| 2017. december. 11. | 3 perc olvasás

Közmeghallgatás volt Sopronban

Leginkább a közvilágítással, az útfelújításokkal illetve a műemlék épületek felújításával kapcsolatban hangzottak el kérdések és javaslatok a soproni közmeghallgatáson hétfőn.

Jelentős érdeklődés mellett tartották meg a soproni városházán az idei közmeghallgatást, amelyen Dr. Fodor Tamás polgármester, Dr. Simon István alpolgármester illetve Dr. Sárvári Szabolcs jegyző és Dr. Kovács Gábor aljegyző fogadta a kérdéseket, javaslatokat és felvetéseket a díszteremben. 

Dr. Kovács Gábor aljegyző elsőként a 2016-ban elhangzott javaslatokkal kapcsolatos intézkedéseket ismertette, majd az idei esztendőben, az előzetesen írásban beérkezett észrevételekre válaszolt. A közmeghallgatás harmadik napirendi pontja a megjelentek azonnali kérdéseire, javaslataira való reflektálás volt, amelyre a meghívott intézmény- és vállalatvezetők bevonásával került sor. 

Összegezve az elhangzottakat, a közmeghallgatásra érkezett felvetések és javaslatok leginkább a közvílágítással voltak kapcsolatosak, amelyek arra irányultak, hogy sokkal több helyen lenne szükséges annak a kiépítése valamint a gyalogátkelőhelyeknél is sokkal több lámpatestre lenne szükség. 

Dr. Fodor Tamás válaszában elmondta, hogy folyamatosan törekszik az önkormányzat arra, hogy minnél több helyen megvalósulhasson a modern, energiatakarékos LED-es közvílágítás kiépítése, hiszen közös érdek, hogy ezáltal Sopronban a közlekedés még biztonságosabb legyen. A gyalogátkelőhelyekkel kapcsolatban elmondta, hogy a közelmúltban tíz ilyen helyen épült ki világítás és a tervekben szerepel ennek a fejlesztésnek a folytatása is.  

Többen érdeklődtek és vetteték fel a város műemlék épületeinek felújítási igényét, amelyre válaszként elhangzott, hogy a Modern Városok Program részeként ezek is megújulnak. Ide tartozik többek közt  a Lenck-villa, a Zichy-Meskó palota, a Stornó Ház és a Russ-Villa is, amelyek felújítása minden esetben a műemlékvédelmi szabályokat követve és  szigorúan betartva történik majd. 

Az útfelújítássokkal kapcsolatban leginkább a párhuzamos járdafelújításokat és új járdák kialakításának igényével fordultak a soproniak a városvezetéshez, amellyel kapcsolatban elhangzott, hogy az önkormányzat igyekszik mindenhol a járdák állapotát felújítani és szükség esetén újak építését is megvalósítani. Elhangzott, hogy lehetőség van arra, hogy lakossági útépítő közösséget hozzanak létre az adott helyen élők, és az összegyűjtött önerő mellett pályázhatnak önkormányzati támogatásra, amely elősegítheti igény esetén a még gyorsabb kivitelezést. 

A lakossági felvetések és kérdések között szerepeltek még a jövőben megvalósuló beruházásokra vonatkozó kivitelezési időpontok is, amelyekre válaszként Dr. Fodor Tamás polgármester elmondta, hogy a Csik Ferenc Uszoda újjáépítése két ütemben valósul meg. Első ütemben a jelenlegi kültéri medence ideiglenes lefedése valósul majd meg, majd második ütemben 2018-as kezdési időponttal a mostani fedett uszoda bontása és a már bemutatott új uszoda építése veszi kezdetét. A Széchenyi térrel kapcsolatban szintén elhangzott, hogy a már lakossági fórumon is bemutatott átépítés szintén 2018-ban veszi kezdetét. Az M85-ös gyorsforgalmi út építésének előkészületei is előrehaladott állapotban vannak, amelynek munkalátai várhatóan már kora tavasszal elkezdődhetnek. A Lenkey utcában található egészségügyi alapellátás is költözni fog a közeljövőben, hiszen az önkormányzat egy új ellátóintézet építését tűzte ki célul, ami a Selmeci utcában fog megvalósulni. A kerékpárutak fejlesztése is folyamatban van és a közeljövőben a városrészek közötti összekötettés is megvalósul majd e téren, amely több szempontól is kiemelten fontos a városnak. A mostani piaccal kapcsolatban is érkezett észrevétel, miszerint egy sokkal modernebb és kulturáltabb helyre lenne igény a lakosság részéről, amelyre válaszként elhangzott, hogy ez nem új felvetés az önkormányzat számára és dolgoznak is azon, hogy esetleg a régi 48-as laktanya területén kerüljön kialakításra egy minden igényt kielégítő új vásárcsarnok. 

Lakossági észrevétel volt, hogy több helyen lenne igény az aktívabb sebességmérésre, amire Szabó Jenő, a Soproni Rendőrkapitányság vezetője válaszolt. Elmondta, hogy mindig örömmel fogadják a lakosság részéről az ilyen jellegű javaslatokat és igyekeznek is ezeket az igényeket kielégíteni. 

Többek között szóba került még a zölhulladék kezelése és ennek tükrében a kerti égetések káros hatásai, a város utcáiban a vizesárkok tisztítása, a nagy mennyiségű reklámtáblák kérdése, valamint a közterületeken a tilosban parkolók elleni kerékbilincsek bevezetése, amely várhatóan szintén 2018-ban valósulhat meg. A közmeghallgatáson több önkormányzati képviselő is részt vett.

 

 

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek