| 2020. november. 23. | 2 perc olvasás

Kutatók Éjszakája - Online programokkal készül a Soproni TIT

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén, a koronavírus miatt a megszokott szeptember végi időponttól eltérően november 27-én és 28-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba.

A  Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat az alábbi programokkal készül: 

Okos városok – városi rezíliencia/rugalmasság – Sopron.

Időpont: november 27. péntek, 17 óra.

Témavezetők: Bazsóné dr. Bertalan Laura adjunktus Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar; Hegedüs Judit doktorandusz Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Doktori Iskola

Az elmúlt években egyre több hazai városban jelentek meg olyan infokommunikációs technológiára építő innovatív városfejlesztési megoldások, amelyek célja a városi társadalom életminőségének és életlehetőségeinek javítása, illetve a városi rendszerek működési hatékonyságának növelése. A smart, vagy okos városfejlesztési koncepció megoldást nyújt a városoknak az erőforrások kihasználásának javítására és a fenntarthatóság növelésére, különböző innovatív fejlesztéseket alkalmazva a város egyes alrendszereiben- városüzemeltetés, közlekedésszervezés, turizmus.

A fenntartható városfejlesztési koncepciókban a rezíliencia, vagy más szóval a rugalmasság is előtérbe került. A rugalmas város fő jellemzője, hogy a város az őt érő különböző jellegű és mértékű gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokra, változásokra megfelelően és időben képes reagálni, minimalizálva a negatív hatásokat- Sopron esetében is történtek okos jellegű fejlesztések.

https://zoom.us/join

Meeting ID: 538 117 3480

Passcode: TIT

Tájkarakter és városfejlődés: Hogyan él együtt Sopron és a Fertő táj?

Időpont: november 27. péntek, 18 óra.

Előadó: Prof. dr.Konkoly-Gyuró Éva kutatásvezető Soproni Egyetem Tájműhely Kft.

Sopron városa a Kárpát medence határán, változatos földrajzi tájak találkozásánál fekszik. Itt emelkednek ki a Pannon síkságból az Alpok előhegyei. A különböző jellegű tájak átmeneti zónái természeti és kultúrtörténeti értékekben is különösen gazdag térségek.

Vajon hogyan élnek együtt és hatnak egymásra e különféle adottságú tájak és hogyan tudják az itt élők a legjobban hasznosítani a sajátos adottságokat, a természet és az emberek együttéléséből kialakult változatosságot? Mit jelent Sopron és a környező hegyek a Fertő mentén élőknek és mit ad a Fertő-táj Sopronnak? Milyen tényezők gátolják a pozitív kölcsönhatásokat és miként alakulhatnak ki a harmonikus fejlődést előmozdító folyamatok?

https://zoom.us/j/4926729135#success

Meeting ID: 492 672 9135

Az „aranyvonat” Brennbergbányán 2.

Időpont: november 28. szombat, 9 óra.

Előadó: Dr. Tárkányi Sándor kutató

1944. december 27. és 1945. március 30. között a Sopron melletti Brennbergbányán tartózkodott az „aranyvonat”, amely a magyarországi zsidó családoktól elkobzott vagyont Nyugatra menekítette. Itt szelektálták a vagyonok tartalmát, különválasztva az aranyat, ezüstöt, briliánsokat, porcelánt, egyéb értékes tárgyakat. Levéltári források, szemtanúk beszámolói alapján, az előadás a korabeli helyszíneket, történéseket kívánja rekonstruálni.

https://zoom.us/join

Meeting ID: 538 117 3480

Passcode: TIT

Borítókép forrása: Internet 

Legnépszerűbb cikkek