| 2021. augusztus. 27. | 2 perc olvasás

Közös fenntarthatósági kurzusok meghirdetésével kezdődik a tanév a Soproni Egyetemen

A Soproni Egyetem a Szegedi Tudományegyetemmel és a Miskolci Egyetemmel indít közös kurzusokat a hatékony fenntarthatóság témakörében a most induló szemeszterben. Hét kurzusból választhatnak a fenntartható fejlődés, a zöld törekvések és a fenntarthatóság gyakorlati kérdései iránt érdeklődő soproni hallgatók, akik miskolci és szegedi társaikkal vehetnek részt az innovatív órákon. A kurzusok szabadon választható, ötkredites tárgyakként vehetők fel, és minden képzés hallgatói számára nyitottak.

A hét kurzus mindegyike új módszertannal segít megismerni a tananyagot: az elméleti ismeretek ugyanis kisebb, a résztvevő egyéni tudásához és a tanulási ritmusához rugalmasan alkalmazkodó digitális egységekből (úgynevezett tanulásmolekulákból) sajátíthatók el. A tárgyak gyakorlati része pedig kooperatív projekteken keresztül lesz teljesíthető, ahol a hangsúly az együttműködésen van. Így a résztvevők a félév során új készségekre tesznek szert, miközben a digitális és a személyes oktatás előnyeit ötvöző kurzusokon együtt dolgoznak a három egyetem hallgatói.

A tananyagok fejlesztésével és a három egyetem oktatóinak együttműködésével olyan oktatási projekt jött létre, ahol a hallgatók a kooperatív csoportokban úgy tanulhatnak, hogy közben a téma szakértőjévé válnak, és alkotó módon tesznek szert ismeretekre, ahol a hangsúly az együttműködésen van.

A különleges kurzusokhoz különleges online felület készült: a tanulásmolekulák, azaz az apró tananyagegységek létrehozásához és elsajátításához egyedi elektronikus felület készült, amely az e-learning rendszerekben már megszokott funkciókon kívül (pl. tananyagmegosztás, kapcsolattartás) újabb lehetőségeket teremt az oktatás fejlesztésére.

A kurzusok meghirdetésével és azok tartalmával újabb jelentést is kap az egyetem
„Természetesen Veled!” jelmondata.

A hét fenntarthatósággal foglalkozó kurzus:

  • Geoparkok, geoturizmus (angol nyelven): A geoturizmussal, geoparkokkal kapcsolatos alapvető ismeretek, valamint földtudományi alapok. Oktató: Pappné Dr. Vancsó Judit (Soproni Egyetem)
  • Fenntartható városok a gyakorlatban: A közvetlen környezetben az életminőséget veszélyeztető környezeti tényezők azonosítása és az egyén felelőssége. Oktató: Dr. Horváth Adrienn (Soproni Egyetem)
  • Digitális fenntartható médiakommunikáció: A fenntarthatóság hatékony digitális és periodikusan ismételhető kommunikációja környezeti és társadalmi problémákon keresztül. Oktató: Dr. Faragó László (ME)
  • Fenntartható vízgazdálkodás (angol nyelven): A tiszta ívóvíz biztosítását veszélyeztető tényezők, valamint az ezekhez kapcsolódó ismert megoldási lehetőségek. Oktató: Dr. Tóth Márton (ME)
  • Fenntarthatóság a gyakorlatban: A társadalmi, környezeti igényeket felismerése és egy non-profit szervezet számára fenntarthatósági stratégia kidolgozása. Oktató: Dr. Gébert Judit (SZTE)
  • A környezettudatos vállalkozások fenntartható működésének joga: Esettanulmány keretében a vállalkozás CSR kampányának megtervezése, figyelemmel a jogszabályi megfelelésre, az etikai elvekre és megfelelve a vállalkozás vezetőjének kampánytól való elvárásainak. Oktató: Dr. Labancz Andrea (SZTE)
  • Éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdaság: A talaj-víz-növény rendszer komplex szemléletnek elsajátítása, a talajegészség fontossága. Oktató: Dr. Hupuczi Júlia (SZTE)

A kurzusokról további részletek: https://u-szeged.hu/kooperativ

Legnépszerűbb cikkek