| 2017. május. 24. | 2 perc olvasás

Közgyűlést tart Sopron Önkormányzata

2017. május 25-én csütörtökön 14 órai kezdettel tartja Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata májusi közgyűlését, amelyen 26 napirend pont kerül előterjesztésre illetve egyéb aktuális bejelentések is várhatóak.

​A rendes ülés napirendi pontjai: 

 • Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről és beszámoló a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről.
 • Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozásról.
 • Előterjesztés Seinäjoki testvérvárosba történő látogatásról.
 • Előterjesztés Kempten testvérvárosba történő kiutazásról.
 • Tájékoztató a kárpátaljai Csongor település részére nyújtott támogatás felhasználásáról.
 • Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben.
 • Előterjesztés közterület elnevezéséről a Potzmann dűlőben.
 • Előterjesztés a Győri Egyházmegyével a TOP-6.1.4-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodásról.
 • Tájékoztató az önkormányzati alapítványok és közalapítványok 2016. évi működéséről.
 • Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról. (rendeletalkotás)
 • Előterjesztés a „Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról” szóló 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról. (rendeletalkotás)
 • Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Partner Zrt., az ökohatékony településfejlesztés és üzemeltetés terén történő együttműködési megállapodásáról.
 • Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról. (rendeletalkotás)
 • Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról. (rendeletalkotás)
 • Előterjesztés a 2017. évben TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében benyújtásra kerülő támogatási kérelmekről.
 • Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Csengery u. 30-32. rendeltetés módosítás) (Zárt ülés!) 

 

A rendkívüli ülés napirendi pontjai: 

 

 • Előterjesztés a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről.
 • Előterjesztés alapítványok támogatásáról.
 • Tájékoztató a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésről.
 • Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaság legfőbb szervének üléséről. (Pannon-Sopron Regionális TV Műsorgyártó és Szolgáltató Kft.)
 • Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról.
 • Előterjesztés a Sopron, Paprét 26. sz. alatti ingatlanok (2348 és 2349 hrsz.) értékesítéséről (Zárt ülés tartható!)
 • Előterjesztés a Sopron, Rózsa utca 17. szám alatti társasházban padlástér-résztulajdon értékesítéséről.
 • Előterjesztés az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. (rendeletalkotás)
 • Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról. (2016. évi éves beszámoló, 2017. évi üzleti terv)
 • Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról.

Legnépszerűbb cikkek