket tartalmaz. Ösztönzi és segíti emellett, hogy a Sopronban élők – a kisgyermektől a felnőttekig – a lehető legszélesebb körben vegyenek részt klímapartnerségi és személetformálási programokon, rendezvényeken.

Klímatudatos szemléletformálás, fórumok, rendezvények

Az Önkormányzat a klímatudatosság fejlesztésére a lakosságot elérő és megszólító programokat szervez. Óvodai és iskola gyermekprogramok, így a „Föld legboldogabb napja” vetélkedők, rajzversenyek nagy érdeklődéssel valósultak meg. Emellett, 14 eseményből álló soproni rendezvénysorozat részeként lakossági szemléletformáló előadásokra és játékos minifórumokra, valamint a helyi intézményeknek szervezett szakmai találkozókra kerül sor.  

2022 áprilisában a Liszt-központban megtartott rendezvény, az Állati Jóó családi naphoz kapcsolódóan előadások és lakossági fórum formájában az élővilág, az erdők védelmének, a biológiai sokféleség megőrzésének témakörére összpontosított, felnőttek és gyermekek komoly érdeklődése, aktivitása mellett.  

A szőlőtermesztés és a borkészítés évszázados hagyományai előtt tisztelgő rendezvényre (soproni borünnep, 2022. május 20-22.) kilátogatók az éghajlatváltozás hatásairól is tájékozódhattak, illetve véleményt cserélhettek. A szervezők a köztudatba beágyazódott témák, mint a hulladéktermelés, a vizek állapota vagy a levegőminőség mellett felhívták a soproniak és turisták figyelmét olyan sajátos szempontokra, mint a szőlővidékek jövőjére is kiható éghajlati változások. 

 A soproni Tündérfesztivál (2022. június 11-12.) helyszínén szervezett program a gyermekeket játékos formában, a felnőtteket pedig kvíz keretében szólította meg. Az élővilág, a természeti értékek megóvása, gondozása, a virágzó növények sokszínűségének biztosítása az éghajlatvédelem egyik kulcsterülete. A vadon élő és a termesztett növények beporzása révén a világ élelmiszer-termelésében is igen jelentős szerepet betöltő méhek a klímaváltozásra különösen érzékenyek.  

A következő lakossági fórum a VOLT Fesztivál programjához kapcsolódik, június 24-én és 25-én. Előadások hangzanak el a Fertő-Hanság természetvédelméről, az élhető települések, ezen belül Sopron város klímavédelmi jövőképéről, legfontosabb intézkedésiről, valamint a családok és intézmények tudatosabb energiagazdálkodásának, a megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségeiről. A szervezők a felnőttek számára konzultációt is biztosítanak, a gyermekeket pedig játékos feladatok várják.

További információk a www.klimavedelem.sopron.hu oldalon találhatók.

Legnépszerűbb cikkek