| 2016. december. 3. | 1 perc olvasás

Kovács-Gombos Gábor kiállítása: Okkeres tónusok harmóniája

Kovács-Gombos Gábor festőművész kiállításával folytatódik a Fabricius Galéria kortárs tárlatsorozata. A Sopronban és Budapesten élő alkotó műveit november 24-től nézhetik meg az érdeklődők.

– Bár nincsenek a képeken – jó formalista szokás szerint – angyalok, kerubok, szeráfok, szentek, nincs rajta Mária, sem az Atya, sem a Fiú, sem a Szentlélek – mondotta a kiállítást megnyitó dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora. – Nincs rajtuk a szivárvány minden színe, nincs kolorista tobzódás, de mégis rajta van minden, teljességében, hiánytalanul, odaszegző, odakötő, odaláncoló módon. Kovács-Gombos Gábor képei nem engedik el a szemet, sem a lelket, mert a hit ereje horgonyként foglyul ejti a szemlélőt.


fotó: Pluzsik Tamás

A festőművész, aki 33 önálló és 178 csoportos tárlaton szerepelt hazánkban és külföldön, Sopronban és Budapesten él, a NYME Benedek Elek Pedagógiai Karának docense, doktori disszertációját a kortárs szakrális művészetből írta.


fotó: Pluzsik Tamás

Az alkotó szerint a jelenkori nézőt az különbözteti meg az elmúlt évszázadok emberétől, hogy túlságos bőségben áramlik feléje a valósághű képek özöne. Ezért a kortárs művésznek olyan képi kifejezőeszközökhöz kell nyúlnia, amelyek kizökkentik a nézőt megszokott világából, lehetővé téve számára a magába szállást, a transzcendenssel való érintkezést. – Az absztrakt művészet az egyház ősi hagyományaihoz nyúl vissza, hisz a liturgia is csupa absztrakció – fogalmazott, s adott mintegy magyarázatot alkotásaihoz a művész a tárlatmegnyitót követő beszélgetésen, melyet Veress Ferenc művészettörténész moderált.

A kiállítás az év végéig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között a Fő tér 6. szám alatt található Fabricius Galériában.


fotó: Pluzsik Tamás

Legnépszerűbb cikkek