| 2020. március. 16. | 3 perc olvasás

Koronavírus: a Soproni Tankerületi Központ közleménye

A világjárvány okozta helyzetben Magyarországon 2020. március 16-ától a diákok speciális keretek közötti távoktatáson vesznek majd részt, amelynek a neve hivatalosan: "tantermen kívüli digitális munkarend". Mindenkinek, tanároknak, tanulóknak egyaránt alkalmazkodni kell majd az új helyzethez, de egyetlen gyermeket sem érhet hátrány vagy lemaradás a mindennapos oktatásban.

A Soproni Tankerületi Központ igény szerint biztosítani fogja a szükséges feltételeket minden tanuló számára. A tapasztalatok azt mutatják, magas az okoseszköz ellátottság a tanulók családi körében, ennek ellenére, ha szükséges egyéni esetekben megoldást fogunk kínálni a technikai eszközök használatára. Erre lehetőség van például az intézmények informatika termeiben kis létszámban, megfelelő időbeosztással, kontrollált körülmények között.

A Soproni Tankerületi Központ a következő időszakban a digitális munkarend stabil kereteit kívánja biztosítani minden intézmény számára. Szakmai támogatással és elsősorban tudásmegosztáshoz szükséges technikai és szakmai háttér biztosításával próbálják megkönnyíteni a tanárok és diákok átállását.

A következő időszakban mindenképpen nagyobb teher hárul majd a szülőkre, hiszen gyermekük napközbeni felügyeletéről nekik kell gondoskodni. Így viszont a mindennapi tanulásban, a tananyag elsajátításában, esetleg a tanárral való kapcsolattartásban is nagyobb szerepet kell vállalniuk.

A pedagógusokkal, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával, illetve a helyi média szakembereivel közösen, a Sopron TV adásfolyamában, a Sopron Média weboldalán (sopronmedia.hu) és online videó csatornákon fogunk a tananyagnak megfelelő tanítási órákat szervezni. Először az önálló tanulásra még nem képes, legfiatalabb korosztálynak (1. és 2. osztályosok) szeretnénk minél előbb ilyen jellegű, tévében és interneten elérhető, nézhető szakmai támogatást biztosítani. Azon dolgozunk, hogy jövő héten elinduljon az első és második évfolyamosoknak az ilyen jellegű tanítás.

Elképzelésünk szerint ezt a módszert szeretnénk a felsőbb tagozatokra egészen 8. osztályig kiterjeszteni online videó csatornákon. Így a gyermekek folyamatosan interaktív módon vehetnek részt a tanórákon. Egy speciális, tankerületi szinten egységes óraterv, illetve órarend alapján minden azonos évfolyamon tanuló gyermek ugyanazt a tanórát „látogatná”.

A feladatok, házifeladatok, beadandó anyagok kiosztása és számonkérése továbbra is az érintett szaktanár feladata lesz, követve a központilag megvalósított tanórák tananyag tartalmát. Erre több platform, interaktív felület is rendelkezésre áll, akár közösségi oldalak, Kréta tanügyigazgatási rendszer felülete és egyéb programok.

A tantárgyak legtöbbjénél, még készségtantárgyak esetében is létezik vagy kidolgozható digitális munkaterv, de egy-kettő esetében a tananyag digitális formában történő kidolgozása nehezebb, időigényesebb. Most az a cél, hogy a gyermekek és a pedagógusok biztonságban tanulhassanak, dolgozhassanak, amelyet a legtöbb tantárgy esetében meg is lehet valósítani. A szakmai gyakorlatok teljesítésének feltételrendszere kidolgozás alatt áll.

A gyermekfelügyelet biztosítása a megjelent kormányrendelet alapján a tankerületi központ feladatellátási területén, fenntartótól függetlenül a tankerületi központ feladata. Fontos kiemelnünk, hogy a tankerületi központok csak azon szülők számára tudja biztosítani a gyermekfelügyelet lehetőségét, akinek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és közellátás biztosításához. Ezt a tankerületi központ minden igény elbírálásakor mérlegelni fogja. A gyermekfelügyelet igénylésével kapcsolatban fel kell hívnunk továbbá a szülők figyelmét arra, hogy kiscsoportos felügyelet esetén is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.

A közétkeztetés biztosítása helyi önkormányzati feladat. A napközbeni gyermekfelügyeletet igénylő és arra jogosult gyermekek estében az étkeztetés biztosítása természetesen folyamatosan megoldott lesz. Ezen kívül kiemelt feladat a szociálisan rászorultsági alapon étkezést igénylő gyermekek napi egyszeri meleg főétkezésének biztosítása. A gyermekétkeztetés biztosításával kapcsolatban az egyeztetések folynak, az étkeztetés helyszínének kijelölése folyamatban van. Ezek a gyerekkonyhák a Központi Gyermekkonyhához tartoznak, nem közvetlenül az iskolákhoz, s a lecsökkent kapacitás igény okán vélhetően ezeknek a működtetésére nem lesz szükség, a feladatellátás a Központi Gyermekkonyhán biztosított.

Várhatóan a tanulók mindegyike otthon marad, azonban, ha igény mutatkozik rá, mert a gyermek elhelyezése máshogy nem megoldható, indokolt lehet a kollégiumok nyitva tartása. Amennyiben ez megvalósul, a gyermekek felügyeletét a kollégiumi nevelőtanárok biztosítják.

A kialakult helyzetben a szülőktől megértést, és segítséget is várumk. Az új oktatási munkarendben történő helytállás mindenkinek, így a szülőknek is komoly kihívás. Javasoljuk, hogy a szülők különösen figyeljenek oda arra, hogy ez a különleges munkarend akkor a legeredményesebb, ha a gyermek valóban otthon marad. Felügyeljék tehát a gyermekek otthon tartózkodását és különös hangsúlyt fektessenek arra, hogy a pedagógusok által megfogalmazott elvárásokat teljesítsék. A gyermekek felügyeletét lehetőleg ne idős emberekre, nagyszülőkre bízzák. Sok esetben ez nehézség és a családtól áldozatot követel, azonban a leginkább veszélynek kitett családtagokat így lehet megóvni.

Borítókép: illusztráció; Forrás: Internet

Legnépszerűbb cikkek