Közgyűlés lesz Sopronban!

Közgyűlés lesz Sopronban 2017.02.23-án csütörtökön, ahol a képviselő-testület először a rendes ülés keretein belül 21 előterjesztést tárgyal, majd a rendkívüli ülésen további hatban hoznak várhatóan határozatot.

Sürgősségi előterjesztésként legelőször a nevelő és oktató munkát segítő közalkalmazottak béremelését tárgyalják a képviselők, ahol a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott és az oktató munkát közvetlenül segítők minimálbérének emeléséről határoznak.

A napirendi pontok között szerepel közterületek elnevezése is, ahol az érintett városrészek Brennbergbánya illetve a Virágvölgy.  Beszámoló lesz a 2016. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és tájékoztatót is tartanak a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2016. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Szerepel az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztése is a napirendi pontok között, melynek témája az, hogy az SC Sopron kapja meg határozott időre az üzemeltetés jogát. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan a közelmúltban 251 millió forintos kormányzati támogatásban részesült, aminek azonban az a feltétele, hogy a sportegyesület legyen a pálya üzemeltetője.

Napirenden lesz továbbá a Győri úti ingatlanok pályázatának az elbírálása, de az önkormányzati rendelet módosítása is terítékre kerül a közterületek használatával kapcsolatban. 

További napirendi pontok: 

- Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

- Előterjesztés az előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési szabályzat módosításáról, valamint tájékoztató a 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról.

- Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről. (Malom szálló) 

- Előterjesztés (termőföld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyása iránti eljárásban kiadott) földbizottsági állásfoglalás ügyében, kifogás elbírálása tárgyban hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről.

- Előterjesztés a Fenyő téri iskola előtti önkormányzati tulajdonú autóbusz öblök állami tulajdonba adásáról.

- Előterjesztés a Fertőrákos, „Golgota” településrészen található ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezéséről.

- Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról.

- Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről.

-  Előterjesztés a Soproni Egyetemmel való támogatási megállapodás megkötéséről.

- Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésének tárgyáról. (2017. évi bajnoki szezon)

- Előterjesztés NKA pályázatok benyújtásáról.

- Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről.

- Előterjesztés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztásáról.


fotó: Leczovics Zsolt

A rendes ülést majd a  rendkívüli ülés követi, ahol az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület:

- Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázati felhívásra.

- Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról.

- Előterjesztés Sopron, Fertői Vízitelep Településszerkezeti Terve és a Helyi Építési Szabályzata megalkotásával összefüggésben területrendezési hatósági eljárás kezdeményezéséről, térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásáról a Gy-M-S Megyei Területrendezési Tervvel való összhangjának megállapítása céljából.

- Előterjesztés Sopron, Dél-keleti gazdasági terület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2005. (VI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról.

- Előterjesztés a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól.

- Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezéséről.

Bővebben tájékozódhat a napirendi pontokról illetve az előterjesztésekről az alábbi linkre kattintva ( Letölthető NYILVÁNOS anyagok (pdf) ): 

Sopron Önkormányzata

Legnépszerűbb cikkek