Közgyűlés: ünnepi pillanatok és fontos döntések

  2018. május 31. - www.sopronmedia.hu

Huszonhat napirendi pont szerepelt a csütörtöki közgyűlésen, amelyen többek közt olyan fontos előterjesztésekben születtek döntések, mint hogy ki vezesse a jövőben a Soproni Szociális Intézményt, vagy hogy milyen szabályozás lépjen érvénybe a Fertő-tavi cölöpházak újjáépítésének engedélyeztetése ügyében.

Ünnepi pillanatokkal vette kezdetét Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának májusi közgyűlése, amelyen két kimagasló sportteljesítmény jutalmazott a városvezetés.

A közgyűlés nevében Dr. Fodor Tamás polgármester és Dr. Simon István alpolgármester elismerő oklevéllel jutalmazta a Magyar Bajnoki címet nyert Soproni Tigrisek kerekesszékes kosárlabdacsapatát, amelynek képviseltében Molnár Attila csapatkapitány vette át az elismerést.

Szintén elismerő oklevelet vehetett át a városvezetéstől a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia fiú utánpótláscsapata, akik ugyancsak bajnoki címmel öregbítették városunk hírnevét. A közgyűlésen az elismerést az együttes nevében csapatkapitányuk - akit nem mellesleg a döntő legértékesebb játékosának is megválasztottak - Csendes Péter vette át.  

Elfogadta a közgyűlés azt az előterjesztést illetve javaslatot miszerint a Soproni Szociális Intézményt a jövőben is Tengerdi Antalra bízzák. A szakember így ötödik alkalommal láthatja el ezt a feladatot, akinek a megbízása ezúttal 2020 májusáig szól. 

Szintén a szociális területhez kapcsolodó hír az is, hogy elfogadta azt a rendeletet a testület, miszerint tizenöt százalékkal emelik meg Sopronban a szociális juttatások jövedelemhatárait.

Határozatot hozott a közgyűlés a Fertő tavi vízitelepen bevezetett változtatási tilalommal kapcsolatban, amely konkrétan a cölöpházakra vonatkozik, elsősorban és kiemelve a tavaly tavasszal leégett épületek újjáépítésének lehetőségét. 

Az előterjesztésben szerepelt, hogy a vízitelep hatalmas fejlesztés előtt áll, amely beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű. Ennek a beruházásnak a figyelembevételével kell eljárni a szabályozás során, de természetesen a  Katasztrófavédelem jelentése  irányadó, amely jelentés azt tartalmazza, hogy vizsgálatuk szerint, ha változatlanul építenék vissza a leégett épületeket az tűzbiztonságilag nagy kockázattal járna. A Katasztrófavédelem jelentésében rámutat arra, hogy tűzvédelmi szempontból eleve veszélyes a fából készült móló és az épületek túl közel álltak, állnak egymáshoz, amelyek másik kritikus pontja az, hogy nádtető borításúak, amely kiemelt tűzveszélyességi fokozatba tartozik. Ahogy az sajnálatos tűzesetnél beigazolodott, további problémákat vetett fel az is, hogy az épületeket nem lehet gépjárművel megközelíteni és az oltási feleadatoknál nem áll rendelkezésre egyéb vízkivételi hely sem. 

A képviselőtestület ezeknek a figyelmbevételével és további szakértők bevonásával kívánja vizsgálni az újjáépítési lehetőségeket, így ezért változtatási tilalmat rendelt el a területre. Az új szabályozás életbelépéséig így senki nem építhet vagy újíthat fel cölöpházat az említett helyen. 

Döntés született arról is, hogy Sopron kilép  a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatból, amelyhez még 2009-ben csatlakozott, ám ezen a téren az együttműkődés az utóbbi időszakban megszakadt az osztrák városokkal. 

A helyi tömegközlekedés folyamatos fenntartásához a város több, mint negyvenmillió forinttal járul hozzá a jövőben, amely előterjesztést elfogadta a képviselőtestület, egyben a normatív támogatásra vonatkozó kérelem benyújtására felhatalmazták Dr. Fodor Tamás polgármestert.

Napirendre kerültek az alapítványi támogatások előterjesztései is, amelyben elfogadta a testület azokat az irásbeli kérelmeket amelyek a "Testvérvárosi kapcsolatok ápolása" illetve az "Egyéb kulturális feladatok ellátása" keretében finanszíroz. Ennek értelmében támogatási szerződést köt az Önkormányzat az Alapítvány a Zeneiskoláért illetve a Balf Alapítvánnyal.  

Utcanevek is elfogadásra kerültek a közgyűlésen, ahol többek közt a Kutyahegyen és a Virágvölgyben kaptak új elnevezést az eddig névtelen utak, de döntés született a Handler Nándor utca továbbnevezéséről is. 

Napirendi pontként szerepelt és elfogadásra került a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységének beszámolója, amely részletes alaposággal idézte fel  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tavalyi esztendőben elvégezett sokrétű munkáját illetve szintén az előterjesztések között szerepelt a Gyermekjóléti és  gyermekvédelmi feladatok 2017-es ellátásáról szóló beszámoló is. 

Elfogadta a közgyűlés azt az előterjesztés, amely a jövőben megvalósuló Innovációs és Technológiai Centrum fejlesztéséhez kapcsolódik, és ami az említett beruházáshoz kapcsolodó állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonbavételi kérelmének benyújtását takarja. 

A képviselő testület titkos szavazáson döntött arról, hogy Sopronért Emlékérmet adományoz Tremmer Bernadettnek, a Hunyadi-iskola igazgatóhelyettesének, harmincéves pedagógus-pályafutása elismeréseként. 

Kérem, várjon... Kérem, várjon...